biovaluechain m odeller for klima og milj nytte og livsl ps konomi for biogass n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BioValueChain M odeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass PowerPoint Presentation
Download Presentation
BioValueChain M odeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

BioValueChain M odeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

BioValueChain M odeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass. Kari-Anne Lyng Østfoldforskning. The biogas model. Parameters Environmental impacts - GWP - Acidification - CED Eutrophication : lack of data Value chain economy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BioValueChain M odeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass' - diep


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biovaluechain m odeller for klima og milj nytte og livsl ps konomi for biogass

BioValueChainModeller for klima- og miljønytte og livsløpsøkonomi for biogass

Kari-Anne Lyng

Østfoldforskning

the biogas model
The biogasmodel
 • Parameters
 • Environmentalimpacts
 • - GWP
 • - Acidification
 • - CED
 • Eutrophication: lackof data
 • Value chaineconomy
nytt kompetanseprosjekt biovaluechain

Nytt Kompetanseprosjekt - BioValueChain

Godkjent av EnergiX programstyre juni 2013

objectives for biovaluechain
Objectives for BioValueChain

The main objective of the project is to design effective biogas value chains, and to describe how Norwegian and EU governmental regulations affect relevant actors in the value chain.

 • Compare Norwegian and Danish biogas value chains, and analyse and describe the effectiveness of the systems with respect to environmental, resource and economic cost benefits assessments
slide6

Analyse and describe how governmental politics, regulations, instruments and incentive programs influences on economic and environmental effectiveness of the biogas value chains in Norway and Denmark, and how EU regulations and politics influences on the national politics

 • Analyse if and how small farm-based biogas plants can be implemented in combination with larger industrial biogas plants and utilize local manure and resources with economic benefits
 • Develop and update value chain models for biogas production and use through cooperation and joint research with the Danish BioChain project.
hovedpartnere i biovaluechain
Hovedpartnere i BioValueChain

Brukerpartnere

Forskningspartnere

Østfoldforskning

UMB

Bioforsk

Høgskolen i Telemark

TelTek

RebioKonsult

Syd-Danske Universitet

DTU Risø

 • Avfall Norge/avfallssektoren
 • Norges Bondelag
 • Cambi
 • NHO Mat og Drikke
 • SLF
 • Fylkesmennenes landbruksavd i Østfold og Vestfold
arbeidspakker i prosjektet
Arbeidspakker i prosjektet
 • Development of the models with improved data, and necessary development to incorporate Danish conditions in the models
 • Analyses and comparisons of effectiveness and efficiency of Norwegian and Danish value chains for biogas.
 • Analyse effects of politics and regulations from Danish, Norwegian and EU authorities on the efficiency and effectiveness of biogas value chains in Norway and Denmark.
 • Analyse if and how smaller biogas plants based on manure and locally distributed substrates can be incorporated in systems with large industrial biogas plants.
 • Educate one PhD candidate in value chain effectiveness in collaboration with the Danish BioChain project.
case studies
Case studies
 • Case 1 Biogass Østfold/ Frevar
 • Case 2 Cambi technology (Växsjö?)
 • Case 3 Greve biogass Vestfold
 • Case 4 Agriculture Rogaland Nordland ?
 • Case 5 Follo Ren MBT
 • Case 6 OsloRen
 • Case 7 Chicken manure (Armenia)
 • Typical Norwegian and Danish biogas plant
included waste types and treatment methods
Includedwaste types and treatmentmethods

Papp, papir og drikkekartong

Metall-emballasje

Plast

Glassemballasje

Våtorganisk

avfall

Del av restavfallet

Kildesortert avfall

Energiutnytting

eksport

Deponi

Energiutnytting

Noreg

Material-

gjenvinning

Biologisk

behandling

slide17

Erstattet

energi

Erstattet

energi

Erstattet

energi

Erstattet

materiale

Erstattet

materiale

Systemtype

Three dimensionsofthe system

3D

Livsløpsfase

Avfallstype

Glass-emballasje

Restavfall

Metall-emballasje

Plast-emballasje

Våtorganisk

avfall

Papir Papp

Trevirke

Transport med restavfall

Transport somkildesortertavfall

Transport

Energi-

utnyttelse

Forbrenning

Material-gjenvinning

Sorteringog

behandling

Biologiskbehandling

Sorteringog

behandling

Deponi

Waste treatment

Substitutedenergy or materials

historikk modellutvikling for matavfall
Historikk - modellutvikling for matavfall

E6 som Biogassveg

Frstad Biogass

Potensial-studie biogass

Enova

Biogass Østfold 2015

Regionalt utvikl.prosj.

Nasjonal biogass-strategi

VRI Østfold

Gjenvinning Østfold

Biogass-nettverk

FoU-

Verdikjede-modell biogass for avfall og gjødsel

Fase I

SLF

Verdikjede-modell biogass for avfall og gjødsel

Fase II

SLF

Klimaregnskap Avfall I og II

Avfall Norge

Regionale avfalls-studiar i i Noreg

(18 kommunar)

DISBiogass

Tel-Tek/HiT

Oslofjord-

Fondet

Modell

 • Finansiert av SLF i samarbeid med
 • FMLA i Østfold og Vestfold, Østfold/Vestfold bondelag. Utviklet saman med Bioforsk og UMB.

Matavfall til deponi, forbrenning og kompostering

Matavfall til biogassproduksjon

 • Fem livsløpsfasar
  • Deponi, energiutnytting og materialgjenvinning (+ kompostering og biogassproduksjon) av:
  • Glassemballasje, metallemballasje, papir, plastemballasje, treavfall, våtorganisk avfall og restavfall.
 • Ny og meir detaljert modell (10 livsløpsfasar)
 • - Biogassproduksjon, med/utan avvatning.
 • Matavfall, storfegjødsel og svinegjødsel
 • Kjøring av case for Vestfold og Østfold.
 • Har også laga økonomimodell.
 • Utvider til fleiremiljøparametrar (hausten 2012).
slide19

Ole Jørgen Hanssen - Østfoldforskning

silje@ostfoldforskning.no

www.ostfoldforskning.no