slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות PowerPoint Presentation
Download Presentation
הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות. ד"ר מ. פריד 1 , ד"ר ש. פרידמן 1 אורי ארביסר 2 , אורי גיל 2. 1 - המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב 2 - רפת קיבוץ בחן. תקופת היובש. תקופת היובש מאופיינת בשינויים פיזיולוגים רבים הקשורים לבריאות הפרה ככלל, ולבריאות העטין בפרט

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הערכת יעילות אוטם פיטמה חיצוני בתקופת היובש בפרות

ד"ר מ. פריד 1, ד"ר ש. פרידמן1

אורי ארביסר 2, אורי גיל 2

1 - המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב

2 - רפת קיבוץ בחן

slide2
תקופת היובש
 • תקופת היובש מאופיינת בשינויים פיזיולוגים רבים הקשורים לבריאות הפרה ככלל, ולבריאות העטין בפרט
 • בבריאות העטין מבחינים בשני שלבים בעת תקופת היובש בהם קיים סיכון מוגבר לנגיעות חיידקית: שבוע ראשון ושבועיים אחרונים
slide3
גורמי סיכון לעטין ביובש
 • בשבוע ראשון: לחץ תוך עטיני העלול לגרום לזליגת חלב, לעיכוב ביצירת פקק הקרטין האוטם את תעלת הפיטמה. בנוסף, הפסקת החליבה מונעת "שטיפה" של חיידקים מתעלת הפיטמה.
 • בשבועיים-שלושה אחרונים שילוב של מספר גורמים: היעלמות פקק הקרטין, היחלשות שריר סוגר פיטמה, מצב חיסוני ירוד
slide4
מטרות טיפולי יובש
 • ריפוי נגיעות חיידקית תוך עטינית קיימת בעת היבוש (תת קלינית)
 • מניעת זיהום חדש במהלך תקופת היובש
slide5
אסטרטגיית טיפול יובש
 • טיפול גורף לכל העדרים לכלל הפרות
 • טיפול סלקטיבי ברמת העדר (לפי סת"ס בעדר, שעור דלקות עטין ומידע על הנגיעות החיידקית בעדר)
 • טיפול סלקטיבי ברמת הפרה
slide6
יתרונות טיפולי יובש
 • כושר החלמה גבוה ביובש לעומת טיפול במהלך התחלובה
 • ניתן להשתמש בריכוזים גבוהים יותר של אנטיביוטיקה עם סיכון נמוך לשארתיות
 • משך הפעילות בעטין ארוך יותר
 • אין שפיכת חלב
slide7
חסרונות הטיפול המקובל
 • ביצוע לקוי יזיק (החדרת זיהום ו/או נזק פיזי לפיטמה)
 • מיועד כנגד גרם חיוביים בלבד (ברירה?)
 • מיועד כנגד חיידקים מדבקים דוגמת סטאפ.אוראוס וסטרפ.אגלקטיא (שעור נגיעות נמוך בארץ)
 • סיכון שאריות בחלב
 • עלות עבודה וחומרים
 • דעת הציבור על שימוש באנטיביוטיקה בחיות המשק
 • עמידויות(?)
slide8
מהם הגורמים הגורעים מיעילות הטיפול?
 • גיל הפרה
 • רמת תאים סומטים
 • נגיעות חיידקית תוך עטינית ביותר מרבע אחד
 • הסטוריה של דלקת עטין קלינית במהלך התחלובה
 • סוג החיידק – למשל סטאפ.אוראוס עמיד לפניצילין..
 • תנובה ביבוש
slide9
סוגי הטיפול
 • תכשירים אנטיביוטים תוך עטינים
 • תכשירים אוטמי פיטמה – חוץ או תוך עטינים

שתי קבוצות של תכשירים:

slide11
אוטמי פיטמה

שני סוגים של חומרים אוטמי פיטמה:

 • פנימיים
slide12
אוטמי פיטמה
 • חיצוניים (GREEN DIP)
slide13
אוטם פיטמה חיצוני
 • חומר פולימרי היוצר מעטפת דקיקה כאשר בא במגע עם עור הפיטמה.
 • יעילות החומר נשמרת 4-5 ימים מטבילה = משך הזמן הדרוש ליצירת פקק הקרטין בתעלת הפיטמה
 • מידת הצמדותו לפיטמה תשפיע על יעילותו.
 • יכולת ההצמדות וההשארות על הפיטמה מושפעת מהרכב החומר ומנתוני הפרה והפיטמה: אורך, מצב קצה הפטמה.
slide14
נתונים מן העולם..
 • טבילה כפולה באוטם פיטמה חיצוני בעת היבוש מנעה נגיעות חדשה בתקופת היובש באופן זהה לטיפול אנטיביוטי תוך עטיניLim GH and Leslie KE, 2002 World buiatrics congress
 • לטיפול באוטם פיטמה פנימי בעת היבוש היתה יעילות זהה לטיפול אנטיביוטי במניעת נגיעות חדשה בתקופת היובשBerry et al, 2003 JDS Woolford et al, 1998 New Zea Vet J
slide15
תאור המחקר
 • מבנה – מחקר שדה קליני מבוקר
 • תכנון – העבודה התבצעה במהלך שנה שלמה מחודש אוגוסט 2003 ברפת שיתופית בעמק חפר
 • מטרה - הערכת יעילות הטיפול המקובל בשפופרת יבוש אנטיביוטית (VETIPEN DC) לטיפול באוטם פטמה חיצוני ""GREEN DIP
slide16
תאור המחקר – המשך..
 • מכל פרה נלקחה דוגמת חלב מעורבת 10ימים לפני יבושלאבחון בקטריולוגי.
 • תנאי הכללה: ספירת תאים סומטים מבקורת חלב אחרונה נמוכה מ 150,000 למ"ל וגם דגימה נקיה מחיידקים, או נגיעות בחיידקים סביבתיים בלבד
slide17
תאור המחקר – המשך..
 • ביום היבוש (215) נלקחה דוגמת חלב נוספת מכל פרה
 • ביום היבוש קיבלה כל פרה אחד משני טיפולים: טיפול בשפופרת יבוש או טבילה באוטם פיטמה חיצוני
 • טבילה נוספת התבצעה שבוע לפני מועד ההמלטה צפוי
 • 4-10 ימים מהמלטה נדגמה כל פרה בפעם השלישית
slide18
תאור המחקר – המשך..
 • במהלך תקופת היובש וחודש לאחר ההמלטה בוצע מעקב/תיעוד של בריאות העטין (דלקות, סת"ס)ובריאות כללית
 • מניעת הטיות (bias):

1. סוג הטיפול נקבע ע"פ מספר הפרה (זוגי/אי זוגי)

2. הלבורנטיות במעבדה היו "עיוורות" לטיפול שניתן לפרה

3. כל הפרות שוכנו בסככה אחת בתנאים זהים

slide19

משתני המחקר

 • משתנה עצמאי – סוג הטיפול
 • משתנה תלוי – נגיעות חדשה ביובש, החלמה
 • משתנים מתערבים – גיל הפרה, תנובה ביבוש, עונה, ימי יובש, ימים בתחלובה, מספר טיפולים
slide20
הגדרות משתנה תלוי
 • נגיעות חדשה = אבחון חיובי לאחר ההמלטה של חיידק שלא זוהה ביום היבוש. משתנה בינארי
 • החלמה = אבחון שלילי לאחר ההמלטה של חיידק שזוהה ביום היבוש. משתנה בינארי
slide21
תוצאות

התפלגות לפי גיל בשתי קבוצות הטיפול

slide22
תוצאות

סת"ס בקורת אחרונה לפני יבוש

בשתי קבוצות הטיפול

slide23
התפלגות לפי אבחון החיידקים בשתי קבוצות הטיפול ביום היבוש
slide24
התפלגות לפי אבחון החיידקים בשתי קבוצות הטיפול לאחר ההמלטה
slide25
תוצאות

במבחן xבריבוע ההבדלים בין הקבוצות אינם מובהקים (p=0.84, p=0.45)

slide27
תוצאות
 • בניתוח סטטיסטי ברגרסיה לוגיסטית רבת משתנים נמצא כי לאורך ימי היובש ולסת"ס אחרי המלטה יש קשר לנגיעות חדשה.
 • בהכנסת משתנה "סוג הטיפול" לניתוח תוך ניטרול השפעת שני הגורמים הנ"ל, לא נמצא קשר בין סוג הטיפול לסיכון לנגיעות חדשה בתקופת היובש
slide28

תוצאות

 • בניתוח סטטיסטי ברגרסיה לוגיסטית רבת משתנים לא נמצא משתנה בלתי תלוי בעל קשר להחלמה.
 • בבדיקת המשתנה "סוג הטיפול" , לא נמצא קשר בין סוג הטיפול להחלמה בתקופת היובש
slide29
דיון
 • העובדה כי לא נמצא הבדל מובהק בין הטיפולים במניעת נגיעות חדשה במהלך תקופת היובש ובכושר ההחלמה אינה מצביעה בהכרח על יעילות זהה של שני הטיפולים
 • להוכחת יעילות דומה יש צורך במחקר עם גודל מדגם גדול יותר (עוצמה גבוהה)
 • הוספת קבוצת בקורת שלילית תועיל (בעיה?)
 • בשל גודל המדגם והשונות באבחון לא נבחנה ההשפעה של סוג החיידק על מידת הנגיעות החדשה/ההחלמה.
slide30
דיון
 • במידה ונתונים ראשונים אלו מצביעים על אפשרות חלופית לטיפול אנטיביוטי, הרי שיתרונותיו ברורים.
 • עלות: טיפול בטיובות כ-21 ₪ לפרהטיפול באוטם פטמה חיצוני כ – 1ש"ח לפרה
slide31
דיון
 • במידה ויוכח כי שני סוגי הטיפול הם לפחות שווי ערך ביעילותם הרי שיש לשקול ברמת העדר, או הפרה את סוג טיפול היובש
 • בהערכת סיכונים נכונה ובעלת תוקף ניתן להחליט פרטנית ברמת העדר האם לבצע טיפול יובש אנטיביוטי גורף או סלקטיבי ולהחליט על התכשיר לשימוש