brucella c ns bakter ler bruselloz
Download
Skip this Video
Download Presentation
BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on

BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ. Dr Gökhan AYGÜN. Brucella. 1886.....Bruce.....Micrococcus melitensis 1895.....Bang .... B.abortus (ineklerde) 1904-1907.....Zammit ...keçi, süt !!! 1920 Evans....Malta humması, Bang hastalığı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ' - dick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brucella
Brucella
 • 1886.....Bruce.....Micrococcus melitensis
 • 1895.....Bang .... B.abortus (ineklerde)
 • 1904-1907.....Zammit ...keçi, süt !!!
 • 1920 Evans....Malta humması,

Bang hastalığı

Etken bakteri....Brucella

brucella1
Brucella
 • Gram (-) kokobasil
 • Hareketsiz, sporsuz
 • Katalaz (+)
 • Üreaz, oksidaz (+)
 • M ve A antijenleri (+) (B.canis hariç)
epidemiyoloji
Epidemiyoloji
 • Eritriol .....“yavru atma hastalığı”
 • Düşük yapmış hayvan fetüsünde 75 gün
 • Genital salgılarda (+)
 • Sağlıklı hayvan ....sütlerle yıllarca

keçi> koyun

 • Keneler ile bulaş (+)
brucella2
Brucella
 • LPS.... Endotoksin davranışı ??
 • Makrofaj içine yerleşir
 • % 15-30 bakteri sağkalır
 • Retiküloendotelyal sisteme yerleşir
 • B.melitensis, B.suis en dayanıklı
 • Hücre içi yaşam
 • BvrS/BvrR genleri ile hücreiçi yaşam
brucella3
Brucella
 • Hücre içi yaşam :

* Nötrofil miyeloperoksidaz sistemi inh.

** fagozom-lizozom inhibisyonu

*** süperoksit dismutaz ile korunma

..............

brucella yan t
Brucella yanıt
 • Hücresel aşırı duyarlık ....granülom
 • Antikor yanıtı :

* Ig M : İlk haftada başlar, 3 ay pik

??? Yıllarca +????

** Ig G : 2-3 haftada başlar 6-8 hafta

↑↑ kronikleşme , nüks

*** Ig A : Ig G den sonra ona benzer

epidemiyoloji1
Epidemiyoloji
 • ZOONOZ

Süt ve süt ürünleri ( TAZE PEYNİR)

Damlacık infeksiyonu (hayvan ürünleri)

Mukoza /Deri teması (veteriner)

Laboratuvar çalışması ***

 • İnsandan insana (transplantasyon, kan)

*** Cinsel temas

*** Anneden bebeğe

 • “ Biyolojik Silah”
epidemiyoloji2
Epidemiyoloji
 • Riskli meslekler:

* Hayvancılık sektörü

* Veteriner hekimler

* Çiftlik çalışanları

* Kasaplar

* Laboratuvar çalışanları

laboratuvar infeksiyonu
Laboratuvar infeksiyonu
 • Deri mukoza teması
 • İnhalasyon (salgınlar)
 • Olası kültür çalışmaları Class 2

Üreme varsa

 • Tüm çalışmalar Class 3 biyolojik kabin
lkemizde hastal k ne kadar yayg nd r
Ülkemizde Hastalık Ne Kadar Yaygındır?
 • Türkiye’de hayvanlarda brusellozisin prevalansını belirlemek amacıyla yapılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Projesi ile 1998-1999 yıllarında 79 ilden tesadüfi örnekleme ile alınan toplam 34958 adet sığır kan serumu ve 30433 adet koyun kan serumu incelenmiştir. Hastalığın prevalansı sığırlarda %1.43, koyunlarda ise % 1.97 olarak tespit edilmiştir.
 • Her köy bir sürü kabul edildiğinde sığırlarda 1313 köyde (sürü) prevalans % 11.5, koyunlarda ise 1077 köyde (sürü) prevalans % 15 olarak belirlenmiştir.
t rkiye de bruselloz
Türkiye’de bruselloz
 • Hiperendemik
 • Normal popülasyonda % 1.8 (1987)
 • En sık etken B.melitensis (biotip 3)
 • Taze peynir
 • Devam edegelecek sorun...
epidemiyoloji3
Epidemiyoloji
 • Brucella .....60 C’de 10 dakika
 • Laktobasil asitleri (yoğurt) öldürür
 • Mide asiditesi etkin
 • Etler bulaşta az etkili
 • Çevrede uzun süre canlı

(tozda 6 hafta, suda 10 hafta,...)

 • Dezenfeksiyona dayanıksız
epidemiyoloji4
Epidemiyoloji
 • Kontamine süt .... 10 gün
 • Beyaz peynir ....... 2 ay
 • Tereyağı ...............4 ay
 • Dondurma ( çiğ süt) ......... 30 gün
 • Krema (çiğ süt ) (+ 4C) .... 142 gün
 • % 10 salamura peynir........... 45 gün
 • %17 salamura peynir ............ 30 gün

canlı kalır...

bruselloz1
Bruselloz
 • İnkübasyon : 2-3 hafta
 • Subklinik (asemptomatik)
 • Akut (2-8 hafta)/ Subakut
 • Kronik (> 1 yıl)
 • Tekrarlayan (Nüks) bruselloz

(İlk yıl ...% 4-10)

bruselloz2
Bruselloz
 • Ateş (Ondülan ateş ???)
 • Terleme
 • Halsizlik
 • Yaygın ağrılar
 • Kilo kaybı
 • Hepatosplenomegali, LAM
 • İştahsızlık .......

Özgün bulgular yok

Tüm infeksiyonlarla karışabilir !!!

bruselloz3
Bruselloz
 • Lökopeni ya da normal sayı
 • Sedimentasyon orta düzeyda (30-50mm)
 • CRP (+)
 • Transaminaz artışı
bruselloz eklem bulgular
Bruselloz /eklem bulguları
 • Artralji/ artrit

* Sakroileit

* Spondilit (vertebra tutulumu)

Vertebra korpusunda yıkım

(Pedro-pons bulgusu)

* Periferik eklemler

bruselloz gis bulgular
Bruselloz /GIS bulguları
 • Bulantı/kusma, ishal
 • Karaciğer tutulumu

** % 20-60 hepatomegali

** % 90 hepatit (transaminaz artışı)

** % 50 granülom

bruselloz sinir sistemi
Bruselloz /sinir sistemi
 • Olguların % 5’inde saptanır
 • Menenjit/ansefalit
 • Kronik MSS tutulumu
 • Kafa çiftleri tutulumu
 • BOS antikor (+)
 • ELİSA ile antikor tayini ?
bruselloz kvs
Bruselloz /KVS
 • Endokardit ..... % 2 (MORTALİTE!!)
 • Bruselloz Otopsi çalışması : % 84
 • En sık aort kapağı
 • Cerrahi tedavi !!!
bruselloz genito riner sistem
Bruselloz/Genitoüriner sistem
 • Abortus
 • Kısırlık ?
 • % 4-50 olguda idrarda bakteri (+)
 • Epididimoorşit ( tek taraflı tekrarlayan)
 • Kadın genital sistemi ve sperm

...... KÜLTÜR (+) ... Bulaş yolu

bruselloz di er bulgular
Bruselloz /diğer bulgular
 • Deri (lokalize döküntü)
 • Akciğer (%25 özgün olmayan bulgular)
 • Göz
 • Hematolojik : anemi, lökopeni, trombositopeni,....
 • Gebelik ... Abortus nedeni değil
slide34
Tanı
 • Hemokültür ( % 10-80)

Kemik iliği > Kan

İnkübasyon daha uzun ( 4 hafta)

 • Otomatize sistemlerde ( > %90) üreme ?

Çoğu 5-7 gün içinde (+)

 • Ateşsiz bile (+)
 • Antibiyoterapi ile olasılık ↓↓
slide35
Tanı
 • En pratik yol ...SEROLOJİ

* WRİGHT tüp aglütinasyon

** Rose Bengal lam aglütinasyonu

** Dip-Stick hızlı test

** ELISA

 • UYGUN ANTİJEN SEÇİMİ !

(Pendik antijeni)

tan wr ght
Tanı/WRİGHT
 • Tanı kriteri : 1/80-1/320 ?
 • x 4 kat artış
 • Çapraz reaksiyon : Franciella tularensis, Yersinia enterocolitica, E.coli (O116, O157), Stenotrophomonas, Vibrio cholera, Salmonella urbana, Afipia spp
 • B.canis (-) (Ortak antijenler yok)
tan wright
Tanı/Wright
 • Erken dönemde (-)
 • Prozon olayı ......Seyreltmek gerekir
 • Eksik antikorlar ...Coombs serumu
 • Anlamsız Ig M yüksekliği...

Rivanol, Merkaptoetanol testi

tan rose bengal
Tanı/ Rose Bengal
 • Hızlı
 • Ekonomik
 • Güvenilir
tedavi
Tedavi
 • Mutlaka kombinasyon
 • Hücreiçi etkili ilaçlar (+)
 • En az 6 hafta
 • Gereğinde aylarca tedavi
 • Yan etki ve tedavi etkinliği açısından takip
tedavi1
Tedavi
 • Tetrasiklin / Doksisiklin + Rifampisin

(6 hafta)

 • Tetrasiklin / Doksisiklin (6 hafta) +

Streptomisin (3 hafta İM)

Kinolon, Kotrimoksazol, Seftriakson (MSS)

tedavi2
Tedavi
 • > 8 yaş doksisiklin (3 hafta)+

gentamisin (5 gün)

 • < 8 yaş Kotrimoksazol + gentamisin
 • Gebelerde kotrimoksazol + rifampisin
 • Komplike olgular : ÜÇLÜ kombinasyonlar
korunma
Korunma
 • Çiğ süt ve ürünleri
 • Temas önlemleri (veteriner, hayvancılık,...)
 • İnsan aşısı yok
 • Canlı hayvan aşıları var

B.abortus 19, B.abortus RB51

B. melitensis Rev1

( !!! Bulaşıcılık riski)

brucella4
Brucella
 • Tüm uzamış ateşler
 • Bel ve bacak ağrıları
 • Eklem bulguları
 • Açıklanmayan kronik

bulgular

??? BRUSELLOZ !!!!

ad