retoriska figurer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retoriska figurer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Retoriska figurer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Retoriska figurer - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

Retoriska figurer. Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html. Ljud och betydelser. Språkets olika aspekter Medvetet och undermedvetet Icke-verbalt och verbalt. Accumulatio.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Retoriska figurer' - diata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retoriska figurer

Retoriska figurer

Klippt från: http://www.falkman.se/vemvad/retorfig/retorfra.html

ljud och betydelser
Ljud och betydelser
 • Språkets olika aspekter
 • Medvetet och undermedvetet
 • Icke-verbalt och verbalt
accumulatio
Accumulatio
 • En trop för förstärkning genom upprepning. Istället för att säga "han gick" säger man "han gick, försvann, dunstade".
 • ”I will not excuse you: you shall not be excus‘d; excuses shall not be admitted; there is no excuse shall serve you; you shall not be excus‘d.” (Shakespeare)
allegori
Allegori
 • Olika ting i en berättelse eller ett tal får symbolisera någonting annat. Kyrkan kryllar av allegoriska symboler; nattvarden (Kristi kött och blod), korset, konfirmationen o.s.v.Amerika ­ denna atombombens barnkammare...
anafor
Anafor
 • En retorisk figur som bygger på att meningarna i ett tal eller ett stycke prosa inleds med samma ord eller fras:
 • ”We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, /.../ we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.” (Winston Churchill)
antites
Antites
 • Att påvisa eller konstruera en slående motsats mellan två ting eller begrepp. Det är ett sätt att ordna, förenkla och förklara en verklighet som annars kunde förefalla åhörarna oklar och förvirrande.Stor i orden, liten på jordenUpp som en sol, ner som en pannkaka.
asyndetisk satskonstruktion
Asyndetisk satskonstruktion
 • Är raka motsatsen till polysyndes. Satserna hängs direkt på varandra, utan konjunktioner, för att rytmen i framställningen skall stiga.”Han kom, han såg, han segrade”(Julius Caesar)
klimax
Klimax
 • Att ordna ord, fraser och exempel efter ordens kraft. Oftast det svagaste först och det starkaste sist. ”One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will.To strive, to seek, to find, and not to yield.” (Tennyson, Ulysses)
eironeia ironi
Eironeia (Ironi)
 • Själva ordet betyder "förställning". Talaren förställer sig och låtsas ta motståndarens parti och använda dennes argument och språk - men på ett sådant sätt att åhörarna upptäcker hur orimligt, falskt eller upprörande detta sätt att tala egentligen är.
ellips
Ellips
 • Ellips betyder att man utelämnar, utesluter ord och tankeled (som därmed får uppfattas somunderförstådda) för att skapa ett mer koncentrerat uttryck och på så sätt öka det sagdas pregnans.”Et tu, Brute"(Shakespeare)
epifor
Epifor
 • Släkting till anaforen men, som namnet antyder kommer upprepningen i slutet av meningen istället.”In 1931, ten tears ago, Japan invaded Manchuka ­ without warning. In 1935, Italy invaded Ethiopia, without warning. In 1938 Hitler occupied Austria ­ without warning. In 1939, Hitler invaded Czechoslovakia ­without warning. Later in 1939, Hitler invaded Poland ­without warning. And now Japan has attacked Malaya and Thailand ­ and the United States ­ without warning.”(Franklin D. Roosevelt.)
eufemism
Eufemism
 • Att ersätta ett stötande ord eller uttryck med ett mera acceptabelt.Judefrågans slutgiltiga lösning. (Massmord)Hygientekniker. (Städare)Personalrationalisering. (Att ge folk sparken)
interrogatio
Interrogatio
 • Talaren riktar en s.k. retorisk fråga till publiken.Skulle inte ni uppfatta Dennispaketet som ett politiskt misslyckande?
katakres
Katakres
 • En effektfull figur där ord och uttryck motsägelsefullt kombineras.Törstiga öronAtt gråta blodEn talande tystnad sänkte sig
kiasm
Kiasm
 • Ett språkligt lappkast som uppnås genom att en fras eller två fraser placeras i inverterad ordning (a-b-b-a). Figuren har fått sitt namn efter den grekiska bostaven chi (X).
 • ”Those gallant men will remain often in my thoughts and in my prayers always.” (MacArthur)
 • ”På åttiotalet såg vi en kund i varje människa. På nittiotalet ser vi en människa i varje kund.” (Jan Carlzon)
litotes
Litotes
 • Motsatsen till hyperbole, alltså en kraftig underdrift. Bättre känd som "understatement".”Det vore ganska kul om vi blev av med arbetslösheten.”
metafor
Metafor
 • Tropens namn är grekiskt och betyder att något bärs till ett ställe från ett annat.Metaforer är direkt överförda bilder, d.v.s. att orden överförs från sin vanliga betydelse till en annan.Dina ögon äro duvor... ("Duvor" har här förlorat sin vanliga betydelse, nämligen en fågelart, och övergått till att beskriva det milda i den älskades ögon.)
 • Att gå på en smäll.Stolsben, Stolsrygg, Ta nya tag!, Vassa armbågar
oxymoron
Oxymoron
 • I termen förenas de grekiska orden för "skarpsinnig" och "dum". Egentligen är det omöjligt att säga så, antingen är man klok eller dum. Men här sätter man sig över logikens regler och säger "bitterljuv", "fulsnygg" o.s.v.”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” (Winston Churchill)
paradox
Paradox
 • Ett påstående som tycks orimligt vid första påseendet men ändå visar sig innehålla en sorts sanning. Man ska alltså i den logiska motsägelsens form säga någonting logiskt.”If a man hasn’t discovered something that he will die for, he isn’t fit to live.” (Martin Luther King)
pleonasm
Pleonasm
 • Ett stilgrepp som betecknar all form av utsmyckning i en text. Det täcker en skala från goda men inte nödvändiga förstärkningsord till ren blomsterstil.Du är vacker.Du är vacker, oemoståndlig, ljuv, beundransvärd ­ en fröjd för betraktaren, balsam för själen....
praeterito
Praeterito
 • Är en trop som lämpar sig för såväl skamgrepp som överdrivet beröm. Det hela går ut på att få något sagt, genom att säga att man inte säger det.”Det skulle aldrig falla mig in att påstå att min motsåndare skulle ha något att skämmas för i den här frågan, trots de oomtvistliga bevisen.”
pars pro toto
Pars pro toto
 • Att låta en detalj beteckna helheten eller helheten beteckna en detalj.Jag är en tjej på 37 vårar... (Jag är ung och frisk i sinnet, en vårmänniska.)...under mitt tak... (...i mitt hus...)
zeugma
Zeugma
 • Tekniken (egentligen felet) att låta ett verb i första ledet gälla outtalat i därpå följande led.
 • I midsommarnatten sloknade snart blommorna, på morgonkvisten deltagarna och vid lunchtid värden.
 • Klockan och bonden slår, tiden och bondhustrun lider.Alf Henriksson