Mo nosti jak v dob krize p istupovat k dotac m praktick rady
Download
1 / 19

Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady. Ing. Jitka Pospíchalová Obchodní manažer senior e-mail: [email protected] Mob: +420 739 547 266. GRANTIKA České spořitelny, a.s. Součást finanční skupiny České spořitelny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady' - dieter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo nosti jak v dob krize p istupovat k dotac m praktick rady

Možnosti, jak v době krize přistupovat k dotacím praktické rady

Ing. Jitka Pospíchalová

Obchodní manažer senior

e-mail: [email protected]: +420 739 547 266


Grantika esk spo itelny a s
GRANTIKA České spořitelny, a.s.

 • Součást finanční skupiny České spořitelny

 • Nabízíme komplexní péči o klienta v oblasti dotací EU

 • Pomůžeme Vám jak si najít, získat a udržet dotaci

 • Konzultace záměrů, příprava projektů

 • Výběrová řízení, dotační management

Kapitola/Slide


Jak p istoupit k dosti o dotaci
Jak přistoupit k žádosti o dotaci

 • Proč žádat v letech 2009 a 2010

  • Bude uvolněna převážná část finanční alokace na roky 07 – 13

  • Šance na získání dotace je vyšší než kdy v budoucnu bude

 • Kdy o dotace žádat

  • Plánovat investice dopředu (rok 2011 - 2012)

  • Smysluplný podnikatelský záměr

  • Představa o zajištění financování projektu (pouze u Školicích středisek, Nemovitosti)

 • Jak žádat

  • Rozhodnutí: sám či poradenská agentura? – šance na (ne)úspěch

  • Výběr vhodného dotačního programu

  • Získání dostatečného množství informací

Kapitola/SlideZ kladn informace k vybran m v zv m
Základní informace k vybraným Výzvám

 • Program Rozvoj

  • Nákup nových strojů pouze ve strukturálně postižených regionech

Kapitola/SlideNutn kroky k z sk n dotace asov osa
Nutné kroky k získání dotace – časová osa

 • Získání elektronického podpisu pro statutárního zástupce společnosti (alt. Plná moc)

  • Časová náročnost – jedno odpoledne

  • Cena 180 – 560 Kč

 • Založení MASTER účtu v aplikaci e Account

  • založení – cca 30 minut, aktivace max 5 pracovních dnů

 • Podání registrační žádosti

  • Vypracování – cca týden

  • Doba ke schválení jeden týden až měsíc

 • Možno začít s realizací projektu

 • Podání plné žádosti (včetně Studie proveditelnosti a dalších příloh)

  • Doba vypracování - dle typu programu 2 – 3 měsíce

 • Době ke schválení 3 – 12 měsíců dle typu programu

 • Rozhodnutí o získání / nezískání dotace

 • Ukončení projektu, žádost o platbu

Kapitola/Slide


Sp nost projekt podan ch v prvn ch v zv ch
Úspěšnost projektů podaných v prvních Výzvách:

 • OPPI

 • Program Rozvoj: Celková úspěšnost: cca 21,5%

 • Program Marketing: Celková úspěšnost: 38%

 • Program Inovace: Celková úspěšnost: cca 50%

 • Program ICT v podnicích: Celková úspěšnost 60%

 • GCS – OPPI

 • Program Rozvoj: Úspěšnost k dnešnímu dni: 42%

 • Program Marketing: Procentuální úspěšnost 88,5%

 • Program Inovace: Úspěšnost k dnešnímu dni: 78%

 • Program ICT v podnicích: Úspěšnost k dnešnímu dni: 100%

Kapitola/Slide


Jak pracovat s dotac varianta 1 projekt chci na 100 bez ohledu na v sledek dosti o dotaci
Jak pracovat s dotací – varianta 1) projekt chci na 100% bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci

 • Podání Žádosti v co nejbližším možném termínu

 • Způsobilé výdaje až po schválení Registrační žádosti

 • Hlavně nepodepisovat žádné smlouvyo dodávkách bez řádně provedeného výběrového řízení

 • Po schválení RŽ možno začít s realizací projektu

 • Zajištění finančního krytí projektu

 • Vyčkat na schválení a proplacení dotace (hlavně trpělivost)

Kapitola/Slide


Jak pracovat s dotac varianta 2 projekt nechci realizovat bez dotace
Jak pracovat s dotací – varianta 2) projekt nechci realizovat bez dotace

 • Podání Registrační žádosti v termínu stanoveném Výzvou

 • Podání plné žádosti včetně všech příloh

 • Představa o zajištění finančního krytí projektu

 • Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)

 • Rozhodnutí o (ne)získání dotace

 • Zahájení (ne)realizace projektu

 • Proplacení dotace

Kapitola/Slide


Jak pracovat s dotac varianta 3 st projektu chci ka dop dn st projektu jen s dotac
Jak pracovat s dotací – varianta 3) část projektu chci každopádně, část projektu jen s dotací

 • Podání Registrační žádosti

 • Počkat na schválení Registrační žádosti

 • Po provedení Výběrových řízení realizujeme první část projektu

 • Podání plné žádosti včetně všech příloh

 • Zajištění finančního krytí projektu

 • Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)

 • Rozhodnutí o (ne)získání dotace

 • (Ne)Realizace druhé části projektu

 • Proplacení dotace

Kapitola/Slide


Modelov p klad dost do programu rozvoj
Modelový příklad – Žádost do programu ROZVOJ každopádně, část projektu jen s dotací

 • Záměr: chci pořídit CNC soustruh a frézu

 • Příjem Registračních žádostí do programu: 15.4.2009

 • Časové hledisko- varianta 1 a 2

Kapitola/Slide


Rozhodnut o realizaci projektu
Rozhodnutí o realizaci projektu každopádně, část projektu jen s dotací

Varianta 1

Varianta 2

Kapitola/Slide


Chyby p i zalo en master tu
Chyby při založení Master účtu každopádně, část projektu jen s dotací

 • Pozdní zakládání Master účtu

 • Nepřesnosti údajů

  • Název společnosti přesně dle OR

  • Včetně mezer, malá velká písmena

  • www.justice.cz

 • Chybějící údaje

  • Nutno vyplnit všechny CZ – NACE (dříve OKEČ)

  • Doplnit všechny statutární zástupce

  • http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp

Kapitola/Slide


Registra n dost projektu
Registrační žádost projektu každopádně, část projektu jen s dotací

 • Jasná představa o celkovém objemu finančních prostředků – lehce nadhodnotit

 • Termíny zahájení a ukončení

 • Způsobilé výdaje až po SCHVÁLENÍ registrační žádosti

 • Finanční zdraví žadatele

  Nejčastější chyby

 • Podhodnocený rozpočet

 • Příliš obecný popis projektu – konkretizovat v souladu s programem

 • Nedoplněna korespondenční adresa

 • Špatně vyplněné CZ-NACE

Kapitola/Slide


V b rov zen
Výběrová řízení každopádně, část projektu jen s dotací

 • Pro položky nad 500 tis. Kč bez DPH

  • POZOR na účelové rozdělování položek!!

 • Rezervovat dostatečný čas (cca 50 dní)

 • Věnovat pozornost formálním náležitostem (časové lhůty, místo vyvěšení (obchodní věstník), náležitosti zadávací dokumentace)

 • Správné nastavení výběrových kritérií

  • Cena, kvalita provedení, servisní požadavky, délka záruky

 • Aktivně oslovovat potenciální dodavatele

 • Žádost o výjimku

  • eAccount

  • Doložit správnost VŘ – zadávací dokumentace, nabídky …

  • Lhůta 20 dní

Kapitola/Slide


Realizace projektu
Realizace projektu každopádně, část projektu jen s dotací

 • Řádně evidovat všechny platby

 • Analytické účetnictví

 • Publicita projektu

 • Včasné podávání monitorovacích zpráv

  • 2 – 4 ročně dle konkrétního programu

  • Po ukončení závěrečná zpráva + žádost o platbu

  • 2 – 5 let monitorovací zprávy 1x ročně

 • Dodržet závazné ukazatele! (viz. Plná žádost)

 • Dodržet monitorovací ukazatele (viz. Plná žádost)

  • V případě nedodržení může být krácena dotace

 • V případě změn v harmonogramu

  • POZOR na datum ukončení projektu

Kapitola/Slide


Kam dlouhodob zam ovat projekty d le it aspekty z sk n dotac
Kam dlouhodobě zaměřovat projekty, důležité aspekty získání dotací

 • Vědecko – výzkumná činnost.

 • Spolupráce s VŠ a VaV institucemi

 • Získávání vlastní patentů a jejich zavádění do praxe

 • Investice do vzdělávání zaměstnanců

 • Strukturálně postižené regiony

Kapitola/Slide


P eji v m hodn sp ch

Přeji Vám hodně úspěchů! získání dotací

Ing. Jitka Pospíchalová

Obchodní manažer seniore-mail: [email protected]: +420 739 547 266


ad