Rapportage marktverwachting lampenverkoop in Nederland
Download
1 / 62

Rapportage marktverwachting lampenverkoop in Nederland - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Rapportage marktverwachting lampenverkoop in Nederland. Onderzoek in opdracht van Stichting LightRec. 1. 2. Inleiding en onderzoeksverantwoording. Onderzoeksresultaten in detail. 3. Management Summary. 2a. Desk-Research & Expert interviews. 2c. 2b. 2d. Conjunctmeting.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rapportage marktverwachting lampenverkoop in Nederland' - dian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Rapportage marktverwachting lampenverkoop in Nederland

Onderzoek in opdracht van Stichting LightRec


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

1

2

Inleiding en onderzoeksverantwoording

Onderzoeksresultaten in detail

3

Management Summary

2a

Desk-Research & Expert interviews

2c

2b

2d

 • Conjunctmeting

 • Face-to-face bezitsmeting huishoudens

Interactief voorspellingsmodel & scenario’s

Inhoudsopgave


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

1

Inleiding en onderzoeksverantwoording


Achtergrond van het onderzoek
Achtergrond van het onderzoek

Volgens de Volgens de huidige Europese richtlijnen wordt de gloeilamp uitgefaseerd en vervangen door meer energiezuinige lampen zoals spaarlampen (CFL) en LED lampen. Ter vervanging van de gloeilampen zal het bezit van CFL en LED lampen door huishoudens naar verwachting (nog) verder toenemen.

In 2009 heeft GfK in opdracht van de Stichting LightRec een onderzoek uitgevoerd naar het bezit en de verwijdering van lampen in Nederlandse huishoudens. In 2009 zijn in een gemiddeld Nederlands huishouden 9 CFL lampen en 2 LED lampen aangetroffen. Door middel van een nieuwe bezitsmeting wil Stichting LightRec inzicht krijgen in welke mate het bezit van CFL en LED lampen is gestegen.

Aangezien de levensduur van de CFL en LED lampen substantieel langer is dan die van de huidige gloeilamp is aan te nemen dat de verkopen van deze lampen op termijn terug zullen vallen naar een aanzienlijk lager niveau dan de huidige lampverkopen.

Stichting LightRec is in Nederland verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van lampen. Wecycle is de uitvoeringsorganisatie voor de Stichting LightRec. Vanuit deze hoedanigheid is inzicht in het te verwachte aantal verwijderde lampen (naar type) noodzakelijk. GfK is in dit kader gevraagd een nieuwe bezitsmeting uit te voeren en aan de hand van een voorspellingsmodel diverse toekomstscenario’s te schetsen.


Doelstelling van het onderzoek
Doelstelling van het onderzoek

 • Ten behoeve van het huidige en toekomstige beleid wenst Stichting LighRec Nederland inzicht te krijgen in:

 • Het actuele bezit van LED-, CFL- en overige lampen bij de Nederlandse huishoudens.

 • Het actuele verwijderinggedrag van de Nederlandse huishoudens.

 • Het te verwachten toekomstig aankoopgedrag van de Nederlandse huishoudens van de verschillende type lampen (2012-2021)

 • Het te verwacht aantal verwijderde lampen (naar type) door de Nederlandse huishoudens (2012-2021).

 • Door de actuele resultaten te relateren aan de 2009 meting zal inzicht gegeven worden in:

 • De verandering van de samenstelling van het uitstaande park

 • De verandering in het verwijderingsgedrag van consumenten over de laatste 3 jaar.

 • Via een rekenmodel of voorspellingsmodel worden de te verwachte aankopen en verwachte verwijdering van lampen (naar type lamp) in kaart gebracht worden. De resultaten van het voorspellingsmodel kunnen worden gebruikt om diverse toekomstscenario’s te schetsen, rekening houdend met het te verwachte prijsverloop over de periode 2012-2021).Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

2

Onderzoeksresultaten in detail

2a

Desk-Research & Expert interviews

2c

2b

2d

 • Conjunctmeting

 • Face-to-face bezitsmeting huishoudens

Interactief voorspellingsmodel & scenario’s


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

2a

Desk-Research & Expert interviews


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Er is heel weinig informatie beschikbaar van de huidige en historische verkopen van lampen aan consumenten.

GfK registreert elk kwartaal de lamp- en armatuuraankopen via het ConsumerJury Panel. Binnendit panel registreren 10.000 personen van 12 jaar en ouderuitparticulierehuishoudens in Nederland de aankopen in eenelektronischdagboek.

De resultaten uit de kwartaalregistratie zijn verwerkt in het voorspelmodel voor LightRec.

De expert interviews waren nuttig (enigszins gekleurd) en zijn om privacygevoelige redenen niet opgenomen in het eindrapport.

 • Desk-research & Expert interviews (Veldwerkverantwoording)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

2b historische verkopen van lampen aan consumenten.

Face-to-Face bezitsmeting huishoudens


Opzet bezitsmeting huishoudens
OPZET BEZITSMETING HUISHOUDENS historische verkopen van lampen aan consumenten.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

F-2-F bezitsmeting historische verkopen van lampen aan consumenten. huishoudens (Methodiek: Alle ruimtes doorlopen)

Gekwalificeerde interviewers kregen instructies voor het herkennen van type armatuur en type lamp


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Een interviewer loopt met de respondent door alle vertrekken in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is.

Gemiddelde interviewtijd: 60 minuten

Doelgroep: particuliere huishoudens in Nederland

Bruto steekproefgrootte: N= 333

Steekproef representatief uitgezet naar de volgende kenmerken:

Grootte huishouden

Provincie

Type woning

Periode veldwerk: 4 weken (van 28 november tot en met 25 december 2011)

Netto resultaat: N= 305

Weging toegepast op kenmerk 1 t/m 3, resultaten Face to Face representatief naar totaal particuliere huishoudens in Nederland.

Resultaten geëxtrapoleerd met universumcijfer naar totale particuliere huishoudpopulatie in Nederland  N= 7,473 mln huishoudens.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Veldwerkverantwoording)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens ( in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is. Indeling steekproef naar achtergrondkenmerken)

Type woning

Huishoudgrootte

Koop- of huurwoning

Inkomen huishouden

District

 • De huishoudensteekproef is representatief naar huishoudgrootte, provincie en type woning.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • F-2-F in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is. bezitsmeting huishoudens (Enkele feiten)

Bron: CBS

Bron: CBS

 • De populatie huishoudens in Nederland is ten opzichte van de vorige meting met bijna 300.000 huishoudens toegenomen. In de toekomst is de verwachting dat deze groei zich de komende 10 jaar zal doorzetten.

 • De groei in huishoudens (4%) zien we ook terug in het aantal werkende lampen. Dit neemt zelfs nog explosiever (8% groei) toe dan de populatiegroei.

 • Het totaal aantal lampen (incl. niet in gebruik) is met 10% toegenomen ten opzichte van de vorige meting.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • F-2-F in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is. bezitsmeting huishoudens (Gemiddelden per huishouden)

 • 4 lampen in gebruik per ruimte

 • 2 armaturen per ruimte

 • 12 ruimtes met een lamp per huis

 • 60 lampen per huis

 • (57 in 2008)

 • 27 armaturen per huis

 • 44 lampen in gebruik per huis

 • (43 in 2008)

 • 23 overige armaturen per huis

 • 5 spots per huis

 • 1,6 lampen in gebruik per armatuur

 • 1 lamp defect per huis

 • 4 lampen in gebruik per ruimte

 • 15 lampen op voorraad per huis

 • (14 in 2008)

 • 9 lampen op voorraad per huis

 • 11 ruimtes met een lamp per huis

 • 50 lampen per huis

 • 27 armaturen per huis

 • 41 lampen in gebruik per huis

 • 16 overige armaturen per huis

 • 11 spots per huis

 • 1,5 lampen in gebruik per armatuur

 • 3 armaturen per ruimte

 • Het gemiddeld aantal lampen in een huis is gegroeid van 57 tot 60 lampen.

 • Zowel in gebruik als in voorraad is het aantal lampen minimaal toegenomen.

 • Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft meer lampen op voorraad dan een gemiddeld Belgisch huishouden.

 • Het percentage spots in België ligt hoger dan in Nederland.


Lampen in bezit
Lampen in bezit in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • F-2-F in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is. bezitsmeting huishoudens (Onderverdeling wel / niet in gebruik)

 • 449 Mio. Lampen in Nederland

 • 110 Mio. lampen op voorraad

 • 332 Mio. lampen in gebruik

 • 6,5 Mio. Lampen defect


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • F-2-F in de woning en noteert per ruimte, het type armatuur, het type en aantal lampen en het gebruik. Van de lampen op voorraad wordt het type en aantal vastgelegd alsmede wanneer deze gekocht is. Van de defecte lampen wordt het type en aantal vastgelegd, wanneer deze gekocht is en wordt vastgelegd hoe lang deze al defect is. bezitsmeting huishoudens (Type lampen (gebruik, voorraad, defect))


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

99%

82%

* TL lampen

* Gloeilampen

96%

47%

* Spaarlampen

* LED lampen

89%

16%

* ECO-Halogeen

* Halogeen

 • 99% van de huishoudens in Nederland bezit een gloeilamp. Dit ongeacht of de lamp gebruikt wordt, defect is of op voorraad ligt.

 • Grote huishoudens hebben vaker een LED-lamp in bezit.

 • TL-lampen zijn vaker aanwezig in koopwoningen dan in huurwoningen.

 • De penetratie van zowel de spaarlamp als de LED lamp is ten opzichte van de bezitsmeting in 2008 toegenomen. Met name de groei van LED lampen per huishouden is aanzienlijk.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Grote huishoudens hebben gemiddeld meer lampen (64) in bezit in vergelijking met eengezinshuisouden (51).

In vrijstaande woningen zijn gemiddeld 97 lampen per huishouden aanwezig. Dit is significant meer dan een gemiddelde woning met 60 lampen.

In koopwoningen zijn gemiddeld meer lampen (71) dan in huurwoningen (47 ).

Huishoudens met een hoger inkomens bezitten meer lampen (90) dan huishoudens met een lager inkomen (50).

Bij grote gemeentes zijn gemiddeld minder lampen in bezit dan in kleine gemeentes.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Gemiddeld aantal lampen (in bezit) per huishouden)

39,8 lampen

40,5 lampen (2008)

5,1 lampen

5,1 lampen (2008)

AANTAL LAMPEN IN BEZIT =

LAMPEN IN GEBRUIK + LAMPEN OP VOORRAAD + LAMPEN DEFECT

12,8 lampen

8,9 lampen (2008)

2,3 lampen

2,0 lampen(2008)

* TL lampen

* Gloeilampen, halogeen, eco-halogeen

* Spaarlampen

* LED lampen


Lampen in gebruik
Lampen in gebruik in vergelijking met eengezinshuisouden (51).


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

In Nederland ligt de penetratie van elk type lamp (met uitzondering van ecohalogeen) hoger dan in België.

Opvallend is de acceptatie (bezit) van de LED lamp. In Nederland ligt het percentage van de huishoudens die minimaal 1 LED-lamp bezitten fors hoger dan in België. (18% BE vs. 43% NL)

De penetratie van lampen die daadwerkelijk gebruikt wordt als verlichtingspunt in huis is iets lager dan de totale penetratie in bezit. Een defecte lamp of een lamp op voorraad telt niet mee in bovenstaande cijfers.

Het percentage spaarlampen en LED-lampen is behoorlijk toegenomen.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Vergelijking penetratie lampen (in gebruik) in huishoudens)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

De Led lamp wordt het meest intensief gebruikt in het huishouden. Bijna driekwart van de ledlampen wordt op dagelijkse basis gebruikt. Waarbij het merendeel (43%) enkele uren per dag gebruikt wordt.

De TL-lamp is qua intensiteit de minst gebruikte lamp. 1 op de 10 TL-lampen wordt nooit gebruikt.

In het algemeen geldt dat de omvang van het huishouden medebepalend is voor de gebruiksintensiteit van de lamp. Bij woningen met relatief weinig ruimtes flats, etagewoning ligt logischerwijs de gebruiksintensiteit hoger. Huishoudens met een lager inkomen gebruiken lampen minder intensief dan de huishoudens met een hoger inkomen.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Lampen in gebruik: Gebruiksintensiteit per type lamp)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • F-2-F huishouden. Bijna driekwart van de bezitsmeting huishoudens (Lampen in gebruik: Type armaturen)

Uitsplitsing armaturen

 • In Nederland heeft een gemiddeld huishouden 27 verschillende armaturen. Veruit de meeste armaturen zijn de gangbare plafondverlichting en spots.


Lampen op voorraad
Lampen OP Voorraad huishouden. Bijna driekwart van de


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

91% van alle huishoudens heeft minimaal 1 lamp op voorraad. huishouden. Bijna driekwart van de

Een gemiddeld huishouden heeft bijna 8 gloeilampen op voorraad liggen.

Slechts 1 op de 10 huishoudens in Nederland heeft een led lamp op voorraad liggen

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Gemiddeld aantal werkende lampen op voorraad per huishouden)

Gemiddeld aantal lampen per hh

Verhouding lampen op voorraad

7,9lampen

 • 110 Mio. lampen op voorraad

 • 59 Mio. Gloeilmamp

 • 27 Mio. Spaarlamp

 • 18 Mio. Halogeen

 • 6 Mio. Overige lampen

3,6 lampen

2,4 lampen


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Het uitstaande park van gloeilampen en huishouden. Bijna driekwart van de TL-lampen op voorraad is relatief oud. 45% van de gloeilampen die op voorraad liggen is ouder dan 3 jaar. Bij TL-lamp is dit 34%.

De LED lamp en ecohalogeen lampen die op voorraad liggen zijn veelal in het afgelopen jaar gekocht door een huishouden.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Lampen op voorraad: Leeftijd lamp/wanneer gekocht per type lamp)


Deffecte lampen verwijdering
Deffecte huishouden. Bijna driekwart van de lampen / VERWIJDERING


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

33% van alle huishoudens in Nederland heeft een defecte lamp in huis.

Ruim 1 op de 8 huishoudens heeft een defecte spaarlamp in huis.

Slechts 1% van alle huishoudens heeft een defecte lamp in huis.

In totaal zijn er 6,5 miljoen defecte lampen in huishoudens aanwezig. Veruit de meeste defecte lampen zijn gloeilampen (3 miljoen).

Defecte lampen worden lang opgeslagen, voordat deze verwijderd worden.

Bijna 1 op de 3 defecte lampen in een huishouden ligt al langer dan een jaar te wachten op verwijdering.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Samenvattende resultaten defecte lampen)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Ongeveer de helft van alle huishoudens verwijderd kapotte spaarlampen, TL-lampen en Led lampen door deze naar de milieustraat te brengen.

Een vrij forse groep (1 op de 3) verwijderd wel eens een lamp door deze in de vuilnisbak te gooien.

De glasbak wordt in mindere mate gebruikt voor verwijdering van kapotte lampen.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Verwijdering van lampen, waar laat u kapotte spaarlampen, TL-lampen en Led lampen)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Het merendeel (84%) van de huishoudens in Nederland is zich bewust van de juiste verwijderwijze.

Het bewustzijn van juiste verwijdering is minder hoog bij respondenten uit de 3 grote steden dan bij respondenten die elders in Nederland wonen.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Verwijdering van lampen, bewust dat lampen naar de milieustraat\winkel gebracht dienen te worden)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

In ongeveer 1 op de 10 huishoudens in Nederland is een bewust van de juiste verwijderwijze. Jekko aanwezig.

Van de huishoudens met een Jekko geeft 78% aan ook daadwerkelijk gebruik te maken van de Jekko.

In kleine gemeentes wordt de Jekko vaker gebruikt dan in de Randstad.

 • F-2-F bezitsmeting huishoudens (Verwijdering van lampen, bekendheid, bezit en verzameling van spullen in Jekko)

 • Spontane bekendheid (niet)

 • (65%)

 • Spontane bekendheid (wel)

 • (35%)

 • Kleine elektrische apparaten

 • (48%)

 • Geholpen bekendheid (niet)

 • (55%)

 • Geholpen bekendheid (wel)

 • (45%)

 • Batterijen

 • (76%)

 • Geen Jekko aanwezig

 • (89%)

 • Jekko Aanwezig

 • (11%)

 • Spaar- en/of led-lampen

 • (63%)

 • Geen gebruik

 • (22%)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

2c bewust van de juiste verwijderwijze.

Conjunct meting


Conjunct opzet
CONJUNCT OPZET bewust van de juiste verwijderwijze.


Conjunct meting wat is het
Conjunct Meting (Wat is het?) bewust van de juiste verwijderwijze.

 • Conjunct analyse is uitgegroeid tot één van de meest gebruikte kwantitatieve methoden in marktonderzoek.

 • Conjunct analyse wordt gebruikt om de waargenomen nutswaarden van specifieke producteigenschappen te meten. Met andere woorden: waarop baseert de consument zijn keuze en welke eigenschappen van een product zijn doorslaggevend in het keuzeproces.

 • De opzet van een conjunct studie is anders dan onderzoek waar rechtstreeks naar het belang van een enkele producteigenschappen gevraagd wordt.

 • Binnen (choice-based) conjuncte analyse wordt een set van productprofielen voorgelegd waaruit de respondent een keuze kan maken.


Conjunct meting hoe pas ik het toe
Conjunct Meting (Hoe pas ik het toe?) bewust van de juiste verwijderwijze.

 • De vragen zijn zorgvuldig ontworpen, met behulp van een gedegen design waarbij onafhankelijkheid en evenwicht van de producteigenschappen getest kan worden. Door variatie aan te brengen in de eigenschappen (prijs) kan worden aangetoond welk producteigenschappen het meest gewenst zijn en welke eigenschappen de meeste invloed uitoefenen op de keuze van een respondent.

 • Het resultaat van de analyse is meestal inzicht in het belang van een producteigenschap, voor elk niveau dat in de studie is meegenomen.

 • In deze conjunct studie zijn de prijsniveaus van drie verschillende lampen gebruikt om marktsimulaties te maken, waarbij de voorkeursaandelen afgeleid kunnen worden. Hierdoor kunnen diverse scenario’s doorgerekend worden en kunnen de conjunct resultaten als input dienen voor het voorspelmodel.


Conjunct meting input
Conjunct Meting (input) bewust van de juiste verwijderwijze.

Conjunct meting is opgebouwd op basis van 2 attributen:

Type lamp

Prijs

Type lamp:

Prijs:


Conjunct meting veldwerkverantwoording
Conjunct Meting (Veldwerkverantwoording) bewust van de juiste verwijderwijze.

 • Doelgroep: Consumenten verantwoordelijk voor de aankoop van lampen in het huis

 • Bruto steekproefgrootte: N = 1650 -> Afkomstig uit het GfK Online Panel

 • Steekproef representatief uitgezet naar de volgende kenmerken:

  • Leeftijd

  • Opleiding

  • District (5-deling)

  • Verhouding koop/huurwoning

 • Periode veldwerk: 1,5 week (van 27 januari tot en met 5 februari)

 • Netto resultaat na kwaliteitscontroles: N = 1.000

 • Weging toegepast op kenmerk 1 t/m 4, resultaten conjunct meting representatief naar totaal personen in particuliere huishoudens in Nederland.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Leeftijd respondent

Opleiding

Regio

Koop-huurwoning

 • De individuen steekproef is representatief naar leeftijd, opleiding, regio en verhouding koop-huurwoning.


Conjunct uitkomsten
CONJUNCT UITKOMSTEN achtergrondkenmerken)


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

Als een consument een keuze maakt voor een product (in werkelijkheid of in een conjunct studie) dan heeft elk niveau van een product een bepaalde waarde. De scores zijn relatief, dus de verschillen tussen de scores zijn belangrijker dan de werkelijke waarde van de score.

Hoe hoger de score des te aantrekkelijk is het productattribuut voor de consument.

Eco-halogeen

Spaar

LED

 • De Led-lamp komt in deze conjunct analyse veruit als meest aantrekkelijke alternatief naar voren ter vervanging van de kapotte 60 Watt standaard gloeilamp. Dit lijkt gezien de omschrijving (langste levensduur, grootste energiebesparing en geen opwarmtijd) ook geheel logisch.

 • De spaarlamp heeft de tweede voorkeur vanuit de optiek van de respondent. De gemiddelde levensduur en hoge energiebesparing rechtvaardigen deze uitkomsten. Dat een spaarlamp een korte opwarmtijd nodig heeft lijkt geen tot zeer beperkt effect te hebben op de nutswaarde die de consument aan dit type lamp ontleend.

 • De Eco-halogeen lamp is het minst aantrekkelijk voor de consument.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

 • De vergelijking van de gemiddelde nutswaarde per prijsniveau levert een logische resultatenreeks op. Hoe duurder de lamp des te lager is de nutswaarde.

 • De waarde tussen de €5,50 en €7,50 is het omslagpunt, waarbij de gemiddelde consument een lamp duur gaat vinden. Het gepercipieerde nut slaat op dit punt om van positief naar negatief.

 • Een LED-lamp een ander omslagpunt (deze mag duurder zijn) dan een kwalitatief mindere spaar of ecohalogeenlamp.

 • Het (hoge) prijsniveau van een LED-lamp is voor veel consumenten een reden om geen LED-lamp aan te schaffen.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

€4,95

€2.50

variabel

 • In de marktsimulatie zijn de prijsniveaus van de ecohalogeen (€2.50) en spaarlamp (€4.95) vastgezet. De LED-lamp heeft een variabele prijs. Voor elk prijsniveau van de LED-lamp zijn de voorkeursaandelen doorgerekend.

 • Bij een prijsniveau van €1,00 voor LED-lamp kiest bijna 80% daadwerkelijk voor de LED-lamp. Deze lamp heeft de hoogste nutswaarde en het prijsniveau €1,00 heeft tevens het hoogste nutswaarde.

 • Je zou verwachten dat 100% voor de LED-lamp zou kiezen. Deze lamp is kwalitatief het best en heeft de laagste prijs. Toch geeft 20% de voorkeur aan een spaar- of halogeenlamp. Een kleine groep respondenten bestempeld de LED-lamp als non-buying optie. Dit zou door eventuele negatieve ervaring met LED verklaard kunnen worden.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

€4,95

€1.00

variabel

 • In de marktsimulatie zijn de prijsniveaus van de ecohalogeen (€1.00) en spaarlamp (€4.95) vastgezet. De LED-lamp heeft een variabele prijs. Voor elk prijsniveau van de LED-lamp zijn de voorkeursaandelen doorgerekend.

 • De prijsverlaging van de ecohalogeen lamp zorgt voor een lichte stijging van het voorkeursaandeel van ecohalogeen.

 • Opvallend is dat een LED-prijs onder €5.50 de aandelen van ecohalogeen en spaarlamp dichter bij elkaar brengt, maar dat vanaf dit punt het aandeel ecohalogeen minder hard stijgt dan het aandeel van de spaarlamp. De consument switcht vanaf €7,50 LED eerder naar een spaarlamp dan een LED-lamp.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

€1,00

variabel

€2.50

 • In de marktsimulatie zijn de prijsniveaus van de ecohalogeen (€2.50) en spaarlamp (€1.00) vastgezet. De LED-lamp heeft een variabele prijs. Voor elk prijsniveau van de LED-lamp zijn de voorkeursaandelen doorgerekend.

 • Door de prijsverlaging van de spaarlamp is het omslagpunt waarbij een meerderheid eerder voor een spaarlamp kiest dan voor een LED-lamp bij een lagere prijs komen te liggen.

 • Een prijsverlaging van de spaarlamp heeft meer effect op het voorkeursaandeel van de halogeenlamp dan een prijsverlaging van de LED-lamp. Een spaarlamp wordt eerder als substituut gezien voor een halogeen dan een LED-lamp die toch een wat onafhankelijkere positie heeft.


Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

2d spaarlamp)

Interactief voorspellingsmodel & scenario’sVoorspellingsmodel 2011 2022 aannames
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Aannames*

 • Het aantal verlichtingspunten/lampen in gebruik zal met 1% per jaar groeien, door demografische ontwikkelingen en consumptiegewoonten

  • Alle defecten lampen zullen worden vervangen.

  • Huishoudens zullen beperkt gloei- en halogeenlampen hamsteren.

  • In de komende 3 jaar zal (een deel van) de huidige voorraad gloeilampen in de huishoudens alsnog worden gebruikt.

  • In 2012 – 2014 zal (een deel) van de voorraad halogeen lampen in de huishoudens worden gebruikt. In 2011 zal er nog geringe voorraadvorming plaats vinden.

 • Het huidige bezit van eco-halogeen is ondervertegenwoordigd in de F-t-F bezitsmeting (die van gloeilampen/halogeen oververtegenwoordigd). In het rekenmodel is hiervoor een (beperkte) correctie toegepast.

 • * Deze aannames zijn momenteel gebruikt voor de berekeningen in het voorspellingsmodel.

 • Het is mogelijk de aannames aan te passen aan nieuwe inzichten.


Voorspellingsmodel 2011 2022 berekeningen
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Berekeningen

 • Met behulp van de gemiddelde (technische-) levensduur (aanname/desk research) en de gebruiksintensiteit (uit F-t-F onderzoek) is per type lamp het aandeel nog werkende (en defecte) lampen naar leeftijd berekend.

  • Het uitstaande park per type lamp/per jaar wordt berekend door bij de aankopen van dat jaar het nog werkende deel van de aankopen van de voorgaande jaren op te tellen.

  • De toekomstige aankopen voor LED / CFL of eco-halogeen zijn gerelateerd aan het absolute en relatieve prijsniveau.

  • Het conjunct onderzoek heeft ons geleerd op welke (absolute) prijsniveaus de LED / CFL en eco-halogeen (te) duur worden gevonden.

  • Het conjunctonderzoek geeft de prijsverschillen tussen LED / CFL en eco-halogeen waarbij de typen even aantrekkelijk zijn.

  • TL-lampen vormen geen onderdeel van het model (constant gehouden).


Voorspellingsmodel 2011 2022 gebruiksaanwijzing
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Gebruiksaanwijzing

 • De gebruiker heeft de mogelijkheid de (toekomstige) prijzen en het prijsverloop van LED, CFL en eco-halogeen in het model in te voeren.

  Op basis van deze prijzen zal de verwachte marktontwikkelingen 2011 - 2022 worden geschetst.

  • Voor LED moet de winkelprijs in 2022 worden ingevoerd

  • Er kan een keuze worden gemaakt uit diverse prijsscenario’s met betrekking tot het prijsverloop van de LED lamp.

  • Voor CFL en eco-halogeen kan als variabele het jaarlijkse kortings-percentage worden opgegeven.

  • Om de inkomsten van LightRec in de komende 10 jaar te berekenen kan de contributie per type lamp worden ingevoerd.


Forecast output
FORECAST OUTPUT spaarlamp)


Voorspellingsmodel 2011 2022 resultaten forecast prijs led 2022 2 50 prijsreductie cfl 8 p j
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Resultaten forecast (prijs LED 2022= €2,50, prijsreductie CFL = 8% p/j)

 • Binnen LED is er de keuze voor 4 prijsscenario’s om van 25 Euro naar 2,50 Euro te komen. Defensief, Gemiddeld, Progressief en Lineair. Hier is gekozen voor Defensief.

 • In het voorbeeldmodel is een jaarlijkse prijsreductie voor CFL en eco-halogeen van 8% verondersteld.


Voorspellingsmodel 2011 2022 resultaten forecast prijs led in 2022 5 00 prijsreductie cfl 5 p j
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Resultaten forecast (prijs LED in 2022 = €5,00 prijsreductie CFL = 5% p/j)

 • Binnen LED is er de keuze voor 4 prijsscenario’s om van 25 Euro naar 5,00 Euro te komen. Defensief, Gemiddeld, Progressief en Lineair. Hier is gekozen voor Defensief

 • In het voorbeeldmodel is een jaarlijkse prijsreductie voor CFL en eco-halogeen van 5% verondersteld.Voorspellingsmodel 2011 2022 uitkomsten
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Uitkomsten

 • In alle marktscenario’s zullen verkoopvolumes aan consumenten behoorlijk afnemen in de komende 10 jaar.

  • De inkomsten van LightRec zal stijgen tot 2017/2018 en nadien afnemen.

  • Het aantal afgedankte lampen (CFL & LED) door huishoudens zaltot 2020 toenemen en nadien afnemen.

 • * Deze aannames zijn op voorwaarde dat in 2020 de helft van de LED lampen in een armatuur verkocht worden.


Voorspellingsmodel 2011 2022 verbeterpunten
Voorspellingsmodel spaarlamp)2011 – 2022Verbeterpunten

 • Betere historische marktdata 2008 – 2011.

  • Naar type lamp.

  • Naar vermogensklassen.

  • Voor armaturen.

 • De inzichten verbeteren in toekomstige verkopen van geïntegreerde LED lampen/armaturen

 • Het model uitbreiden met zakelijk verbruik en bezitsgegevens:

  • Midden- en kleinbedrijf

  • Grootzakelijk en overheid

 • Onderzoek naar (internationale) verwachte prijsscenario’s van LED lampen.


 • Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

  3 spaarlamp)

  Management Summary


  Samenvatting van de resultaten 1
  Samenvatting van de resultaten (1) spaarlamp)

  Bezit:

  Het totale uitstaande park van lampen in de Nederlandse huishoudens is van 2008 tot 2011 met 12% gestegen van 400 miljoen naar bijna 450 miljoen. Een deel van deze stijging is te verklaren door de toename in het aantal huishoudens, maar het grootste deel komt door de groei van het gemiddeld aantal lampen per huishouden (van 55 lampen per huishouden naar 60 lampen per huishouden).

  Van de 60 lampen die een gemiddeld huishouden bezit zijn er 44 in gebruik en 16 op voorraad. De totale hoeveelheid lampen die de huishoudens op voorraad hebben bedraagt maar liefst 117 miljoen stuks (een toename van 18% ten opzichte van 2008). Daarmee is de voorraad lampen de grootste oorzaak van de toename in het uitstaande park.

  De overige lampen (met name gloeilampen en halogeen lampen) maken 2/3 deel uit van het aantal lampen in bezit. Er worden minder ‘overige lampen’ gebruikt dan in 2008 (-5%) maar daarentegen groeit het aantal ‘overige lampen’ die de huishoudens op voorraad hebben (+15%). Iets weggooien wat nog werkt (maar geen functie meer heeft) vind de Nederlander klaarblijkelijk moeilijk.


  Samenvatting van de resultaten 2
  Samenvatting van de resultaten (2) spaarlamp)

  Bezit (vervolg):

  Het uitstaande park van CFL lampen is met 50% toegenomen en maakt nu 21% uit van het totale uitstaande park. De groei van LED lampen bedraagt maar liefst 180% maar de volumes in bezit van de Nederlandse huishoudens zijn met 17 miljoen stuks (5% van het totaal) nog relatief beperkt. De opmars van de LED lamp is grotendeels te verklaren door de toename in de huishoudpenetratie van LED lampen (van 23% naar 47%). Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft nog geen enkele LED lamp in haar bezit.

  Het aantal armaturen in Nederland bedraagt 200 miljoen stuks. Dat is 27 per huishouden. Vijf van de 27 armaturen zijn spots.

  In vergelijking met België heeft een gemiddeld Nederlands huishouden 10 lampen meer in bezit. Met betrekking tot de lampen in gebruik is het verschil tussen NL en België beperkt (44 in NL en 41 in België), maar Nederlanders hebben gemiddeld 7 lampen meer op voorraad (16 NL en 9 België). Een huishouden in België heeft even veel armaturen in bezit als een Nederlands huishouden. Wel is het aandeel van spots in België ruim twee keer zo groot (11 van de 27).

  • Voorkeur:

  • Met behulp van een conjunct-onderzoek is de voorkeur van de consument bepaald voor de LED lamp, de CFL lamp en de Eco-halogeen lamp bij verschillende prijsniveaus.

  • De prijs van eco-halogeen is amper van invloed op de voorkeur van LED. Indien eco-halogeen lampen in prijs dalen, snoepen ze met name marktaandeel af van de CFL lampen.

  • Bij een (winkel-) prijs tussen de 7,5 Euro en 5,5 Euro gaat het merendeel van de consumenten de LED lamp verkiezen boven de CFL lamp. Indien de CFL lamp op circa 5 Euro geprijsd is dan mag de vergelijkbare LED lamp niet meer dan 7,5 kosten. Indien de CFL lamp 1,00 Euro kost dan mag een vergelijkbare LED lamp niet duurder zijn dan 5,50 Euro (om een merendeel van de consumenten voor de LED lamp te laten kiezen).

  Voorspelling:

  Met de uitfasering van de volumemodellen van de gloeilamp in 2012 en 2013 en de eco-halogeen lamp twee jaar later, zal vanaf 2017 de verkoop worden verdeeld tussen CFL en LED lampen/armaturen. Door de langere levensduur van deze lampen zal het volume van de markt fors dalen. Afhankelijk van de prijsontwikkelingen van de CFL en LED lampen en de daaraan gekoppelde verkoopvolumes, zal het totale marktvolume in 2022 uitkomen tussen de 25 miljoen en 30 miljoen stuks (in 2011 is dat circa 60 miljoen stuks).


  Samenvatting van de resultaten 3
  Samenvatting van de resultaten (3) spaarlamp)

  Voorspelling (vervolg):

  In het scenario dat de prijs van een LED lamp gedurende de komende 10 jaar terugloopt tot 5 Euro en de prijs van een CFL lamp met 5% per jaar daalt tot circa 4 Euro in 2022 (de prijs van een LED lamp blijft gedurende de gehele tijd boven die van een CFL lamp), zal de markt jaarlijks met 2 tot 3 miljoen stuks krimpen tot een volume van 28 miljoen stuks in 2022. CFL blijft een marktaandeel van circa 33% innemen.

  In een scenario dat de prijs van de LED lamp nog verder daalt (tot 2,5 Euro in 2022) en de prijs van de CFL lamp in reactie hierop ook harder naar beneden gaat (8% per jaar) zal de LED lamp toch goedkoper worden dan de CFL lamp. De consument (en distributie) gaat dan volledig over op de LED lamp. Het marktvolume bedraagt 25 miljoen stuks in 2022.

  In beide bovengenoemde scenario’s zal bij de huidige bijdragen de inkomende kasstroom van LightRec toenemen tot zij een maximum bereikt in 2017/2018 (wanneer de consument vrijwel geheel is overgestapt op de aankoop van energiezuinige lampen). De periode daarna is moeilijk in te schatten omdat die sterk afhankelijk is van het succes van de geïntegreerde Led lamp/armatuur verkopen. Op basis van momenteel beschikbare informatie is deze niet te voorspellen.

  De hoeveelheid verwijderde CFL/LED lampen door huishoudens zal de komende jaren toenemen. Bij marktscenario’s waarbij de CFL lamp voorlopig in populariteit de LED lamp overtreft zal het aantal verwijderde lampen flink toenemen tot een piek tussen de 25 en 30 miljoen stuks in 2020/2021 (waarna hij af zal nemen). Indien de prijs van LED lampen de komende jaren flink daalt en hierdoor de verkopen van LED lamp al binnen enkele jaren die van CFL lampen zal overtreffen, zal het aantal verwijderde lampen tot 2022 flink lager uitvallen. De groei tot een niveau van 13 a 14 miljoen stuks per jaar zal geleidelijk verlopen en daarna op dit niveau blijven.


  Rapportage marktverwachting lampenverkoop in nederland

  Contactpersonen GfK spaarlamp)

  Theo Hendriksen

  Research Consultant

  theo.hendriksen@gfk.com

  +31 (0) 162 – 384 372

  +31 (0) 6 – 20 62 81 12

  Koen Tuerlings

  Project Manager

  koen.tuerlings@gfk.com

  +31 (0) 162 – 384 371