Specyfika uzale nie u kobiet elementy terapii
Download
1 / 38

Specyfika uzale?nie? u kobiet, elementy terapii - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii. mgr Anna Konopka Klinika Psychiatrii PAM. Historia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Specyfika uzale?nie? u kobiet, elementy terapii' - diem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Specyfika uzale nie u kobiet elementy terapii

Specyfika uzależnień u kobiet, elementy terapii

mgr Anna Konopka

Klinika Psychiatrii PAM


Historia
Historia

 • Początki leczenia uzależnionych kobiet w Stanach Zjednoczonych sięgają XIX wieku. Powstałe wówczas pierwsze instytucje, takie jak Martha Washington Home w Chicago (1869), Temple Home w Binghampton w Nowym Yorku (1876) czy New England Home for Intemperate Women w Bostonie (1879). Celem było uczenie życia we w wstrzemięźliwości.


Specyfika uzaleznien u kobiet elementy terapii

lata 30-ste ubiegłego wieku – narodziny pierwszych grup AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: William Griffith Wilson i dr Robert Holbrook Smith)

doświadczenia grup AA z czasem zaczęto wykorzystywać tworząc profesjonalne programy terapii uzależnienia oparte na oddziaływaniach grupowych.

pierwsze programy lecznicze i badawcze skupiały się głównie na uzależnieniu mężczyzn.

dostęp kobiet do rozwijających się profesjonalnych programów leczenia był ograniczony - stygmatyzacja kobiecego picia powodowała, iż przez długie lata jedyną opcją dla alkoholiczek było leczenie na oddziałach psychiatrycznych.

William Griffith Wilson

z żoną Lois Wilson


Specyfika uzaleznien u kobiet elementy terapii

W 1956 roku AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: ośrodek terapeutyczny Hazelden w Minnesocie stworzył specjalny oddział terapeutyczny dla kobiet, który jednak obejmował głównie „terapię zajęciową”, prace domowe, wykłady i konwersatoria oraz udział w kobiecych grupach AA.

Utworzenie tego osobnego oddziału w dużej mierze wynikało z obawy, w jaki sposób obecność kobiet wpłynęłaby na mężczyzn uczestniczących w programie terapeutycznym. W tych czasach bowiem bycie alkoholiczką oznaczało bycie „kobietą upadłą”


Co wyr nia alkoholizm kobiecy
Co wyróżnia alkoholizm kobiecy? AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • odmienne metabolizowanie alkoholu

 • tolerancja

 • charakterystyka psychospołeczna

 • modele picia

 • stygmatyzacja


Odmienne metabolizowanie alkoholu
odmienne metabolizowanie alkoholu AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

Istnieją podstawowe różnice w szybkości absorpcji alkoholu w zależności od płci.

 • Niższa masa ciała oraz większa zawartość tłuszczu w organizmie kobiety i odpowiednio mniejsza ilość wody powoduje, iż alkohole są słabiej rozpuszczane. Szybsze wchłanianie alkoholu przez kobiety następuje również wskutek niższej aktywności dehydrogenazy alkoholowej w soku żołądkowym

 • W związku z czym obserwujemy wyższe stężenie alkoholu we krwi kobiety w porównaniu z mężczyzną po wypiciu tej samej ilości alkoholu (nawet o 40 %).


Odmienne metabolizowanie alkoholu1
odmienne metabolizowanie alkoholu AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • na spowolnienie metabolizmu alkoholu wpływa przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych: alkohol wówczas dłużej krąży we krwi

 • kobiety, które wypijają 3 lub więcej standardowych drinków dziennie, doświadczają takich samych szkód zdrowotnych jak mężczyźni pijący trzykrotnie więcej


Tolerancja
tolerancja AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • Cykl menstruacyjny istotnie wpływa na tempo wchłaniania i metabolizm alkoholu. Wiąże się to z wahaniami poziomu hormonów płciowych w organizmie. W fazie poprzedzającej miesiączkę kobiety dużo szybciej absorbują alkohol a zatem mogą mieć wyższy jego poziom we krwi niż w innym czasie po wypiciu tej samej ilości trunku.

 • Jednocześnie dolegliwości związane z napięciem przed miesiączkowym skłaniają często kobiety do łagodzenia ich za pomocą alkoholu.

 • Stąd też wypijając przeciętnie mniejsze ilości alkoholu kobiety są zarazem bardziej podatne na efekty jego działania a tym samym na związane z jego działaniem uszkodzenia wątroby, mózgu czy serca


Charakterystyka psychospo eczna
charakterystyka psychospołeczna AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • symptomy uzależnienia u kobiet manifestują się w inny sposób niż u mężczyzn: zanim przybiorą charakter chroniczny często pozostają nie widoczne dla otoczenia, wiązane są raczej z lękiem, społeczną izolacją czy depresją.


Spo eczne uwarunkowania
Społeczne uwarunkowania AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • towarzyszenie pijącemu partnerowi jako dominująca wspólna aktywność w związku

 • przemoc i nadużycia w związkach

 • zaniżona samoocena

 • występowanie problemów psychicznych, szczególnie depresji, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń jedzenia czy zaburzeń lękowych.

 • Podczas gdy u mężczyzn picie stanowi częściej pierwotne zaburzenie, na które nakładają się późniejsze powikłania psychiatryczne, picie kobiet znacznie częściej bywa następstwem innych problemów emocjonalnych i psychicznych.


Pi typ w alkoholizmu kobiecego schwoon i saake
Pięć typ AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: ów alkoholizmu kobiecegoSchwoon i Saake

1.

Młode kobiety o dużym, uwarunkowanym raczej środowiskowo spożyciu alkoholu, któremu towarzyszą poważne problemy zdrowotne


Pi typ w alkoholizmu kobiecego schwoon i saake1
Pięć typ AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: ów alkoholizmu kobiecegoSchwoon i Saake

2.

Kobiety pijące w celu zapobieżenia stresowi, u których nie stwierdza się poważniejszych skutków zdrowotnych


Pi typ w alkoholizmu kobiecego schwoon i saake2
Pięć typ AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: ów alkoholizmu kobiecegoSchwoon i Saake

3.

Kobiety pijące przewlekle alkohol, głównie z powodu osamotnienia, przeżywające nasilone objawy zespołu abstynencyjnego i mające za sobą wiele nieudanych prób leczenia


Pi typ w alkoholizmu kobiecego schwoon i saake3
Pięć typ AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: ów alkoholizmu kobiecegoSchwoon i Saake

4.

Kobiety pijące w ilościach średnio wysokich, z somatycznymi powikłaniami uzależnienia


Pi typ w alkoholizmu kobiecego schwoon i saake4
Pięć typ AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy: ów alkoholizmu kobiecegoSchwoon i Saake

5.

Kobiety pijące głównie z przyczyn środowiskowych, bez poważniejszych powikłań zdrowotnych


Typologia wg g siora
Typologia wg Gąsiora AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

typ 1: (z cechami neurotyczno-depresyjnymi) bez obciążeń rodzinnych alkoholizmem, o podwyższonym poziomie niepokoju i znacznie nasilonych przedchorobowych cechach lękowo-depresyjnych


Typologia wg g siora1
Typologia wg Gąsiora AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • typ 2A: (z cechami osobowości emocjonalnie chwiejnej) obciążenie rodzinne alkoholizmem, wysoki poziom niepokoju, nieprzystosowania, emocjonalnej chwiejności oraz znacznie nasilone przedchorobowe cechy asocjalne


Typologia wg g siora2
Typologia wg Gąsiora AA w Stanach Zjednoczonych (twórcy:

 • typ 2B: (z cechami asocjalnymi) obciążenie rodzinne alkoholizmem, niski poziom niepokoju i nieprzystosowania i umiarkowane nasilenie przedchorobowych cech asocjalnychStygmatyzacja
stygmatyzacja reagują na psychoterapię

 • picie kobiece tematem tabu ( w USA do lat 50-tych pokazanie pijącej kobiety w filmie czy reklamie było zakazane prawnie)

 • dziś picie kobiet jest coraz powszechniej akceptowane, jednak fakt nadużywania czy uzależnienia w ich przypadku wciąż obciążony jest dużo większą społeczną dezaprobatą niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn


Stygmatyzacja1
stygmatyzacja reagują na psychoterapię

zgodnie z powszechnymi przekonaniami na temat kobiecości i męskości zachowania związane z piciem wpisują się w wizerunek walecznego, agresywnego „macho” natomiast zdecydowanie kłócą się ze stereotypem kobiety – matki i opiekunki


Znaczenie stygmatyzacji
Znaczenie stygmatyzacji reagują na psychoterapię

 • Stygmatyzacja utrudnia leczenie, nasilając w kobietach z problemem alkoholowym poczucie winy i wstydu.

 • na etapie poszukiwania leczenia uczucia te często powstrzymują kobietyprzed korzystaniem z form profesjonalnej pomocy, szczególnie z psychoterapii grupowej.

 • w trakcie trwania psychoterapii lęk przed napiętnowaniem sprawia, iż kobiety unikają podejmowania tematów dla siebie najbardziej bolesnych czy wstydliwych, (np..destrukcyjny wpływ picia na pełnienie roli matki czy związane z piciem niekontrolowane zachowania seksualne).

  Tym samym nie są w stanie w pełni przepracować problemu swojego uzależnienia.


R nice w postawach
Różnice w postawach reagują na psychoterapię


Implikacje dla terapii
Implikacje dla terapii reagują na psychoterapię

 • efektywne leczenie kobiet uzależnionych powinno być holistyczne, od początku skierowane nie tylko na problemy związane z nadużywaniem substancji, ale również ukierunkowane na rozumienie problemów leżących u jego podłoża.

 • Konieczne jest właściwe rozpoznanie zaburzeń depresyjnych czy lękowych leżących u podłoża uzależnienia, częściej konieczność leczenia farmakologicznego

 • Interwencje kryzysowe


Implikacje dla terapii1
Implikacje dla terapii reagują na psychoterapię

 • wzmacnianie kobiet, uczenie konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie zarówno z zewnętrznymi sytuacjami trudnymi jak i z uczuciami.

 • alkohol jako „leku na złość”:

  A. Utrwalony uległy, konformistyczny styl społecznego funkcjonowania – alkohol ułatwia otwarte wyrażanie gniewu czy sprzeciwu.

  B. Impulsywność, niski próg wyzwalania agresji –

  alkohol umożliwia odprężenie i powstrzymanie impulsywnych reakcji agresywnych.

  ?

K

M


Implikacje dla terapii2
Implikacje dla terapii reagują na psychoterapię

 • praca w kierunku uczenia „zarządzania” złością, konstruktywnego jej wyrażania,

  • uczenie kontrolowania zachowań agresywnych i „kontenerowania” złości

  • częściej większy nacisk należy położyć na rozpoznanie poznawczych schematów, które blokują otwarte wyrażanie złości i uczenie jej przeżywania i akceptowania.

M

K


Implikacje dla terapii3
Implikacje dla terapii reagują na psychoterapię

 • Trauma, psychopatologia oraz często niskie umiejętności interpersonalne negatywnie wpływają na relacje kobiet z innymi. Programy terapeutyczne dla kobiet powinny uwzględniać:

 • treningi umiejętności społecznych,

 • elementy analizy procesu grupowego w celu uchwycenia i nazwania trudności komunikacyjnych i destrukcyjnych schematów interpersonalnych charakterystycznych dla danej pacjentki. Pozwalają wzmocnić świadomość jej mocnych stron i zasobów, które ujawniają się w kontaktach z innymi.


Pocz tkowy etap terapii
początkowy etap terapii: reagują na psychoterapię

M

K

 • większa koncentracja na deficytach

 • wzmacnianie siły i kompetencji

 • Większa społeczna akceptacja męskiego picia – silniejsze mechanizmy zaprzeczania- konieczność skonfrontowania z własnym poczuciem winy i wstydu

 • U kobiet poczucie winy i wstydu utrudnia nawiązanie kontaktu i motywowanie do zmiany


Implikacje dla terapii4
Implikacje dla terapii reagują na psychoterapię

 • Pomoc w budowaniu środowiska wsparcia i większej stabilności życiowej.

 • Interwencja wobec przemocy domowej, która uniemożliwia korzystanie z terapii

 • sesje rodzinne


Grupy kobiece czy grupy mieszane
Grupy kobiece czy reagują na psychoterapięgrupy mieszane?

M

K

 • Grupy heterogeniczne pod względem płci dają więcej korzyści

 • korzystniejsza dla leczenia jest możliwość udziału w grupach pod względem płci homogenicznych.


Grupy kobiece czy grupy mieszane1
Grupy kobiece czy reagują na psychoterapięgrupy mieszane?

 • W grupach męskich mężczyźni mówią znacznie mniej o sobie, swoich relacjach z innymi i uczuciach niż w grupach mieszanych. Kobiety natomiast mówią znacznie więcej o sobie, swoich bliskich związkach, przyjaciołach i rodzinach w grupach kobiecych niż mieszanych.

 • Kobiety są bardziej wspierające dla siebie wzajemnie w grupach kobiecych niż w mieszanych [?]

 • Kobiety są bardziej skłonne konfrontować siebie wzajemnie w grupach złożonych z samych kobiet [?]


Grupy kobiece czy grupy mieszane2
Grupy kobiece czy reagują na psychoterapięgrupy mieszane?

 • Kobiety z historią nadużyć ze strony mężczyzn będą szczególnie niechętnie mówić o tematach tabu, takich jak uzależnienie czy nadużycia seksualne w ich obecności

 • Kobiety, które wolą grupy mieszane gdyż „lepiej dogadują się” z mężczyznami bardziej skorzystają z udziału w grupie kobiecej [?]


Dla jakich grup klinicznych korzystniejsze s grupy jednorodne
Dla jakich grup klinicznych korzystniejsze są grupy jednorodne

 • ofiary przemocy seksualnej

 • maltretowane żony

 • kobiety na etapie chronicznego alkoholizmu.


Co umo liwiaj grupy jednorodne
Co umożliwiają grupy jednorodne: jednorodne

 • pełniejsze zintegrowanie własnego doświadczenia, przekonań i uczuć,

 • redefinicję i lepsze rozumienie kobiecych zachowań,

 • pozytywną identyfikację z innymi kobietami

 • odważniejsze eksperymentowanie z uzyskiwaniem równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb cudzych i własnych.

 • rozwinięcie asertywności


Grupy mieszane p niejszy etap terapii
Grupy mieszane – późniejszy etap terapii jednorodne

 • Korzystanie z grup mieszanych często przynosi dobre efekty dopiero wówczas, gdy osobiste doświadczenie pacjentki zostało wcześniej uznane w grupie kobiecej, gdy ma ona więcej empatii dla siebie i czuje się silniejsza.

 • Po wstępnym przerobieniu trudnych tematów, emocji z nimi związanych i wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprzez identyfikację z innymi kobietami pacjentki te mogą efektywnie korzystać z udziału w grupach mieszanych, które umożliwiają im dalszy rozwój.

 • grupy mieszane oferują więcej alternatyw szczególnie dla hyperkobiecych rysów osobowości i bardziej prawdziwie reprezentują zewnętrzny świat


Ile jednostek alkoholu mo na spo ywa tygodniowo aby nie odczu negatywnych skutk w jego dzia ania
Ile jednostek alkoholu można spożywać tygodniowo, aby nie odczuć negatywnych skutków jego działania?

Szacuje się, że:

dla kobiet bezpieczna ilość to maksymalnie 14 jednostek,

mężczyźni mogą pozwolić sobie na 21


Jednostka alkoholu ma sw j odpowiednik w danej ilo ci i rodzaju trunku
Jednostka alkoholu odczuć negatywnych skutków jego działania?ma swój odpowiednik w danej ilości i rodzaju trunku

Według nowego przelicznika lampka wina to aż dwie jednostki alkoholu


Specyfika uzaleznien u kobiet elementy terapii

Dziękuję za uwagę! odczuć negatywnych skutków jego działania?