ontwikkelingen in het vo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontwikkelingen in het VO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontwikkelingen in het VO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Ontwikkelingen in het VO - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Ontwikkelingen in het VO. Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden in de regio

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontwikkelingen in het VO' - dick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
passend onderwijs
Passend Onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden in de regio
 • De huidige organisatie van passend onderwijs is ingewikkeld. Ook is niet altijd duidelijk waar geld voor extra ondersteuning naartoe gaat. Daarom gaan scholen per regio samenwerken om alle mogelijke soorten leerlingen een passende plek te bieden.
 • Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven? Dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. (onderwijsprofielen)
 • Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.
slide3
PRO
 • Praktijkonderwijs
 • Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs duurt 4 of 5 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk. Als ze het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.
slide4

Huidige Voorwaarden deelname praktijkonderwijs

 • De Regionale Verwijzingscommissie beoordeelt of uw kind praktijkonderwijs nodig heeft. Hierbij kijkt de commissie naar de volgende gegevens:
 • de motivering van de vmbo-school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool;
 • de mening van u als ouder;
 • de leerachterstand van uw kind;
 • het IQ van uw kind (tussen de 60 en 75).
 • Soms is ook een persoonlijkheidsonderzoek nodig. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is.
slide5
VMBO
 • Twee Experimenten doorlopende leerlijnen
 • De eerste is de vakmanschaproute. De leerling volgt hier vanaf het derde leerjaar van het vmbo in de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg, een geïntegreerde leerroute die opleidt tot een diploma op niveau-2 van het mbo. De vakmanschaproute draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs, het voorkomen van uitval tussen het vmbo en mbo.
 • De tweede is de technologieroute: de leerling volgt vanaf het derde leerjaar van het vmbo in de gemengde leerweg (gl) of de theoretische leerweg (tl) een geïntegreerde leerroute die opleidt tot een diploma techniek mbo niveau-4. De technologieroute heeft ondermeer tot doel een versnelde aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt in de technieksector te realiseren.
vmbo vakscholen
VMBO Vakscholen
 • 4 Rotterdamse vakscholen techniek
 • Zuiderpark
 • MelanchthonMathenesse
 • Noordrandcollege
 • De Hef
 • Ieder eigen specialisaties
vmbo vakscholen vervolg
VMBO vakscholen vervolg
 • Vakscholen zorg of in oprichting:
 • De Hef
 • LMC Veenoord
 • Melanchton
 • LMC Carre College

Vakschool Ondernemerschap: LMC Waal

havo vwo
Havo VWO
 • Profielen bovenbouw havo en vwo
 • Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen):
 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.
technasium
Technasium
 • Technasium is de benaming voor een initiatief vanuit de onderwijswereld zelf, waarbij havo/vwo-scholen zich verbinden om via een bepaalde aanpak stimulerend bèta-onderwijs te verzorgen. Het aanbieden van het vak onderzoek en ontwerpen, dat door de deelnemende scholen gezamenlijk met de initiatiefnemers is ontwikkeld, vormt hiervan een belangrijk element. Is via stichting Technasium bij het ministerie aangevraagd.
slide10

Daarnaast wordt van scholen gevraagd dat zij deel uitmaken van een regionaal netwerk van ca. 5 scholen voor voortgezet onderwijs, een instelling voor hoger onderwijs en regionaal gevestigde technische bedrijven of instellingen.