T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 419 Views
 • Uploaded on

İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI TOPLANTISI. T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü. 28 AĞUSTOS 2014. BURSA. Türkiye Afet Müdahale Planı Amaç ve Kapsam. AMAÇ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dillan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI

TOPLANTISI

T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 • 28 AĞUSTOS 2014

BURSA


T rkiye afet m dahale plan ama ve kapsam
Türkiye Afet Müdahale PlanıAmaç ve Kapsam

 • AMAÇ

 • Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.

 • KAPSAM

 • TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum/kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar.

BURSA


T rkiye afet m dahale plan hedefler
Türkiye Afet Müdahale PlanıHedefler

 • HEDEFLER

 • Hayat kurtarmak

 • Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale

 • döndürmek

 • Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek

 • Halk sağlığını korumak ve sürdürmek

 • Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak

 • Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak

 • İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak

 • Kaynakların etkin kullanımını sağlamak

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

SORUMLULUK

İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Hizmet Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.

Kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur.

BURSAT c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Operasyonel Planlar

BURSAT c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Plan Entegrasyonu

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Ulusal ve Yerel Düzey

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Organizasyon Şeması

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Organizasyon Şeması

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Yerel Afet Müdahale Organizasyonu

Bilgi Teknolojileri Kurumu

Karayolları 14.Bölge

Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüğü

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık İl Mdlüğü

Karayolları 14.Bölge

Müdürlüğü

AFAD

AFAD

AFAD

B.Şehir Belediyesi

İtfaiye Daire Bşk.lığı

AFAD

İLBANK A.Ş.

AFAD

İl Emniyet Müdürlüğü

Aile ve Sosyal

Politikalar İl Md.lüğü

AFAD

Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme 4.Bölge Md.lüğü

Aile ve Sosyal

Politikalar İl Md.lüğü

KIZILAY

Defterdarlık

AFAD

UEDAŞ Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik

İl Müdürlüğü

Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl Göç İdaresi Md.lüğü

BURSA

AFAD

İl Sağlık Müdürlüğü


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Ulusal Düzey Yönetim Sistemi

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Yerel Düzey Yönetim Sistemi

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Müdahale Seviyeleri

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Olay Türü Planlar

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

Türkiye Afet Müdahale Planı

Olay Türü Planlar

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI

ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI

Bu planlar ana çözüm ortağı bakanlık kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları tarafından hazırlanır.

Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir,

Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

Planlar Başkanlıkça belirlenen formata göre yapılır.

Bu planda müdahale hizmetlerine ihtiyaç duyabilecek tüm kaynakların mevcut durumu ülke düzeyinde tespit edilir.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

İL AFET MÜDAHALE PLANI

İL AFET MÜDAHALE PLANI

(1) Valinin başkanlığında, AFAD İl Müdürünün koordinasyonunda Afet öncesi, sırası ve sonrasında ilk müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren T.A.M.P. İle entegre İL AFET MÜDAHALE PLANI;

Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

İL AFET MÜDAHALE PLANI

İl Afet Müdahale Planları, Başkanlık tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası Valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) İl Planı kapsamında müdahale organizasyon sistemi oluşturulur ve bu sistem;

- Operasyon

- Bilgi Planlama

- Lojistik ve Bakım

- Finans ve idari işler

olmak üzere 4 servis olarak yapılandırılır.

(3) İl Afet Müdahale Planı ile entegre olacak şekilde;

- Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları

- Yerel düzey olay türü planları hazırlanır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

İL AFET MÜDAHALE PLANI

Hangi afet türleri için ayrıca olay türü planı hazırlanacağı “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulları” tarafından belirlenir.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu;

- Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığında

- İl Afet ve Acil Durum Müdürü

- Garnizon Komutanı

- Belediye Başkanı

- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

- Hizmet Gruplarından sorumlu il yöneticileri

- İhtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden oluşur.

BURSA
T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

a) İl Afet Müdahale Planının incelenmesinin uygun bulunması durumunda, kurul kararı ile Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak,

b) İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak,

c) Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek,

ç) Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek,

d) Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak,

e) Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

f) Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğini tatbikatlarla değerlendirmek,

g) Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak,

ğ) Yılda en az 2 kez Valinin başkanlığında toplanmak,

h) Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI Sorumlulukları

1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları, ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili birimleri tarafından destek çözüm ortaklarının da katılımı ile hazırlanır.

İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin görevlerini de yerine getirecek olan “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu” tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Taşra teşkilatı olmayan ana çözüm ortağı Bakanlık, kurum ve kuruluşların operasyon planları, bağlı ve ilgili birimleri tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında hazırlanır. Gerekli görülürse bölge teşkilatı olan kurumların bölge müdürlüklerinden de destek alınır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI Sorumlulukları

DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLAININ GÖREVLERİ

 • Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak,

 • Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek,

 • Operasyonların yürütülmesine destek vermek,

 • Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet

 • gruplarının çalışmalarını desteklemek,

 • Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,

 • Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine

 • getirmek.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI Sorumlulukları

2. Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarında; olay bölgesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynakların mevcut durumu il düzeyinde tespit edilir.

Operasyon planlarında; müdahale çalışmalarında görevlendirilecek,

- Personel

- Ekipman

- Araç-gereç gibi kaynakları kapsayan envanterler yer alır.

Bu envanterler oluşturulurken destek illerden temin edilebilecek kaynaklar da ayrı bir cetvelde dikkate alınır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI Sorumlulukları

3. Aşağıdaki alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatlı olarak haritalara ve kullanıma açılan veri tabanlarına işlenir.

- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin mobil olarak oluşturulabileceği alan

- Hizmet gruplarının konuşlanma alanları

- Hizmetlerin verileceği alanlar

- Çadırkent ve konteynerkent alanları

- Geçici barınmaya uygun kamu binaları ve spor tesisleri

- Toplu konut alanları

- Yardım ve çadır depolama ve dağıtım alanları

- Heliport alanları

- Garaj alanları

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI Sorumlulukları

- Sahra hastanesi ve mobil aşevi yerleri

- Alternatif hasta bakım alanları

- Soğuk hava depoları

- Geçici morg alanları

- Toplu mezarlık alanları

- Telef olan hayvanlar için toplu gömü alanları

- Enkaz döküm alanları

- İhtiyaç duyulacak diğer alanlar

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

PLANLARIN GÜNCELLENMESİ Sorumlulukları

1. Plan ve ekleri, değişiklikler söz konusu olduğunda planı hazırlayan kurum tarafından güncellenir.

- Plan üzerinde etkisi olmayan ekler, planı hazırlayan kurumun en üst yöneticisi tarafından,

- Plan değişiklikleri ile plan üzerinde değişiklik yapan ek değişiklikleri planı onaylamaya yetkili makam tarafından onaylanır.

-Onaylanan planların birer sureti Başkanlığa ve sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

-Yapılan güncellemeler asli değişiklikleri içeriyorsa onaya tabidir.

2. Afet müdahale organizasyon sistemi ile ilgili düzenli veri girişi ve güncellemesi, başkanlıkça oluşturulacak ortak bilişim altyapısını kullanarak yapılır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

EĞİTİM VE TATBİKATLAR Sorumlulukları

Hizmet grubu planlarında belirtilen sayıda Afet Müdahale Planları kapsamında ulusal ve yerel düzeyde eğitim ve tatbikatlar düzenlenir.

Afet ve Acil Durum YönetimiBaşkanlığı tarafından tekli yıllarda ulusal afet tatbikatı düzenlenir.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YAPILACAKLAR Sorumlulukları

 • HİZMET GRUBU SORUMLUSU ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA;

 • Sırasıyla Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü seviyesinde Hizmet Grubu Yöneticisi belirleyecekler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 • Destek Çözüm Ortağı Kurum ve Kuruluşlar ile Planlama ekibi oluşturacaklar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 • Ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planlamaları esasında Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yapmaya başlayacaklardır.

 • Planlama çalışmalarının her aşamasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyonda bulunacaklardır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YAPILACAKLAR Sorumlulukları

 • HİZMET GRUBU SORUMLUSU DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA;

 • Planlama ekibi oluşturacaklar; Ana Çözüm Ortağı kurum kuruluş ile

 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 • Planlama çalışmalarının her aşamasında; Ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bulunacaklardır.

BURSA


T c bursa valili i l afet ve acil durum m d rl

YAPILACAKLAR Sorumlulukları

TEŞEKKÜR EDERİM

BURSA