zolasyon nlemleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İzolasyon Önlemleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
İzolasyon Önlemleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

İzolasyon Önlemleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 435 Views
 • Uploaded on

İzolasyon Önlemleri. AMAÇ. Enfekte ve kolonize hastalardan sağlık personeline diğer hastalara, hastane ziyaretçilerine mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir. Enfeksiyon Zinciri. Etken. Etken. Ba k teri ler Virus ler Mantarlar. Enfeksiyon Kaynağı. Hastanın kendi florası

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İzolasyon Önlemleri' - diem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

AMAÇ

 • Enfekte ve kolonize hastalardan
  • sağlık personeline
  • diğer hastalara,
  • hastane ziyaretçilerine

mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir.

etken
Etken
 • Bakteriler
 • Virusler
 • Mantarlar
enfeksiyon kayna
Enfeksiyon Kaynağı
 • Hastanın kendi florası
 • Diğer hastalar (enfekte, kolonize, taşıyıcı)
 • Sağlık çalışanları
 • Hasta ziyaretçileri
k kap s
Çıkış Kapısı
 • Kan
 • Solunum sistemi
 • Genitoüriner sistem
 • Cilt/muközmembranlar
 • Gastrointestinal sistem
bula yolu
Bulaş Yolu
 • Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa geçiş yolu
  • Temas (Direkt veyaindirekt)
  • Hava yolu
  • Damlacık
  • Vektör aracılı
giri kap s
Giriş Kapısı
 • Etkenin duyarlı konağa ulaştığı yol
  • Solunum sistemi
  • Gastrointestinal sistem
  • Cilt/muközmembranlar
  • Transplasental
  • Parenteral
duyarl konak
Duyarlı Konak
 • Konak yanıtı
  • Kolonizasyon
  • Asemptomatik taşıyıcı
  • Klinik hastalık
zolasyon nlemleri1
İzolasyon Önlemleri
 • Hastanede yatan ve bulaşıcı hastalık tanısı/şüphesi olan hastalar uygun izolasyon kategorisine göre izole edilmelidir.
 • Temas İzolasyonu
 • Sıkı temas İzolasyonu
 • Solunum İzolasyonu
 • Damlacık İzolasyonu
uygulama
Uygulama=>
 • Mümkünse izolasyon gereken hastalar tek kişilik özel odalara yerleştirilmelidir.
 • Özel oda sağlanamazsa aynı mikroorganizma ile infekte olan hastalar aynı odayı paylaşabilir.
temas zolasyonu
TEMAS İZOLASYONU
 • Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (enfekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır
temas zolasyonu endikasyonlar
Temas İzolasyonu Endikasyonlar
 • Çoğul Dirençli Bakteriler:
  • MRSA
  • Acinetobacter
  • P. aeruginosa
  • ESBL-pozitif Klebsiella, E.coli, vb.
 • Diğer:
  • C. difficile, Shigella, hepatit A, bit, uyuz,
  • Viral/hemorajik infeksiyonlar (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo)
  • enteroviral infeksiyonlar vb.
uygulama1
Uygulama=>
 • Odaya girerken eldiven giyilmeli ve odadan çıkmadan çıkartılmalı, eller yıkanmalı yada alkollü el dezenfektanları ile dezenfekte edilmelidir.
slide15
Kontaminasyon olası ise, steril olmayan temiz bir önlük giyilmelidir. Önlük hasta odasını terk etmeden hemen önce çıkarılmalıdır.
slide16
Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki yüzeylerle temas edilmemesigerekir.
slide17
Temas izolasyonu uygulanan hastalar için kullanılan her türlü tıbbi cihazın diğer hastalarla ortak kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Ortak kullanım gerekiyorsa diğer hastalara kullanmadan önce temizlenmeli ve dezenfekteedilmelidir
slide18
Hastanın enfeksiyon tablosu düzeldikten sonra veya alınan kontrol kültürü negatif geldikten sonra EKK görüşü ile temas izolasyonu kaldırılabilir.
siki temas zolasyonu
SIKI TEMAS İZOLASYONU
 • Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) ile infekte ya da kolonize olduğu gösterilen ya da şüphesi bulunan hastalar için uygulanır.
slide21
Odaya girerken MUTLAKAsteril olmayan temiz bir önlük ve

steril olmayan eldivengiyilmelidir.

 • Odadan çıkarken gömlek ve eldiven çıkartılmalı ve eller yıkanmalı yada dezenfekte edilmelidir.
slide23
Mümkünse hasta odasına sadece hastadan sorumlu hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi ve doktor girmelidir. Bu odada çalışan hemşire, hasta bakıcı ve temizlik görevlisi diğer odalarda çalışmamalıdır.
slide24
Mutlak zorunluluk yoksa refakatçi alınmamalıdır. Alınacaksa refakatçiye önce eğitim verilmelidir.
slide25
Oda içinde kullanılan her türlü tıbbi cihazın diğer hastalarla ortak kullanımından kaçınılmalı,
 • Ortak kullanım gerekiyorsa bu aletler diğer hastalar için kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
slide26
Kullanılan boks gömlekleri ve hasta çamaşırları çamaşırhaneye kırmızı poşet içinde gönderilmelidir.
slide27
Hastanın yüksek riskli atıklarıyla (gaita, kusmuk) kirlenen çarşaflar imha edilmelidir.
slide28
Odadaki tüm yüzey, cihazlar ve zemin günde

en az 3 kez

temizlenip dezenfekte edilmelidir.

slide29
Odanın temizliği dezenfektanlar ( % 10’luk çamaşır suyu) ile her gün yaptırılır.
 • Hasta tuvaleti, kullanım sonrası dezenfekte edilir.
 • Hasta odasında kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde kullanılmaz.
slide30
Temas önlemlerinin sonlandırılması için haftada bir olmak üzere peş peşe yapılan üç rektal sürüntü kültürünün negatif çıkması gerekir.
slide31
VRE pozitif bir hastanın taburculuğunu ,başka bir servise naklini takiben veya hastanın exitus olması durumunda hasta odası iki keztemizlenip dezenfekte edildikten sonra yeni hasta alınmalıdır.
damlacik zolasyonu
DAMLACIK İZOLASYONU
 • Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.
 • Partiküller büyük olduğu için yere çöker
damlac k i zolasyo nu uygulanmas gereken enfeksiyonlar
Damlacık izolasyonu uygulanması gereken enfeksiyonlar
 • influenzae tip B
 • Difteri,
 • Boğmaca
 • Pnömonik veba
 • Kabakulak
 • Kızamıkçık vb.
duyarl ki iye burun a z konjonktiva yoluyla bula ma olur
Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşma olur:
 • Enfekte hastaların konuşması, öksürmesi ya da burun silmesi,
 • Aspirasyon, entubasyon, bronkoskopi gibi işlemler sırasında.
uygulama2
Uygulama=>
 • Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır
 • Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte ve başka enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir
 • Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m olmalıdır
slide36
Özel havalandırma gerekmez
 • Oda kapısı açık olabilir
slide37
Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken cerrahi maske takmalıdır
 • Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır
slide38
Hasta ve hasta çevresindeki her türlü yüzeyle temas öncesi ve sonrasıeller yıkanmalı yada el antiseptiği ile dezenfekte edilmelidir
solunum zolasyonu
SOLUNUM İZOLASYONU
 • Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesinde kullanılır.
 • Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır
 • Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler
solunum i zolasyonu uygulanmas gereken durumlar
Solunum izolasyonu uygulanması gereken durumlar
 • Tüberküloz,
 • Kızamık,
 • Su çiçeği
 • Yaygın zoster enfeksiyonu,
 • SARS
 • Viral hemorajik ateş
  • Ebola, Lassa, Marburg, Kırım-Kongo
solunum zolasyonu1
Solunum İzolasyonu
 • Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir

-Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç)

-Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı

-Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli

uygulama3
Uygulama=>
 • Oda kapısı kapalı tutulmalıdır
 • Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz. Çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılır.
slide43
Pulmoner tüberküloz tanısı veya şüphesi olan hasta;
  • Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır
k zam k su i e i tan s olan hasta
Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta;
 • Odasına duyarlı kişiler girmemelidir.
 • Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile girmelidirler.
 • Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur.