Download
perkakasan dan perisian komputer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER

PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER

452 Views Download Presentation
Download Presentation

PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER Disediakan oleh: Emerson Klen Subin 931009-12-5287 PPISMP SEM 1 (PENDIDIKAN KHAS)

 2. Alat Input • Alat-alat yang berfungsi memasukkan data ke dalam komputer. • Alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem, dan dapat berupa signal input.

 3. Contoh Alat Input Mikrofon Tetikus (mouse)

 4. Mikrofon • Digunakanuntukmemasukkandanmerakambunyidansuara. • Digunakanpadamacam-macamaplikasi: • Telefon • Radio • Alatperakam • Headset. • Mempunyaimikrofondidalamnya: • Komputerriba (laptop)

 5. TETIKUS • Peranti input ke komputer. • Mengawal gerakan penunjuk pada skrin paparan. • Peranti kecil yang bergerak di atas permukaan keras dan rata. • Diperlukan apabila menggunakan sistem pengendalian tetingkap ( Window ). • Memudahkan untuk mengendalikan perisian animasi, grafik, dan atur cara penerbitan .

 6. Tetikus / Mouse • Ciri-ciri terkini: • Bebutang berbentuk roda serta bebola trek. • Dilengkapi dengan teknologi pengawalan terbaru. • Tidak memerlukan wayar atau kabel untuk. menghubungkan komputer. •  Reka bentuk yang unik dan berinovatif. • Memudahkan penggunaan. • Mengutamakan keselesaan penggunaannya.

 7. Tetikus beroda • Bebutang untuk sentuhan ibu jari yang menyelesakan. • Memberikan fleksibiliti. • Memudahkan tugas pengeskrolan. • Boleh membesarkan paparan pada skrin dengan mudah.

 8. Tetikus Peluncur Internet • Mampu memberikan keselesaan. • Teknologi tanpa wayar. • Mengawal sepenuhnya pergerakan ketika meluncur ( jarak lingkungan 6 kaki.) • Bersifat ekslusif.

 9. Alat Output • Alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. • Contoh: • Hard-copy (ke kertas), • Soft-copy (ke monitor), • Berupa suara.

 10. Empat bentuk • Tulisan (huruf, angka, simbol khusus), • Image (dalam bentuk grafik atau gambar), • Suara, • Bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin (machine-readable form).

 11. Contoh Alat Output Pembesar Suara / Speaker Pencetak / Printer

 12. Pembesar Suara / Speaker • Mempunyai sumber bekalan kuasa yang tersendiri. • Tidak memerlukan amplifier tambahan. • Amplifier telah diintegrasikan kedalam pembesar suara. • Akan mengelaskannya berdasarkan bilangan saluran bunyinya.

 13. Jenisspesifikasipembesar suara:5.1, 4.1 dan 2.1. • Contohpembesarsuara 5.1: • Lima saluranbunyi, • Saluranbunyikiridankanan (menyiarkanbunyilatardepan) • Saluranbunyitengah  (menyiarkansuaramanusiadansebilanganbunyilatardepan) • Saluranbunyikiridankanan yang terletakdibelakang (menghasilkankesanruang) • Terdapatsatulagikelengkapanbunyi nada rendahuntukmemperkuatkanimpak audio.

 14. Pencetak / Printer • Digunakanuntukmemaparkan data danmaklumat digital dalambentukcetakan analog padakertas. • Jenispencetak: • PencetakMatriksBintik (dot matrix) • Pencetak laser, • PencetakHaba (Thermal printer), • PencetakPancutanDakwat (Ink Jet) • Pencetak Jet Gelembong (Bubble Jet) • Hasilcetakan: • Monokromdanwarna.

 15. Alat Setoran Primer • Persamaan antara RAM dan ROM: • Kedua-duanya merupakan sejenis memori komputer. • Setoran Semikonduktor.

 16. PerbezaanAntara ROM Dan RAM ROM RAM • -(Read Only Memory) • -Ingatan yang tidakruap(non-volatile). • -Data tidakterpadamapabilahilangnyakuasaelektrik. • -Data didalamnyatidakbolehdipinda. • -Hanyabolehmembacaarahandariingatan yang telahtersedia. • -(Random Access Memory) • -Ingatanruap(volatile). • -Ingatansementara. • -Data akanterhapusapabilabekalanelektrikterputus. • -Data danmaklumat yang bolehdipinda. • -Ingatan yang bolehdibacadantulispadasetiapmasa. (read/write memory).

 17. Contoh Gambar RAM Komputer ROM Komputer

 18. Alat Setoran Sekunder • Peranti untuk menyimpan data secara kekal (non-volatile) • Tidak terhapus apabila suis komputer dimatikan. • Semipermanent •   Muatan data pada setoran sekunder dipanggil densiti. 

 19. Tujuan dan kebaikan setoran sekunder • Tidak memerlukan ruang simpanan yang besar . • Kebolehpercayaan (reliable) data selamat. • Data boleh dicapai dengan mudah dan cepat. • Kos lebih murah . • Boleh menyimpan muatan yang lebih banyak. • Jimat masa untuk pencarian data.

 20. ContohGambarAlatSetoranSekunder Cakera Magnetik (Pita Magnetik) Cakera Keras (Hardisc)

 21. Cakera Keras /Hardisc • Plat (piring) logam yang diselaputi dengan magnetik oksida.  • Setoran paling besar di dalam komputer. • Terdapat pelbagai saiz: • 14 inci, 5 1/4 inci dan 3 1/2 inci.  • Ia boleh didapati dalam bentuk: • fixed disk, disk pack dan removeable hard disk cartridge. 

 22. Fungsi: • Menyimpan sistem operasi (Windows XP atau LINUX) • Menyimpan pelbagai jenis fail (fail gambar, video, lagu dan dokumen) • Menyimpan pelbagai program (Microsoft Office, Games dan Pemain Multimedia)

 23. Pita Magnet • Menyimpan data yang besar bilangannya yang telah ditetapkan. • Penggunaannya begitu meluas sekali kerana: • Kadar pemindahan data yang laju. • Ketumpatan setoran. • Keupayaan setoran massa. • Saiz yang padat. • Kos pengendalian yang agak rendah.

 24. ALAT KOMUNKASI • Definisi: • “Satuprosesperpindahanmaklumat, perasaan, idea, danfikiranseseorangindividukepadaindividu yang lain“ melaluialatkomunikasi. • Sebagaicontoh: • Telefonbimbit, • Modem • Dll • Alatkomunikasizamandahulu: • Asap, • Loceng, • Merpati pos, • Gong, • Meriam • Dll

 25. ContohGambarAlatKomunikasi Modem Telefon

 26. Modem • Singkatan bagi modulator-demolator. • Isyarat digital yang dihasilkan oleh komputer dialihkan kepada isyarat berbentuk gelombang.

 27. Antara fungsi modem • Mengubah signal digital menjadi signal suara dan juga sebaliknya. • Menjadi saluran radio, audio, percakapan telefon sampai streaming video.

 28. TELEFON • Peranti eletronik mudah alih, jarak dekat . • Alat perhubungan suara atau data . • Fungsi tambahan: Khidmat pesanan ringkas • Internet • Permainan, • Bluetooth • Infrared, • Kamera • Perakam video • Khidmat Pesanan Multimedia

 29. Rujukan • http://celikit.hypermart.net/http://www.brainpop.com/tech/comhttp://majalahpc.cjb.nethttp://www.kids-online.net/learn/c_n_l.htmlhttp://buku.virtualave.net/hardware/index.shtmlhttp://www.uum.edu.my/spk/komp/http://www.intel.comhttp://www.pcmag.comhttp://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/History/ • http://www.miecyber.com/2011/03/ram-rom.html • http://www.scribd.com/doc/2984033/Pembesar-Suarabab-13 • http://storandata.blogspot.com/2006/12/download-naruto-anime.html

 30. SEKIAN & TERIMA KASIH