หน่วยที่ 1
Download
1 / 28

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย. หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วย Netscape Communicator. หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย. - ความหมายของอินเทอร์เน็ต. - ประวัติของอินเทอร์เน็ต. - ระบบการสื่อสารกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย' - dick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

หน่วยที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

หน่วยที่ 2

ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วย

Netscape Communicator


หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย

- ความหมายของอินเทอร์เน็ต

- ประวัติของอินเทอร์เน็ต

- ระบบการสื่อสารกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- บริการในอินเทอร์เน็ต

- WWW, Web site, Web page, Home page, URL

- โดเมนเนม

- ข้อจำกัดและผลกระทบของอินเทอร์เน็ต

กลับหน้าแรก


ความหมายของอินเทอร์เน็ตความหมายของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ทั่วโลกเข้าด้วยกัน

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)

กลับเมนูหลัก


ประวัติของอินเทอร์เน็ตประวัติของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต กำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า อาร์ปาเน็ต

หน้าต่อไป


อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย

ในประเทศไทย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี 2535 โดยมีจุดเชื่อมต่อ 2 แห่ง คือ จากศูนย์เทคโนโลยีและอิเลกทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) และที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับเมนูหลัก


ระบบการสื่อสารกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบการสื่อสารกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

กลับเมนูหลัก


บริการในอินเทอร์เน็ตระบบการสื่อสารกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

สามารถแบ่งได้ 9 กลุ่ม ดังนี้

1. หาความรู้ ความบันเทิง ข่าวสาร และสิ่งที่สนใจ

2. ส่งและรับจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (e-mail)

3. แลกเปลี่ยนไฟล์ หรือโอนถ่ายข้อมูล

4. ซื้อขายสินค้าและบริการ (E-Commerce)

หน้าต่อไป


5. การสื่อสารด้วยข้อความ (Chat)

6. ฟังวิทยุ และโทรทัศน์

7. โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต

8. ส่งการ์ดอวยพร และส่งข้อความให้ผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือและเพจ

9. ค้นหาข้อมูล

หน้าต่อไป


โปรแกรมที่นักเรียนใช้ในการเข้าไปค้นหาข้อมูลในโปรแกรมที่นักเรียนใช้ในการเข้าไปค้นหาข้อมูลใน Internet คือ...

โปรแกรม Netscape Communicator

หน้าต่อไป


การเข้าไปค้นหาข้อมูลใน Internet มีประโยชน์อย่างไร

รับรู้ข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ

ก้าวทันโลกปัจจุบัน

มีความรู้เพิ่มเติม

กลับเมนูหลัก


www ย่อมาจากคำว่า

World

Wide

Web

เป็นบริการข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย กล่าวคือข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่มีทั้งข้อความ ภาพ และเสียงประกอบกัน แทนที่จะมีเพียงตัวอักษรเพียงอย่างเดียว

หน้าต่อไป


Web page
Web-page (เว็บเพจ)

คือ เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้า ซึ่งข้อมูลเรื่องหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามาประกอบกัน เสมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แสดงในเว็บเพจแต่ละหน้านี้อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ และเสียง จึงเป็นข้อมูลแบบสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย

หน้าต่อไป


Home page
Home Page (โฮมเพจ)

คือ เว็บเพจแรกสุดของข้อมูลแต่ละเรื่อง จะเรียกว่า โฮมเพจ ซึ่งก็เปรียบเสมือนหน้าปกของหนังสือนั่งเอง ส่วนของโฮมเพจนี้จะเป็นที่บอกให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเรื่องใด พร้อมมีสารบัญในการเลือกไปยังหัวข้อต่างๆในเรื่องนั้นๆด้วย

หน้าต่อไป


Web site
Web Site (เว็บไซต์)

เว็บเพจทั้งหลายจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องบริการที่เรียกว่า “เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ เว็บไซต์” โดยทั่วไปแต่ละองค์กรก็จะนำเสนอข้อมูลของตนในรูปของเว็บนี้ มักจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง โดยทำการติดตั้งเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเชื่อมต่ออยู่ในระบบและมักใช้ชื่อองค์กรเป็นชื่อเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจดจำได้ง่าย ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของโรงเรียนอุดมศึกษา จะใช้ว่า udomsuksa.ac.th เป็นต้น

แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีโฮมเพจของเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงชื่อของเว็บไซต์และข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นั้นเพื่อบอกให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ทราบและเข้าไปเลือกชมได้ตามต้องการ

หน้าต่อไป


URL คือ...

ตำแหน่งที่อยู่ของ web page ย่อมาจากคำว่า Uniform Resource Locator

หน้าต่อไป


ตัวอย่าง URL ต่าง ๆ

www.tv3.com ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

www.tv5.co.th ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

www.ch7.com ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

www.mcot.or.th ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

กลับเมนูหลัก


Domain name
Domain Name ( โดเมนเนม) การตั้งชื่อแทนหมายเลข

รูปแบบของชื่อโดเมน

ชื่อองค์กร

ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร

ส่วนขยายบอกประเทศ

หน้าต่อไป


ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กรส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร

.ac หรือ .edu คือ สถาบันการศึกษา (Academic)

.co หรือ .com คือ องค์กรธุรกิจ (Commercial)

.or หรือ .org คือ องค์กรอื่น ๆ (Organization)

.go หรือ gov คือ หน่วยงานของรัฐบาล (Government)

.net คือ ผู้วางระบบเน็ตเวิร์ก (Networking)

.miหรือ mil คือ องค์กรทางทหาร (Military organization)

หน้าต่อไป


ส่วนขยายบอกประเทศส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร

.au ออสเตรเลีย .ca แคนาดา

.fr ฝรั่งเศส .it อิตาลี

.jp ญี่ปุ่น .ru รัสเซีย

.uk อังกฤษ .us สหรัฐอเมริกา

.th ไทย

กลับเมนูหลัก


ข้อจำกัดและผลกระทบของอินเทอร์เน็ตข้อจำกัดและผลกระทบของอินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต ได้แก่

- ทำให้สิ้นเปลองค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ในการ

ต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้ง

- จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ผู้ใช้จึงต้องค่อนข้าง

เป็นผู้ที่มีกำลังทรัพย์ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต ได้แก่

- อาจทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้ เพราะการจ้องมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

เป็นเวลานาน ๆ

- หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เกิดผลเสียแก่ตัวผู้ใช้เองได้ เช่นเว็บไซต์ที่เป็นไป

ในทางลามกอนาจารและการลักลอบขโมยข้อมูล เป็นต้น

กลับเมนูหลัก


2 netscape communicator
หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วย Netscape Communicator

- การเข้าโปรแกรม Netscape Communicator

- การออกจากโปรแกรม Netscape Communicator

- ส่วนประกอบของหน้าต่าง Netscape Communicator

- ความหมายของส่วนประกอบต่าง ๆ

- Tool bar แถบเครื่องมือ

- ไฮเปอร์ลิงค์ Hyperlink

- การหาข้อมูลในสวนพฤกษศาสตร์

กลับหน้าแรก


Netscape communicator
การเข้าโปรแกรม ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วย Netscape Communicator

 • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมบน Desktop

 • คลิกที่สัญลักษณ์โปรแกรมบน Taskbar

 • คลิกที่ปุ่ม Start --> Programs --> Netscape Communicator --> Netscape Navigator

กลับเมนูหลัก


Netscape communicator1
การออกจากโปรแกรม ขั้นตอนการใช้งานระบบเครือข่ายด้วย Netscape Communicator

 • คลิกที่ปุ่ม มุมบนขวาของจอภาพ

 • เลือกเมนู File --> Close

 • ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ มุมบนซ้ายที่ Title bar

 • คลิกที่สัญลักษณ์ มุมบนซ้ายที่ Title bar แล้วเลือกคำสั่ง Close

 • กดปุ่ม Alt + F4

กลับเมนูหลัก


Netscape communicator2
ส่วนประกอบของหน้าต่างส่วนประกอบของหน้าต่างNetscape Communicator

Title Bar

Menu Bar

Tool Bar

Logo Netscape

Location Bar

Scroll Bar

Task Bar

กลับเมนูหลัก


ความหมายของส่วนประกอบต่าง

 • Title Bar แถบหัวเรื่อง จะแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่ กำลังทำงานอยู่

 • Menu Bar แถบเมนูคำสั่ง แถบที่ใช้เก็บคำสั่งในโปรแกรม

 • Tool Bar แถบเครื่องมือ แสดงแถบเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย ๆ

 • Location Bar แถบแสดงตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ

หน้าต่อไป


ความหมายของส่วนประกอบต่าง ๆ (ต่อ)

 • Scroll Bar แถบเลื่อน ใช้เลื่อนดูเว็บเพจ

 • Task Bar แสดงเว็บไซต์ที่เรียกใช้งานอยู่

 • Logo Netscape แสดงสถานะการดึงข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต หากกำลังทำการดึงข้อมูลอยู่จะแสดงรูปดาวตก หรือดาวหางวิ่งอยู่ภายในโลโก้ และจะหยุดนิ่ง เมื่อการดึงข้อมูลสิ้นสุดลง

กำลังดึงข้อมูล

ดึงข้อมูลเสร็จแล้ว

กลับเมนูหลัก


Tool bar
Tool Bar ๆ (ต่อ)(แถบเครื่องมือ)

ปุ่มถอยหลัง ใช้เมื่อต้องการกลับยังเว็บเพจเดิม

ปุ่มเดินหน้า ใช้เมื่อต้องการไปยังเว็บเพจที่เคยเข้าไปแล้ว

สำหรับโหลดเว็บเพจใหม่ ใช้ในกรณีที่เว็บเพจแสดงผลไม่ครบ

สำหรับกลับไปยังเว็บเพจแรก หรือโฮมเพจของเรา

ปุ่มหยุดการติดต่อกับเว็บไซต์ปลายทาง หรือหยุดการโหลดเว็บเพจ

กลับเมนูหลัก


Hyperlink
ไฮเปอร์ลิงค์ ๆ (ต่อ)(Hyperlink)

เป็นส่วนของเนื้อความ ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือรูปภาพในเว็บเพจที่แสดงว่ามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นอีก เมื่อเราเลื่อนตัวชี้ของเมาส์ไปยังส่วนเหล่านี้ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ และแถบสถานะ (Status bar) จะแสดงชื่อไฟล์เว็บเพจที่ถูกเชื่อมโยงไว้ให้ทราบ เมื่อเราคลิกที่ส่วนของลิงค์นั้นก็จะไปยังเว็บเพจที่ถูกเชื่อมโยงไว้ทันที

กลับเมนูหลัก


ad