Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu - PowerPoint PPT Presentation

dillan
szko a podstawowa nr 18 im karola szymanowskiego w nowym s czu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu
237 Views
Download Presentation

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szkoła Podstawowa nr 18im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu Nowy Sącz, 2007

 2. Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

 3. Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego • NASZA SZKOŁA • Powstanie i historia szkoły • KAROL SZYMANOWSKI • Nota biograficzna • ATMA – muzeum Karola Szymanowskiego • Nadanie imienia • Wręczenie sztandaru • Hymn szkoły • Statuetka Karola Szymanowskiego • Izba Tradycji • TRADYCJE SZKOŁY • Dzień Otwarty Szkoły • Konkurs Recytatorski • Konkurs Młodych Talentów • Święto Szkoły • Spotkania Świąteczne • Kronika Szkolna • OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY • Konkursy przedmiotowe • Osiągnięcia sportowe • Osiągnięcia plastyczne • Osiągnięcia muzyczne • OFERTA EDUKACYJNA • Koła zainteresowań • Oferta sportowa • Program Socrates-Comenius • Języki obce

 4. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoPOWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 18 została wybudowana na osiedlu Barskim, przy ulicy Broniewskiego. Przekazanie budynku szkolnego do użytku nastąpiło 19 sierpnia 1978 roku, a 4 września miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Szkoła liczyła wówczas 1089 uczniów i już wtedy przekroczyła liczbę zakładaną w projektach architektonicznych. Dyrektorem nowo otwartej szkoły został mgr Józef OPYD.Szkoła liczyła wówczas 1089 uczniów i już wtedy przekroczyła liczbę zakładaną w projektach architektonicznych. I zastępcą dyrektora szkoły została pani Barbara ŚLIWA. W kolejnym roku w szkole uczy się już 1146 uczniów w 35 oddziałach. Na stanowisko drugiego zastępcy dyrektora powołana zostaje pani Maria GAŁĘZIOWSKA.

 5. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoPOWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY W roku szkolnym 1983/84 nowym dyrektorem szkoły została mgr Maria GUMIŃSKA. W tym roku szkoła liczyła 1634 uczniów zgrupowanych w 52 oddziałach, w tym siedmiu przedszkolnych. Ze względu na stale rosnącą w szkole ilość młodzieży w kolejnych latach poszerzone zostało grono dyrektorskie. Pomocy w sprawnym kierowaniu szkołą udzielają: wicedyrektor Alicja PŁOSKONKA, wicedyrektor Maria Marta TOKARZ, wicedyrektor Barbara ZABAWA, wicedyrektor Maria PŁUCHOWSKA, wicedyrektor Zofia KLIMEK, wicedyrektor Małgorzata KONECZNY

 6. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoPOWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY Praca wychowawcza przebiegała pod hasłem przygotowań do nadania szkole imienia Karola Szymanowskiego.  6 czerwca 1984 roku- w roku obchodów związanych z setną rocznicę urodzin kompozytora nadano szkole imię Karola Szymanowskiego.  14 listopada 1987 roku- szkoła otrzymała sztandar, fundatorem był Komitet Rodzicielski, któremu przewodniczył k. A. Bilik. W rocznicę nadania szkole imienia obchodzone jest ŚWIĘTO SZKOŁY.  • 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły została mgr Barbara ZABAWAzwiązana ze szkołą od początku jej istnienia, pełniąca również funkcję wicedyrektora szkoły w latach 1986 - 1991. • W zarządzaniu szkołą  wspierają nową panią dyrektor: • wicedyrektor Maria TOKARZ, - wicedyrektor Zofia KLIMEK- powołana w 1991 roku na stanowisko zastępcy pani Jadwiga CELARY. W ramach przygotowań do integracji europejskiej nastąpiło nawiązanie przyjaźni z I Zakładną Szkołą w Starej Lubowni. 26 lutego 1993 roku została otwarta IZBA TRADYCJI SZKOŁY.

 7. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoPOWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY 1 września 1996 roku dyrektorem szkoły został mgr Włodzimierz STRZELEC. W sprawnym zarządzaniu szkoła wspierają pana dyrektora:- wicedyrektor Maria TOKARZ,- wicedyrektor Zofia KLIMEK - do roku 2005, - wicedyrektor Jadwiga CELARY - do roku 2006,- wicedyrektor Renata MACHETA od roku 2005. Od 1997 roku organizowane są "DNI OTWARTE SZKOŁY" W kwietniu 2003 roku odbywały się pod hasłem "Twórczość dziecka rodzi się jak śpiew - z czystej potrzeby serca”„ We wrześniu 1999 roku do naszej szkoły została dołączona filia z Naściszowej. Od 1998 roku ŚWIĘTO SZKOŁY przyjęło formę festynu artystyczno - rekreacyjnego.

 8. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoPOWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY 30 maja 2003 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu  25 - lecia szkoły. Świętowaliśmy wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz, gośćmi z Zakopanego i Węgier oraz  dyrektorami szkoły w latach 1978 - 1996. DYREKTORZY SZKOŁY (od prawej):mgr Józef OPYD - dyrektor w latach 1978 - 1983, mgr Maria GUMIŃSKA - dyrektor w latach 1983 - 1991,mgr Barbara ZABAWA - dyrektor szkoły w latach 1991 - 1996 Aby kultywować tradycję i oddać hołd naszemu patronowi, corocznie odbywają się konkursy wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego oraz apele, na których słuchamy muzyki kompozytora. Zasłużonych dla "osiemnastki" nagradza się STATUETKĄ PATRONA SZKOŁY.Wśród wyróżnionych znaleźli się zarówno nauczyciele jak i uczniowie

 9. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoKAROL SZYMANOWSKI - BIOGRAFIA Karol SzymanowskiUrodzony 3 października 1882 r. w Tymoszówce na Ukrainie, zmarł 29 marca 1937 r. w Lozannie, kompozytor. Komponował od 16 roku życia. W swej twórczości wykorzystywał motywy góralskiej muzyki, albo w postaci opracowań autentyków (balet Harnasie), albo w formie daleko idącej stylizacji (Wariacje na polski temat ludowy op. 10, Mazurki op. 50, II kwartet smyczkowy, II Koncert skrzypcowy, IV Symfonia Koncertująca). Był dyrektorem warszawskiego Konserwatorium Muzycznego, a następnie pierwszym rektorem założonej przez siebie Akademii Muzycznej. Zmarł w Lozannie w Szwajcarii na gruźlicę, pochowany w Krakowie na Skałce.

 10. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoKAROL SZYMANOWSKI – MUZEUM „ATMA” Willa przy ul. Kasprusie w Zakopanem, od 1976 r. stanowi siedzibę Muzeum Karola Szymanowskiego. Wybudowana w końcu XIX w. przez Józefa Kasprusia Stocha. W latach 1930-36 "Atmę" wynajmował kompozytor Karol Szymanowski, który tu stworzył m.in. III akt Harnasiów, IV Symfonię Koncertującą, II Koncert Skrzypcowy. W 1972 z inicjatywy dziennikarzy warszawskich Zdzisława Sierpińskiego i Jerzego Waldorffa wykupiona dzięki składkom społecznym, w 1974 przekazana Muzeum Narodowemu w Krakowie, które stworzyło tu Muzeum Karola Szymanowskiego otwarte 6 III 1976.

 11. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoNADANIE IMIENIA SZKOLE 6 czerwca 1984 roku - w roku obchodów związanych z setną rocznicę urodzin kompozytora nadano szkole imię Karola Szymanowskiego.

 12. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoWRĘCZENIE SZTANDARU 14 listopada 1987 roku - szkoła otrzymała sztandar, fundatorem był Komitet Rodzicielski. Uroczystość ta stała się okazją do zaprezentowania pracy szkoły i jej dorobku artystycznego.

 13. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoHYMN SZKOŁY MÓJ DRUGI DOM Muzyka i słowa  - mgr Stanisław Szary • 1. Niechaj złota polska jesień, • w płatkach śniegu srebrna zima, • wiosna w jasnym blasku słońca, • co dzień nas do szkoły wzywa. • Dzwonek, co zawsze o ósmej • do klas wszystkich głośno woła, • nauczyciel już nadchodzi, • a "drugi dom" to nasza szkoła. • Ref.: • Mój drugi dom, mój drugi dom • codziennie jest otwarty. • Mój drugi dom, mój drugi dom • w nim dla nas miejsca starczy. • Mój drugi dom, mój drugi dom • w nim Karol Szymanowski • zamieszkał kiedyś duchem swym, • ten kompozytor polski. 2. Kiedy czasem lecą gromy, błyskawice w oczach pani, my nie chcemy nic zrozumieć, taka taka złość się nie zda na nic. Przecież szkoła przyjmie wszystko, ona kocha nas bez granic, są otwarte jej podwoje i trzyma stronę zawsze z nami. Ref.: Mój drugi dom .... 3. Kiedy z nim się rozstajemy,dzwonka już nie usłyszymyi zamilknie drugi dom nasz,lecz nigdy go nie zapomnimy.O tym jak nas wychowywał nauczyciel w drugim domu,o tym jak z nami przeżywał i w trudnych chwilach zawsze pomógł.

 14. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoKAROL SZYMANOWSKI – STATUETKA Od roku 1998 jednym z największych wyróżnień dla uczniów jest STATUETKA PATRONA SZKOŁY. Mogą ją zdobyć uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych.

 15. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoIZBA TRADYCJI 26 lutego 1993 roku została otwarta IZBA TRADYCJI SZKOŁY. Zgromadzone są w niej osiągnięcia uczniów naszej placówki w postaci dokumentów obrazujących sukcesy młodzieży: pucharów, dyplomów i innych nagród zdobywanych na olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Z każdym rokiem nagród przybywa, gdyż nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach międzyszkolnych.

 16. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoTRADYCJE SZKOŁY – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY Organizowany od 1997roku ma już rzesze fanów wśród mieszkańców Nowego Sącza, bo jest rodzajem festynu z mnóstwem atrakcji przygotowanych przez młodzież szkolną pod kierunkiem nauczycieli: występy szkolnych kabaretów, prezentacje młodych talentów, grupy taneczne, recytatorskie, muzyczne, a wszystko to połączone z kiermaszem ciast i regionalnych przysmaków. Odbywają się aukcje prac plastycznych, kabaret szkolny rozśmiesza gości, zespół muzyczny umila czas dźwiękami popularnych standardów. Impreza ta gości w mediach sądeckich: prasie, radiu i telewizji regionalnej.

 17. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoTRADYCJE SZKOŁY – KONKURS RECYTATORSKI Szczególnie lubiany przez młodzież uzdolnioną artystycznie o zacięciu aktorskim. Wielu uczniów szkoły odnosiło i odnosi liczne sukcesy w konkursach międzyszkolnych związanych z prezentacją poezji i prozy. Większość wspaniałych recytatorów wywodzi się ze szkolnych teatrzyków.

 18. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoTRADYCJE SZKOŁY – KONKURS MŁODYCH TALENTÓW Daje szansę wszystkim, którzy mają coś do zaprezentowania w jakiejkolwiek dziedzinie scenicznej.

 19. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoTRADYCJE SZKOŁY – ŚWIĘTO SZKOŁY Obchodzone jest w rocznicę nadania imienia szkole. To czas podsumowania pracy uczniów, ich sukcesy i radości. To czas prezentacji szkolnego dorobku artystycznego. To czas wspólnej zabawy. Od 1998 roku Święto Szkoły przyjęło formę festynu artystyczno – rekreacyjnego. Barwne korowody dzieci, otwarte dyskoteki, atrakcyjne widowiska artystyczne, sportowe dostarczają wielu emocji dzieciom i rodzicom.

 20. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoTRADYCJE SZKOŁY – SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE Poprzedzone są organizowanymi przez szkołę kiermaszami świątecznymi. Dzieci wykazują ogromną inwencję i pomysłowość przy wykonywaniu ozdób. Dochód ze sprzedaży przeznacza się na pomoc potrzebującym dzieciom oraz ukwiecenie korytarzy szkolnych. Młodzież wraz z rodzicami i wychowawcami uczestniczą w klasowych wigiliach, wspólnie śpiewają kolędy kultywując tradycje przodków. Spotkania wielkanocne to czas refleksji, zadumy, wspólne dzielenie się świątecznym jajkiem.

 21. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoTRADYCJE SZKOŁY – KRONIKA SZKOLNA Sukcesy, osiągnięcia szkoły, najważniejsze wydarzenia z życia społeczności szkolnej możemy odszukać na kartkach kroniki szkolnej prowadzonej od wielu lat. Szkoła Podstawowa nr 18 jest placówką dynamiczną, dobrze przygotowującą uczniów do dalszej edukacji, ale jednocześnie pielęgnującą tradycję jako podstawę tożsamości narodowej w zjednoczonej Europie. W naszej szkole kronika prowadzona jest od 1978 roku. Czytając kronikę można prześledzić dzieje placówki, jej pracowników i uczniów oraz dowiedzieć się o najważniejszych faktach z jej działalności. Od roku 1993 kronika szkolna prowadzona jest przez: p. wicedyrektor Marię Martę Tokarz (tekst i fotografie), p. Olgę Szewczyk (opracowanie plastyczne)

 22. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – KONKURSY PRZEDMIOTOWE • III miejsce Bartosz Wójcik Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego • I miejsce Dominika Pawłowska z kl. VI D Rejonowy konkurs matematyczny „Z liczbami w świat przyrody" • I miejsce Katarzyny Urody z klasy 3d w Konkursie Matamatycznym klas III organizowanym przez SP nr 15 • I miejsce Agnieszki Przystalskiej z IIIe i II miejsce Tomasza Bocheńskiego z III a w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez SP nr 1 w Nowym Sączu. • II miejsce Dominika KACZYŃSKA V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego "Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności" • II miejsce Tomek Bocheński z kl. VI A Międzygimnazjalny Konkurs "Doświadczenie fizyczne roku" • II miejsce Dominiki Kaczyńskiej z klasy 3 c w Konkursie Ortograficznym klas III organizowanym przez SP nr 1

 23. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – SPORTOWE Młodzież chętnie uczęszcza na zajęcia , dlatego też możemy się pochwalić znacznymi osiągnięciami sportowymi. Są to: 1  miejsca w Mistrzostwach Nowego Sącza w piłce ręcznej dziewcząt, 1 w piłce nożnej chłopców, w piłce siatkowej chłopców, 1 w piłce koszykowej chłopców, awans do Finału Mistrzostw Polski w siatkówce chłopców ( 1999/2000) Prężnie rozwija się również dyscyplina pływacka – tam też odnotowaliśmy sukcesy : 1 miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w pływaniu dziewcząt i chłopców w sztafecie 10x25 m. W roku szkolnym 2006/2007 możemy poszczycić się Mistrzynią Polski w tenisie ziemnym – jest nią uczennica w klasie Va Angelika Siuta.

 24. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – PLASTYCZNE Muzyka i plastyka współgrają ze sobą tworząc nierozerwalną całość . Są jednocześnie wyrazem wielkiej pasji naszej młodzieży, która przekłada się na uczestnictwo w szeregu konkursach co zaowocowało zdobyciem licznych nagród : 1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Popradzki Park Krajobrazowy Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym przez MDK w N.Sączu Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Dziecięcą Bibliotekę Publiczną „Eureka” 1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe w N.Sączu.

 25. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – MUZYCZNE Wśród naszych uczniów drzemią ukryte talenty plastyczne i muzyczne , o czym świadczą osiągnięcia w tych dziedzinach. Występy Zespołu Muzycznego na stałe wpisały się w kalendarz artystyczny N.Sącza. Młodzi muzycy koncertują w Małej Galerii i Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”. Są także zapraszani na Koncerty u Prezydenta. Zdobywają liczne nagrody w konkursach muzycznych : 2 miejsce w Małopolskim Konkursie Młodych Mistrzów Klawiatury 1, 2 ,3 miejsce i wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów 1 miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Wokalistów w listopadzie 2006r. Głowna nagroda Grand Prix – Puchar Senatora.Od roku 1994 działa w szkole ognisko muzyczne dla muzycznie uzdolnionych uczniów, chór szkolny i zespół instrumentalny.

 26. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – KOŁA ZAINTERESOWAŃ • Szkoła tętni życiem, jak co roku i w tym została poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie z zainteresowaniami. W szkole działają : • • koło muzyczne• koło plastyczna• koło matematyczne• koło teatralne• koło dziennikarskie]• koło historyczne• koło języka angielskiego• koło języka niemieckiego• koło ekologiczno-przyrodnicze• LOP• Samorząd Uczniowski• koło humanistyczne• koło poetyckie• koło sportowe - piłka ręczna• zajęcia na basenie• koło sportowe – piłka koszykowa• koło sportowe – piłka nożna• koło informatyczne• Klub Filmowy• PCK

 27. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – OFERTA SPORTOWA W ramach oferty sportowej dysponujemy obiektami sportowymi. Są to boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna – 60 m, skocznia do skoków w dal. Sale gimnastyczne – duża i mała. Gabinety do gimnastyki korekcyjnej, siłownia.Oferta edukacyjna obejmuje:• siatkówkę• koszykówkę• piłkę ręczną• piłkę nożną• zajęcia na basenie (zimą lodowisko ).

 28. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – PROGRAM SOCRATES-COMENIUS PROGRAM EDUKACYJNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez współpracęmiędzynarodową.  Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych – od przedszkola po uniwersytet.Kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy - to główne cele tego programu. Kronach Kiskunhalas Nowy Sącz Gottfried-Neukam-Volksschule Felsövárosi Általános Iskola Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Szymanowskiego

 29. Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoOFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – JĘZYKI OBCE Nasza młodzież już od pierwszej klasy zdobywa umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Na bardziej zaprzyjaźnionych z tym językiem czeka coroczny europejski konkurs „Big challenge”. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych w języku angielskim oraz w realizacji filmu anglojęzycznego o N.Sączu. Systematycznie prowadzone są zajęcia koła języka angielskiego a do roku szkolnego 2006/2007 także i w języku niemieckim.

 30. Prezentacja wykonana przez uczniów z klasy V A: Dawida BODZIONEGO oraz Szymona ŁUKASZCZYKA