P davn jm na
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Přídavná jména. Stupňování přídavných jmen. Anotace. Materiál tvoří 10 slidů, v nichž se procvičuje učivo o stupňování přídavných jmen cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák si připomene učivo o stupňování a procvičí se v tvorbě složitějších tvarů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dillian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P davn jm na

Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen


Anotace
Anotace

 • Materiál tvoří 10 slidů, v nichž se procvičuje učivo o stupňování přídavných jmen

 • cílová skupina: 8. roč.

 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák

 • očekávaný výstup: žák si připomene učivo o stupňování a procvičí se v tvorbě složitějších tvarů

 • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ

 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních


Stup ov n p davn ch jmen
Stupňování přídavných jmen

 • Mnohá přídavná jména mohou při srovnávání vyjadřovat zvláštními tvary trojí stupeň vlastnosti:

 • 1. stupeň = pozitiv veselý

 • 2. stupeň = komparativ veselejší

 • 3. stupeň = superlativ nejveselejší

 • Vyjadřování různého stupně vlastnosti se nazývá stupňování

 • Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří z prvního stupně pomocí přípon –ejší, -ější, -ší, -í (veselejší, záhadnější, tišší, mělčí)


Stup ov n p davn ch jmen1
Stupňování přídavných jmen

 • Některá přídavná jména mají dvojí tvary, např. snazší i snadnější

 • Třetí stupeň se tvoří z druhého stupně předponou nej- (nejveselejší)

 • Obtížnější případy stupňování najdeme v PČP nebo SSČ

 • Nepravidelně se stupňují přídavná jména:

  • dobrý – lepší – nejlepší

  • zlý – horší – nejhorší

  • velký – větší – největší

  • malý – menší - nejmenší


Stup ov n p davn ch jmen2
Stupňování přídavných jmen

 • Význam přídavného jména je možno také zesilovat nebo zeslabovat pomocí různých příslovcí: velmi oblíbený, neobyčejně kvalitní, více opotřebovaný, značně poničený, málo upřímný, méně úspěšný mnohem zajímavější, zcela ojedinělý, plně vyhovující, nejlépe propracovaný


Utvo ii stupe n sleduj c ch p davn ch jmen
Utvoř II. stupeň následujících přídavných jmen.

 • ďábelský

 • sladký

 • těžký

 • hebký

 • tichý

 • suchý

 • vlhký

 • trpký

 • přátelský

 • otrocký

 • jednoduchý

 • hluboký

 • vysoký

 • tenký

 • břitký

 • lakomý

 • tajemný

 • známý

 • upřímný

 • ďábelštější

 • sladší

 • těžší

 • hebčí

 • tišší

 • sušší

 • vlhčí

 • trpčí

 • přátelštější

 • otročtější

 • jednodušší

 • hlubší

 • vyšší

 • tenčí

 • břitčí

 • lakomější

 • tajemnější

 • známější

 • upřímnější

 • nový

 • růžový

 • chabý

 • drzý

 • ubohý

 • hezký

 • blízký

 • lehký

 • krátký

 • prudký

 • snadný

 • drahý

 • křehký

 • úzký

 • měkký

 • řídký

 • nízký

 • lidský

 • novější

 • růžovější

 • chabější

 • drzejší

 • ubožejší

 • hezčí

 • bližší

 • lehčí

 • kratší

 • prudší

 • snazší i snadnější

 • dražší

 • křehčí

 • užší

 • měkčí

 • řidší

 • nižší

 • lidštější


P davn jm na v z vork ch dej do pat i n ho stupn
Přídavná jména v závorkách dej do patřičného stupně

(Známá 3) oběžnice je Venuše, dobře viditelná zrána i navečer. (Dobrý 3) náš fotbalový brankář byl František Plánička. Karel je (rozumný 2) než malý Jirka. Je také (upřímný 2) než jeho bratr. Je to můj (blízký 3) a (drahý 3) přítel. Není to (snadné 3). Vypočítal jsem i (těžký 3) příklad. V Tatrách jsou hory (vysoké 2) a (strmé 2) než v Krkonoších. Sněžka je (vysoká 3) hora v Čechách. Hliník je (lehký 2) a (křehký 2) než železo. Ocel je (měkká 2) než diamant. Jeseníky jsou (nízké 2) než Krkonoše. Mateřská řeč je ten (krásný, cenný a drahý 3) poklad, který jsme zdědili po předcích. Ve (zlých 3) dobách bývala (pevným 3) pojítkem všech příslušníků národa. Čím výše stoupáme, tím (řídký 2) je vzduch. Koh –i-noor je (velký 3) diamant na světě. (Dlouhá 3) evropská řeka je Volha. Čím (krátká 2) a (tenká 2) je struna, tím (vysoký 2) a (slabý 2) tón vydává.


P davn jm na v z vork ch dej do pat i n ho stupn1
Přídavná jména v závorkách dej do patřičného stupně

Nejznámější oběžnice je Venuše, dobře viditelná zrána i navečer. Nejlepší náš fotbalový brankář byl František Plánička. Karel je rozumnější než malý Jirka. Je také upřímnější než jeho bratr. Je to můj nejbližší a nejdražší přítel. Není to nejsnadnější. Vypočítal jsem i nejtěžší příklad. V Tatrách jsou hory vyšší a strmější než v Krkonoších. Sněžka je nejvyšší hora v Čechách. Hliník je lehčí a křehčí než železo. Ocel je měkčí než diamant. Jeseníky jsou nižší než Krkonoše. Mateřská řeč je ten nejkrásnější, nejcennější a nejdražší poklad, který jsme zdědili po předcích. Ve nejhorších dobách bývala nejpevnějším pojítkem všech příslušníků národa. Čím výše stoupáme, tím řidší je vzduch. Koh –i-noor je největší diamant na světě. Nejdelší evropská řeka je Volha. Čím kratší a tenčí je struna, tím vyšší a slabší tón vydává.


Dopl te nebo n a zd vodn te
Doplňte –ě-, nebo –ně a zdůvodněte stupně

 • Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjem-jší.

 • Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjemnější.

 • Je stále zřejm-jší, že do pěti hodin se nevrátíme.

 • Je stále zřejmější, že do pěti hodin se nevrátíme.

 • Princezna m-la šaty ušité z nejjem-jšího hedvábí.

 • Princezna měla šaty ušité z nejjemnějšího hedvábí.

 • Začala jsem být v jídle střídm-jší.

 • Začala jsem být v jídle střídmější.

 • To bylo to nejrozum-jší, co jste mohli udělat.

 • To bylo to nejrozumnější, co jste mohli udělat.


Dopl te nebo n a zd vodn te1
Doplňte –ě-, nebo –ně a zdůvodněte stupně

 • Tento příběh byl ještě tajem-jší než předchozí.

 • Tento příběh byl ještě tajemnější než předchozí.

 • Očekávali jsme upřím-jší odpověď.

 • Očekávali jsme upřímnější odpověď.

 • Dnešní výstup byl ještě strm-jší.

 • Dnešní výstup byl ještě strmější.

 • Obloha byla stále tem-jší.

 • Obloha byla stále temnější.

 • Kteří jsou nejznám-jší čeští hudební skladatelé?

 • Kteří jsou nejznámější čeští hudební skladatelé?

 • Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznam-jší české osobnosti, koho byste uvedli?

 • Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznamnější české osobnosti, koho byste uvedli?


ad