talasem hastali i akden z anem s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TALASEMİ HASTALIĞI (AKDENİZ ANEMİSİ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
TALASEMİ HASTALIĞI (AKDENİZ ANEMİSİ)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TALASEMİ HASTALIĞI (AKDENİZ ANEMİSİ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

TALASEMİ HASTALIĞI (AKDENİZ ANEMİSİ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TALASEMİ HASTALIĞI (AKDENİZ ANEMİSİ)' - diella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talasem hastali i akden z anem s
TALASEMİ HASTALIĞI(AKDENİZ ANEMİSİ)
 • Hemoglobinin beta polipeptid zincirinde yapım kusuru vardır. Türkiye’de her 50 kişiden biri (Antalya, Adana ve Güneydoğ Anadolu Bölgesi’nde her 10 kişiden biri) bu hastalık için taşıyıcıdır. Anne ve baba her ikisi de taşıyıcı ise doğacak çocuklar % 25 olasılıkla hasta (Talasemi Major-Cooley Anemisi), % 50 olasılıkla taşıyıcı (Talasemi Minor), % 25 olasılıkla sağlam olacaktır.
slide2
Gebelikten önce DNA testi ile anne ve babanın mutasyonları belirlenmiş ise, CVS ile elde edilen dokuda hastalık tanısı kısa sürede konabilir.
 • Mutasyonlar önceden bilinmiyorsa, 18. Haftadan sonra kordon kanında hemoglobin zincir analizi yapılarak hastalık tanınabilir.
ekil 5 biri talasemi ta y c s di eri normal ebeveynde ocuklarda talasemi olas l 7
Şekil 5. Biri talasemi taşıyıcısı, diğeri normal ebeveynde çocuklarda talasemi olasılığı (7)
fen lketon r
FENİLKETONÜRİ
 • Fenilalanin hidroksilaz aktivitesi yokluğu ile doğan çocuklar proteinli gıdalardaki fenilalanini metabolize edemezler. Çocukta 6. aydan başlayarak, 1 yaş civarında belirginleşen zeka geriliği saptanır. Daha erken saptanırsa fenilalaninden yoksun diyetin 8-10 yıl boyunca uygulanması ile hasta tedavi edilir.
slide5
Türkiye’de 3000 yenidoğandan birinde görülür. Bu sıklık Avrupa’da ve Amerika’da görülenden 10 kat fazladır. Prenatal tanı olanağı vardır. Doğumdan 24 saat sonra topuktan alınan bir damla kan ile de teşhis edilmektedir.
k st k f broz s
KİSTİK FİBROZİS
 • Kronik malabsorbsiyon bozukluklarından biridir. 2500-3000 kişide bir hastalık, 25 kişide bir taşıyıcılık vardır. Kistik fibrozis geni 7 numaralı kromozom üzerindedir. Antenatal tanı amnios sıvısında barsak enzim aktivitesinin aranması ile konur.
ekil 7 resesif ge i te hastal kl homozigot ve sa lam ki iden olu an yeni d lde genetik olas l k 4
Şekil 7. Resesif geçişte hastalıklı homozigot ve sağlam kişiden oluşan yeni dölde genetik olasılık (4)
orak h crel anem
ORAK HÜCRELİ ANEMİ
 • Hemoglobin S genini homozigot taşıyan kişilerde görülen ağır, kronik hemolitik anemidir. Yaşamın 2. 6 ayında küçük damarların tıkanması ile ağrılı krizler, el ve ayakların şişmesi veya vazooklüzif krizler, sık enfeksiyonlar görülür. DNA analizleri ile tanı konur. Türkiye’de sıklığı 1000 de 4-6 dır.
ekil 8 resesif ge i te hastal kl homozigot ve ta y c ki iden olu an yeni d lde genetik olas l k 4
Şekil 8. Resesif geçişte hastalıklı homozigot ve taşıyıcı kişiden oluşan yeni dölde genetik olasılık (4)
galaktozem
GALAKTOZEMİ
 • Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz eksiktir. Galaktoz dokularda birikir. Yenidoğan döneminde sütle beslenmenin başlamasından kısa süre sonra kusma, ishal, sarılık, beslenme güçlüğü, tartı alamama başlar. Hepatosplenomegali, asit, katarakt, irritabilite, hipoglisemik konvülziyonlar, zeka geriliği oluşur.
 • 40 000-60 000 doğumda 1 görülür.
duchenne kas d strof s dmd
DUCHENNE KAS DİSTROFİSİ (DMD)
 • Yenidoğan her 3000 erkek bebekten birinde görülür, tedavisi bugün için yoktur.
 • Distrofin adlı bir proteinin eksikliği ya da eksik üretilmesi hastalıktaki temel bozukluk olarak düşünülmektedir.
 • İki yaşından itibaren bedensel performansta zayıflamaya, erken yaşlarda tekerlekli sandalyeye bağlanmaya ve 20 yaşlarında ölüme neden olur.
slide13
Hastalık X cinsiyet kromozomu ile resessif geçer. Kız çocukları taşıyıcı olabilir. Bu taşıyıcı kızlardan doğacak erkek çocukları hasta olur.Taşıyıcı kadınlar belirlenirse, prenatal tanı için gebelikten önce DNA incelemeleri yapılır. Gebelikte prenatal tanı uygulanır.
ekil 11 x e ba l resesif ge i te kad n ta y c erkek hasta genetik yap 4
Şekil 11- X e bağlı resesif geçişte kadın taşıyıcı, erkek hasta genetik yapı (4)
fraj l x sendromu mart n bell hastali i
FRAJİL X SENDROMU(MARTİN-BELL HASTALIĞI)
 • Erkeklerde, daha az oranda da kadınlarda zihinsel geriliğe, öğrenme güçlüğüne ve davranış bozukluklarına yol açan ve X kromozomu üzerindeki bir genin defekti sonucu oluşan kalıtsal bir hastalıktır.
slide18
Toplumda Down Sendromundan sonra en sık görülen kalıtsal zeka geriliği nedenidir. Yenidoğan 1500-2000 erkek çocuktan birinde, 2500-4000 kız çocuktan birinde görülür. Kızlarda taşıyıcılık 250 de bir, erkeklerde 800 de birdir.
 • DNA analizi ve kromozom analizi ile tanı konur.
down sendromu
DOWN SENDROMU
 • Serbest trizomi 21: Tüm Down. Sendromlarının % 95-97 sidir. 21. Kromozom 3 tanedir. 47 kromozom vardır. Anne ve baba yaşının ileri olması ile ilgilidir.
 • Translokasyon trizomi 21: % 4-5 oranında rastlanır. 46 kromozom vardır. 3. 21 no lu kromozom başka bir kromozom üzerine ( genellikle 14. kromozoma) eklenmiştir. Ailede kromozom analizi önerilir (Bebekte translokasyona bağlı Down sendromu spontan olabileceği gibi translokasyon taşıyıcı bir anne ya da babadan da geçebilir).
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • 1- Connor JM, Ferguson-Smith MA. Essential Medical Genetics, Fourth Edition, Blackwell Scientific Publication,1993.
 • 2-Tamarin RH. Principles of Genetics, Sixth Edition, Mc Graw Hill, Boston, 1999.
 • 3-Gelehrter TD, Collins FS, Ginsburg D. Principles of Medical Genetics, Second Edition, Williams&Wilkins, Baltimore,1998.
 • 4-Tümerdem Y. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) I. Cilt, Üniversite Yayın No: 3626, Fakülte Yayın No: 183, İstanbul 1992, s:45-66.
 • 5-Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri. Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı, İstanbul 1993.
slide23
6-Genetik Danışma ve Doğum Öncesi Tanı El Kitabı, PRETAM, İstanbul, 1996.
 • 7-Malyalı D ( Çeviren: Malyalı I). Thalassemi, Orak Hücreli Anemi Nedir? Bilmemiz Gerekenler. Zafer Ofset Matbaası, Adapazarı, 1996.
 • 8- Schwinger E. İnsan Genetiğine Özgü Etik Sorunlar. Engelhardt DV. Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik Araştırmadan terapiye disiplinler yelpazesi ( Çeviren: Namal A ), Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2000, s:67-75.
 • 9-Başaran N. Tıbbi Genetik Ders Kitabı 7. Bask, Güneş&Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.