Osnove koncepta programa za tite mentalnog zdravlja pri slu bama zjz
Download
1 / 19

Osnove koncepta programa zaštite mentalnog zdravlja pri službama ZJZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Osnove koncepta programa zaštite mentalnog zdravlja pri službama ZJZ. Prof.dr.sc. S.Sakoman Voditelj Referentnog centra za ovisnosti o drogama, MZSS, Zagreb, Vinogradska 29 E-mail: [email protected] MZSS, travanj, 2010. Važnost projekta zaštite mentalnog zdravlja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Osnove koncepta programa zaštite mentalnog zdravlja pri službama ZJZ' - diella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Osnove koncepta programa za tite mentalnog zdravlja pri slu bama zjz

Osnove koncepta programa zaštite mentalnog zdravlja pri službama ZJZ

Prof.dr.sc. S.Sakoman

Voditelj Referentnog centra za ovisnosti o drogama, MZSS, Zagreb, Vinogradska 29

E-mail: [email protected]

MZSS, travanj, 2010.


Va nost projekta za tite mentalnog zdravlja
Važnost projekta zaštite mentalnog zdravlja službama

 • Unutar postojećih državnih institucija nadležnih za primarnu i sekundarnu zdr. zaštitu, nerazmjerno potrebama, somatska medicina orijentirana na kurativu, guta ogromne resurse.

 • Psihijatrija, kao specijalistička grana, je marginalizirana na razini primarne zaštite a u odnosu na druge somatske specijalizacije, na margini je sekundarne zaštite

 • Poseban je problem dječja i adolescentna psihijatrija i sveukupna amb. zaštita mentalnog zdravlja.


U zdravstvenoj politici
U zdravstvenoj politici .. službama

 • dominira “afirmacija bolesti” i promocija vrhunske somatske medicine i hospitalni programi,

 • dok su promocija zdravlja, izvan bolnički programi i primarno preventivno djelovanje marginalizirani

 • Koliko sredstava stoji jedna transplantacije jetre a koliko se nego izdvaja za prevenciju pijenja i HCV infekcije koja razara tisuće jetara….


Preveliki je disbalans anga iranih resursa prevencija bolest
Preveliki je disbalans angažiranih resursa; prevencija : bolest

 • Dominira čekanje pojave bolesti, umjesto proaktivnog djelovanja usmjerenog na čuvanje zdravlja i ranu intervenciju

 • Jer se na dijagnostici, zahvatima i lijekovima ostvaruje profit, a oni koji kontroliraju profit, imaju i MOĆ kojom utječu na zdravstvenu politiku a time i na distribuciju novca HZZO-a


Va na uloga sustava za za titu i unapre enje mentalnog zdravlja
Važna uloga sustava za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja

 • Djecu treba odgajati za samosvjesno i odgovorno ponašanje kojim čuvaju i unapređuju vlastito tjelesno ali i ment. zdr. Što je važnije od zdravlja i života?

 • Zdravlje čovjeka u značajnoj mjeri ovisi o ponašanju čovjeka (od hrane do droga..)

 • Ponašanje je odraz kvalitete funkcionalnosti mozga, njegovog mentalnog ustroja, koji se gradi odgojem


U dodiplomskoj izobrazbi
U dodiplomskoj izobrazbi … zdravlja

 • Marginalni je prostor planiran za područje mentalnog zdravlja, psihološke medicine, psihijatrije (posljedica: slabo razumijevanje ljudskog ponašanja i interakcija…)

 • Liječnik i druge zdr. profesije slabo su educirani i motivirani za djelovanje na prostoru primarne prevencije poremećaja ponašanja i mentalnih poremećaja


Prevalencija mentalnih poreme aja udio u apsentizmu invalidnosti
Prevalencija mentalnih poremećaja (udio u apsentizmu, invalidnosti)

 • Bolesti ovisnosti; pušenje, alkohol, lijekovi, droge, kocka “osiguravaju” dijagnozu za gotovo 40% punoljetnog stanovništva.

 • Psihofiziološki poremećaji i bolesti

 • Somatoformni poremećaji

 • Anksiozni poremećaji (stres…)

 • Poremećaj raspoloženja (depresija)

 • Poremećaji hranjenja, sna, seksualnog funkcioniranja….. Bol …..

 • Poremećaji osobnosti i rizična ponašanja (od onih u prometu do rekreacije….)


Dana nja psihijatrija
Današnja psihijatrija invalidnosti)

 • Marginalno (i više verbalno) angažirana u programima zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja

 • Prevladava orijentacija na čekanje bolesnika (na “terenu” nije prisutna)

 • U liječenju dominira djelovanje na simptome a ne uzroke brojnih poremećaja

 • Pod prevelikim je utjecajem farmaceutske industrije (biološki pristup)


Mentalno zdravlje u zavode u javno zdravstvo zjz za to
Mentalno zdravlje – u Zavode u javno zdravstvo (ZJZ), zašto?

 • Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja

 • ZJZ nisu ustanove za zaštitu zdravlja ako to ne uključuje i tu “komponentu” – mentalno zdravlje

 • Zato je logično da se proširilla djelatnost tih temeljnih državnih ustanova i na područje mentalnog zdravlja


Dobro je da se razvoj sustava za za titu mentalnog zdravlja povjerio zjz
Dobro je da se razvoj sustava za zaštitu mentalnog zdravlja povjerio ZJZ

 • Jer su Domovi zdravlja kao koncept razoreni i marginalizirani.

 • Jer su HZJZ i županijski zavodi opstali kao jedini siguran temelj državnog sustava za prim. zaštitu javnog zdravlja

 • Jer je zaštita mentalnog zdravlja marginalizirana u mreži drugih zdravstvenih ustanova nadležnih za zaštitu i unapređenje javnog zdravlja

 • Jer su Službe zaprevenciju ovisnosti pri ZJZ potvrdile isplativost takvog koncepta interdisciplinarnog djelovanja u lokalnoj zajednici


Pretpostavke za razvoj slu bi za mentalno zdravlje
Pretpostavke za razvoj Službi za mentalno zdravlje povjerio ZJZ

 • Izraditi provedbeni program temeljem Strategije (pristup proaktivnog djelovanja na institucije i ciljne populacije na razini vrlo lokalne zajednice)

 • Osigurati dovoljno educiranih stručnjaka, psihologa, psihijatara… (za to treba nekoliko godina)

 • Osigurati sredstva za provođenje programa


Uloga i va nost psihologa
Uloga i važnost psihologa povjerio ZJZ

 • Liječnika nedostaje, psihijatara nema a za njihovu edukaciju potrebne su godine

 • Psiholozi su na neki način specijalisti za mentalno zdravlje i ljudsko ponašanje.

 • Modul izobrazbe prilagoditi potrebama društva

 • Prednost, “moraju” djelovati psihološkim metodama (jer ne mogu propisivati lijekove)


Psiholo ka komora bi trebala
Psihološka komora bi trebala povjerio ZJZ

 • Olakšati mladim psiholozima programe doedukacije za njihov rad u programima zaštite mentalnog zdravlja

 • Programi bi trebali biti dostupniji, jeftiniji


To se ne smije dogoditi
Što se ne smije dogoditi? povjerio ZJZ

 • Da se djelovanje svede na “otvaranje” novih psihijatrijskih ambulanti “izvan sustava sadašnje psihijatrijske izvan-bolničke” službe

 • Da se aktivnost usmjeri na liječenje lijekovima

 • Da se gurne u drugi plan primarno preventivno djelovanje

 • i utjecaj na sustave preko kojih se pridonosi zaštiti mentalnog zdravlja pojedinih skupina ukupne populacije (škole, obiteljska medicina, poduzeća, razne druge državne institucije, sportski klubovi….)


Va no je da se razradi mehanizam sustavnog i
Važno je da se razradi mehanizam sustavnog i povjerio ZJZ

 • što ranijeg otkrivanja pojedinaca, pripadnika vulnerabilnih skupina (najčešće djece disfunkcionalnih obitelji), te da se osigura personalno prilagođena stručna pomoć i zaštita

 • Da se organizira što jednostavnije dostupna savjetodavna pomoć i tretman stručno vođenim razgovorom za osobe koje imaju mentalne probleme koji se javljaju kao posljedica poremećenih interpersonalnih odnosa (posao…)

 • i za obitelji opterećene težim maritalnim problemima i problemima u svezi odgoja djece


Koje dijagnoze
Koje dijagnoze? povjerio ZJZ

 • Zlouporaba sredstava ovisnosti

 • Obiteljska patodinamika i disfunkcionalnost

 • Psihofiziološki poremećaji, stres, anksiozni poremećaji

 • Somatoformni poremećaji, psihogena bol..

 • Blaža reaktivna (psihička) stanja, teškoće prilagodbe (mobing, gubitak posla, smrt…)

 • Problemi radi konflikata, poremećaj spavanja, seksualnog funkcioniranja, hranjenja…

 • Poremećaji ponašanja dječje dobi…


Primjer aktivna briga za mentalno zdravlje rizi ne djece
Primjer; aktivna briga za mentalno zdravlje rizične djece povjerio ZJZ

 • Razred. Koliko ih je kojima “danas” treba stručna pomoć (po procjeni razrednika)?

 • Kako ih uočiti pravovremeno?

 • Veza škole i Centra za mentalno zdravlje

 • Tim za dijagnostiku, procjenu potreba

 • Provođenje zaštitnog postupka (s djetetom i njegovom obitelji)


Zaklju no sakoman 2010
Zaključno povjerio ZJZ(Sakoman, 2010.)

 • Psihijatrija je opterećena stigmom

 • Novi sustav za mentalno zdravlje, u dijelu koji se tiče pomoći osobama “prije no što dobiju dijagnozu” mora biti afirmiran na način da se obitelji i osobe javljaju bez otpora i straha od stigme.

 • Vrlo važni dio programa je promocija mentalnog zdravlja i primarno preventivno djelovanje kroz škole ispred svega (model ŠPPO), kroz odgoj za zdravo, samozaštitno i nerizično ponašanje

 • Pritisak na poduzeća da brinu za ljudske resurse, programi kroz sportske organizacije….


H povjerio ZJZVALA NA PAŽNJI


ad