slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkopíruj si logo EU do své práce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkopíruj si logo EU do své práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
dieter-eaton

Zkopíruj si logo EU do své práce - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Zkopíruj si logo EU do své práce
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkopíruj si logo EU do své práce

 2. Anotace • Tato prezentace slouží k výkladu látky v předmětu člověk a jeho svět ve 4. ročníku. • Žáci se seznámí s důležitými historickými událostmi, které se staly během druhé světové války v Lidicích, Ležákách a Terezíně.

 3. Datum vytvoření: 29.1.2012 Klíčová slova: památná místa, historie, Lidice, Ležáky, Terezín, nacisté, heydrichyáda, atentát, židovské ghétto, gestapo, koncentrační tábor

 4. Památná místa • Jsou to taková místa, která nám připomínají důležité události naší historie.

 5. Lidice • Obec Lidice byla vyhlazena nacisty v roce 1942. • Jako památka na vyhlazení Lidic byl vystavěn památník na počest obětem tohoto hrůzného činu.

 6. Památník Lidice

 7. Ležáky • Ležáky byla osada na Chrudimsku, která byla 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichyády vypálena. • Obyvatelé byli zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka parašutistické skupiny, která se účastnila atentátu na říšského protektora Heydricha.

 8. Kříž nazvaný Trnová koruna na kopci nad bývalou osadou Ležáky.

 9. Terezín • V roce 1780 byla ve městě Terezín založena pevnost Josefem II. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty proti nepřátelským vojskům. Své obranné vojenské poslání však nikdy nesplnila. Zato se osvědčila jako neblaze proslulé věznění. • Během druhé světové války Velká pevnost sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost smutně proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncetrační tábor). • Pro tyto účely byla zřízena železniční vlečka a židé byli hromadně převáženi do likvidačních táborů smrti v Polsku např.: Osvětim, Treblinka, Majdanek,…

 10. Samotky na třetím dvoře

 11. Národní hřbitov pod Malou pevností

 12. Malá brána pevnosti Terezín.

 13. HANS WEINGARTZ=LEONCE49. Soubor:Terezin CZ Kf234.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006-07-19, 16. 6. 2008, 00:04 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Kf234.jpg • HANS WEINGARTZ. Soubor:Terezin CZ NationalCemetery Theres2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 1. července 2006(2006-07-01), 16. 6. 2008, 20:57 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_National_Cemetery_Theres2.jpg PETER STEHLIK. Soubor:PeterStehlik 2009.05.12 Lidice 004a.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 12. května 2009(2009-05-12), 9. 5. 2010, 15:21 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter_Stehlik_2009.05.12_Lidice_004a.jpg JUAN DE VOJNÍKOV. Soubor:Areállidice - pohled na muzeum 02.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 16. září 2009(2009-09-16), 7. 10. 2009, 10:31 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Are%C3%A1l_lidice_-_pohled_na_muzeum_02.JPG H.SELDON. Soubor:Lezaky kriz.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 7.5.2009, 20. 5. 2009, 16:53 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lezaky_kriz.JPG HANS WEINGARTZ=LEONCE49. Soubor:Terezin CZ Ater95.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006-07-19, 15. 6. 2008, 23:54 [cit. 2012-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Ater95.jpg