kan bed mmelse v re formativ n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kan bedømmelse være formativ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kan bedømmelse være formativ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kan bedømmelse være formativ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Kan bedømmelse være formativ?. I undervisningssammenhæng bliver bedømmelse oftest forbundet med lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt med henblik på karaktergivning, altså en summativ evaluering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kan bedømmelse være formativ?' - didina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kan bed mmelse v re formativ
Kan bedømmelse være formativ?
 • I undervisningssammenhæng bliver bedømmelse oftest forbundet med lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt med henblik på karaktergivning, altså en summativ evaluering.
 • Men den tese jeg vil forfølge her er, at det ikke er hensigtsmæssigt kun koble bedømmelse til karaktergivning.

Samfundsfagsdidaktik i Danmark, Torben Spanget Christensen,Syddansk Universitet. oplæg 16-17 marts 09 Karlstad Universitet

tre grunde til at bed mmelse m kobles til de formative processer der finder sted i undervisningen
Tre grunde til at bedømmelse må kobles til de formative processer, der finder sted i undervisningen.
 • 1. Der er et lige så stort element af bedømmelse i formativ evaluering som i summativ evaluering, forskellen er blot, at bedømmelse med et formativt formål bruges til sætte læringsprocesser i gang, hvor det i summativ evaluering bruges til at fastsætte en karakter.

Samfundsfagsdidaktik i Danmark, Torben Spanget Christensen,Syddansk Universitet. oplæg 16-17 marts 09 Karlstad Universitet

tre grunde til at bed mmelse m kobles til de formative processer der finder sted i undervisningen1
Tre grunde til at bedømmelse må kobles til de formative processer, der finder sted i undervisningen.
 • 2. Bedømmelse er ikke kun lærerens bedømmelse. Det kan lige så godt være elevens bedømmelse, og det er faktisk helt centralt, når vi taler om formative evaluering. Det at eleven bliver i stand til at bedømme sig selv og sit faglige standpunkt nogenlunde realistisk, kan være en forudsætning for, at denne har et motiv til at gå videre med eller dybere ind i en faglig problemstilling. Og en nogenlunde sikker viden om eget fagligt standpunkt er et afgørende udgangspunkt for en videre læreproces.

Samfundsfagsdidaktik i Danmark, Torben Spanget Christensen,Syddansk Universitet. oplæg 16-17 marts 09 Karlstad Universitet

tre grunde til at bed mmelse m kobles til de formative processer der finder sted i undervisningen2
Tre grunde til at bedømmelse må kobles til de formative processer, der finder sted i undervisningen.
 • 3. Endelig er der ofte en konnotation af noget definitivt over termen bedømmelse, som hænger sammen med sammenkoblingen af bedømmelse og summativ evaluering. Men bedømmelser kan jo i lige så høj grad være foreløbige og delvise, som de kan være afsluttede og omfattende. Hvis man har et dårligt standpunkt i et fag, er man ikke nødvendigvis dårlig til alt inden for faget og man er ikke nødvendigvis afskåret fra at forbedre sig.

Samfundsfagsdidaktik i Danmark, Torben Spanget Christensen,Syddansk Universitet. oplæg 16-17 marts 09 Karlstad Universitet

interview med svenske gymnasie l rere gr nlund 2006
Interview med svenske gymnasie-lærere (Grönlund 2006)
 • Der findes ikke fælles syn på bedømmelsesspørgsmål på skolerne
 • Lærerne føler sig pressede og oplever ulyst i forbindelse med karaktergivning
 • Lærerne oplever dilemma-situationer i forbindelse med bedømmelse
 • Lærerne har udviklet forskellige strategier for at kunne håndtere dette pres, det kunne være:

- at holde bedømmelserne tilbage mens undervisningen står på

- ikke at levere elevarbejder/skriftligt arbejde tilbage

- elevernes opgaver/rapporter betragtes som ’bevismateriale’

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

fra meddelelse til stimulering af l reproces
Fra meddelelse til stimulering af læreproces

Internationalt er der sket en forskydning i diskussionen om karakterer og bedømmelse i retning mod øget fokusering på:

 • Bedømmelsens rolle i læreprocessen
 • Elevens deltagelse i bedømmelsen
 • Fortløbende bedømmelse

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

summativ og formativ bed mmelse
Summativ og formativ bedømmelse
 • Summativ bedømmelse defineres som kontrol af, hvor meget eleven har lært
 • Formativ bedømmelse (evaluering) defineres som den bedømmelse, der foregår i undervisningssituationen for at fremme elevernes læreproces

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

form l med formativ bed mmelse
Formål med formativ bedømmelse
 • ’the process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers, to identify where learners are in their learning, where they need to go and how best to get there’ (Gardner, J, 2006).

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

4 typer af tilbagekobling feed back
4 typer af tilbagekobling (feed back)
 • Opgaverelateret (Task level)
 • Procesrelateret (Process level)
 • Selvstyringsrelateret (Self-regulation level)
 • Selvrelateret (Self level)

(Hattie & Timperley, 2007)

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

blooms taksonomi
Blooms taksonomi
 • Viden/fakta
 • Forståelse
 • Anvendelse
 • Analyse
 • Syntese
 • Vurdering
 • Bloom light:
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Vurdering

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

blooms taksonomi1
Blooms taksonomi
 • Viden/fakta
 • Forståelse
 • Anvendelse
 • Analyse
 • Syntese
 • Vurdering
 • Bloom light:
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Vurdering

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

solo taksonomi
SOLO- taksonomi

Biggs and Tang 2007

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

solo taksonomiske beskrivelser
SOLO-taksonomiske beskrivelser

Fra arbejdspapir, Psykologiske Institut, Århus Universitet 2006

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

slide14

Faglig evaluering: test

Ingen refleksion

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

slide15

Lærer-elevdialog 1 om refleksion af problem og substans

Faglig evaluering: test, lærer-elevrefleksion

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

slide16

Lærer-elevdialog 1 plus dialog 2 om refleksion af metode

Faglig evaluering: Test, lærer-elevrefleksion, selvrefleksion over egen læreproces

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

slide17

Lærer-elevdialog 1 og 2 plus dialog 3 om refleksion af studiekompetence

Faglig evaluering: test, lærer-elevrefleksion, selvrefleksion over egen læreproces, selvrefleksion over egen planlægning

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

slide18

Den primære: Elevens forståelse af stoffet

Den sekundære: Elevens erkendelsesvej

Den tertiære: Elevens studiekompetence

Lærer-elevdialog 1 og 2 plus dialog 3 om refleksion af studiekompetence

Faglig evaluering: test, lærer-elevrefleksion, selvrefleksion over egen læreproces, selvrefleksion over egen planlægning

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

prim r og sekund r arbejdsproces
Primær og sekundær arbejdsproces

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

fagligt evaluerende l rer elevsamtale
Fagligt evaluerende lærer-elevsamtale

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

den fagligt evaluerende l rer elevsamtale model for refleksionsrum
Den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale – model for refleksionsrum

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

samtaletyper
Samtaletyper

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse

den fagligt evaluerende l rer elevsamtale model for refleksionsrum1
Den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale – model for refleksionsrum

IFPR, Syddansk Universitet. Kursus om bedømmelse