1 / 22

Projektová práca z fyziky NANOTECHNOLÓGIA

Projektová práca z fyziky NANOTECHNOLÓGIA. Jaroslava Hrtánková 3.B Šk. rok 2006/2007. Čo je nanotechnológia?. Nový vedný odbor – zaoberá sa presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov Základná jednotka – 1 nanometer [ nm ] (1 nm = 10 -9 m)

diamond
Download Presentation

Projektová práca z fyziky NANOTECHNOLÓGIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projektová práca z fyzikyNANOTECHNOLÓGIA Jaroslava Hrtánková 3.B Šk. rok 2006/2007

 2. Čo je nanotechnológia? • Nový vedný odbor – zaoberá sa presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov • Základná jednotka – 1 nanometer [ nm ] (1 nm =10-9 m) • Stavebné prvky – nanočastice a polyméry menšie ako 100 nm

 3. O čo ide v nanotechnológií? • Výroba elektronických súčiastok, strojčekov, plošných spojov, robotov…. • Na výrobu sú použité atómy a molekuly • 1990 – týmu IBM sa podarilo napísať svoje meno pomocou atómov xenónu

 4. Ako „ohmatať“ atóm • Na výrobu nanostrojov sa používa zariadenie nazývané Scanning Probe Microscope (SPM) • Pracuje na princípe zaznamenávania prúdu medzi časticami

 5. Neviditeľné počítače a samoopraviteľné materiály • počítače výkonnejšie natoľko, že to ani nemá cenu odhadovať • Prvé samoopraviteľné materiály už existujú

 6. Železo mäkké ako blato • Nanotechnológie umožňujú veľmi presné umiestnenie atómu, a tým aj väzby, ktorú naviaže s okolitými atómami • Ideálny prvok UHLÍK

 7. Nanoboti na scéne • Nanoboti – roboti vytvorený v nanorozmeroch • Široké uplatnenie, napr. Môžu prenášať lieky na miesto infekcie, opravovať DNA • Prototypy boli zhotovené z uhlíku a sú veľké ako niekoľko molekúl dohromady

 8. Nanoponorka

 9. Produkty nanotechnológie • V 90. rokoch začali vznikať miniatúrne stroje, napr, ozubené koliesko s rýchlosťou otáčania 350 000 otáčok/min • V roku 2002 vznikol 1. funkčný motorček • Nanopero, tranzistory, zlaté pohlcovače pachu, okuliare novej generácie, nanošošovka • „inteligentné“ stroje, uniforma budúcnosti

 10. Sklo s nanoúpravou

 11. Inštitút pre molekulárnu výrobu navrhuje stroje a zariadenia na úrovni molekúl

 12. Tisícnožka • Súčasná kapacita pevného disku je 5 miliárd bitov na 1 štvorcový centimeter • Nanotechnológia umožňuje zväčšiť pamäťovú hustotu na 250 miliárd bitov na 1 štvorcový centimeter

 13. Model vysokokapacitného systému na uchovávanie informácií

 14. Fullerény • Základný stavebný kameň nanotechnológie • Objav, príprava a výskyt fullerénov • Štruktúra • Zvláštne vlastnosti fullerénov

 15. Model fullerénu Modifikácie molekúl uhlíka

 16. Nanotrubičky • Zvláštne vlastosti nanotrubičiek: - Elektrická vodivosť - Veľká dĺžka – 100 m • Nanoteplomer • Tunelovací mikroskop • Priemyselná využiteľnosť

 17. Modely uhlíkovej nanotrubičky

 18. Nanokovy • Prečo práve kovy? • Revolučný význam nanoštruktúr • Súčasný stav vývoja vo svete • Potenciálne prínosy

 19. Medzníky v dejinách nanotechnológie • Približne 400 rokov p.n.l. – Demokritos použil slovo „atomos“, čo znamená nedeliteľný • 1905 – Albert Einstein stanovil priemer molekuly cukru na cca 1 nanometer • 1959 – Richard Feynman vysloví slávnu vetu „Tam dole je veľa miesta“ (There is a plenty of room at the bottom) • 1974 – Norio Tamaguči navrhol používanie termínu nanotechnológia • 1985 – Robert F. Curl, Harold W. Kroto a Richard Smalley objavili fullerény • 1991 – Sumio Iijima z firmy NEC zostrojil uhlíkové nanotrubičky

 20. 2002 – Výskumný tým Hewlett-Packard predstavil prvú molekulárnu pamäť na svete • 2003 – Spoločnosť IBM vyrobila prvý uhlíkový svetelný zdroj

 21. Riziko v nanorozmeroch • Budú sa nanoboty množiť ako králiky? • Mutované stroje • Obrana proti nanobotom

More Related