1 / 16

De helderheid van E-mark

De helderheid van E-mark. E-mark is een interactieve marketing service provider. E-mark levert kennis en techniek voor interactieve activiteiten, die gericht zijn op groei en rendement voor haar opdrachtgevers.

dezso
Download Presentation

De helderheid van E-mark

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De helderheidvan E-mark E-mark is een interactieve marketing service provider. E-mark levert kennis en techniek voor interactieve activiteiten, die gericht zijn op groei en rendement voor haar opdrachtgevers. E-mark werkt onder anderen voor Publicis, DHL, T-mobile, Intrum Justitia, Advance, Batavus, Kluwer, Michael Page, Unicef, Delta Lloyd etc. E-mark Solutions BV

 2. De helderheidvan E-mark Een beter beeld te krijgen van Interactieve Marketing mogelijkheden en toepassingen voor uw eigen werkgever. Een actieve rol voor alle deelnemers. Doelstelling

 3. De helderheidvan E-mark • vrouwen verdienen 1 triljoen dollar per jaar - in meer dan de helft (55%) van de Amerikaanse huishoudens zorgen vrouwen voor (minimaal) de helft van de inkomsten • in de afgelopen 20 jaar is het inkomen van Amerikaanse vrouwen met 63% toegenomen, dat van mannen bleef vrijwel gelijk (+0,6%) • bijna een derde van de werkende Amerikaanse vrouwen verdient meer dan hun echtgenoot (1987: 18%; 2003: 32%) • vrouwen besteden meer dan 2 triljoen dollar per jaar - vrouwen besteden beide salarissen Feiten:

 4. De helderheidvan E-mark • Wat is Traffic? • Hoe kom je er aan • Hoe bereken je wat het waard is • Wat is Viral Marketing? • Doelstelling • Voorbeelden • Wat is E-mailmarketing? • Wat komt erbij kijken • Hoe zorg je ervoor dat het succesvol is • Voorbeelden Inhoud

 5. De helderheidvan E-mark Het voordeel van internet is dat je kunt berekenen of het de investering waard is. Voorbeelden: 1 op de 10 bezoekers schrijft zich in 1 op de 3 ingeschreven mensen leest de nieuwsbrief 1 op de 3 lezers klikt 1 op de 5 klikkers koopt Er zijn 450 bezoekers nodig zijn voor 1 aankoop Een bezoeker kost bijv 10 cent. Kosten van aankoop zijn dan initieel 45 Euro. • Internet • Radio • Televisie • E-mail marketing • Viral marketing • Zoekmachines • Adverteren • Get lucky Traffic Wat is het waard

 6. De helderheidvan E-mark • Wat is viral marketing of relatiemarketing? • Opzetten viral marketing strategie Viral Marketing

 7. De helderheidvan E-mark • Wat is viral marketing of relatiemarketing? • In principe verschillen de werking van marketingmethoden als viral marketing, relatiemarketing of multi-levelmarketing niet echt. Een definitie die vaak gehanteerd wordt is de volgende: • 'Deze vormen van marketing hebben betrekking op elke strategie die een individu ertoe aanzet een marketing boodschap door te sturen, hetgeen een exponentiële groei van het bereik van een boodschap kan creëren'. Viral Marketing

 8. De helderheidvan E-mark • Heel verschillend: • Traffic • Branding • Prospects • Gegevens verzamelen • etc. Doelstelling Viral Marketing

 9. De helderheidvan E-mark Voorbeelden: 'Waarom was ik nog voor jou?' (Hierbij konden vrouwen een persoonlijke video naar hun partner konden sturen) Dove (Een persoonlijke brief, waarmee vriendinnen elkaar konden verrassen, met een cadeautje) Andere online praktijkvoorbeelden van viral marketing zijn hotmail, de inzet van een e-cardcenter binnen een website, de ontwikkeling van een screensaver die via allerlei sites gedownload kan worden, een leuke quiz die mensen naar elkaar doorsturen of een spel waarbij je extra punten behaalt wanneer je nieuwe spelers uitnodigt. Viral Marketing

 10. De helderheidvan E-mark • Geef de gebruiker iets: een product, een dienst. • Zorg ervoor dat de drempel voor het doorsturen zo laag mogelijk is, of liever nog, dat er in het geheel geen drempel is. Er moet te allen tijde worden voorkomen dat de boodschap minder wordt verspreid vanwege het feit dat het te ingewikkeld is de informatie door te sturen. • Reik de doorstuurmogelijkheid op een presenteerblaadje aan. • Zorg met name bij de start van de campagne voor een sterke incentive om uw informatie door te sturen. • Houd rekening met normale gedragspatronen. Opzetten strategie

 11. De helderheidvan E-mark • Voor het doorsturen van uw boodschap verwacht de gebruiker iets te krijgen. Viral marketing is een kwestie van geven en nemen. Wat u aanbiedt kan een stuk amusement zijn, een proefexemplaar of een dienst, zoals de mogelijkheid een e-card te versturen. • Hotmail bijvoorbeeld geeft gratis e-mail diensten. In ruil daarvoor zet hotmail onder elk mailtje dat door een gebruiker verstuurd wordt een marketing boodschap: "Get your private, free email at www.hotmail.com". • Zoals bijvoorbeeld extra levels in een spel of speciale kaarten in een e-cardcentrum, alleen beschikbaar voor mensen die anderen hebben uitgenodigd. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de gebruiker speciaal is en dat schept een band. • Mensen veranderen hun gedrag niet voor uw viral marketing actie, tenzij ze deze waarderen. Kijk dus naar de dingen die mensen nu ook doen en bepaal hoe u daarin een rol kunt spelen. • Gebruik bestaande communicatiepatronen en netwerken. Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaand verkeer en bestaande sociale netwerken en verenigingen of communities. Probeer niet de bestaande communicatiepatronen te verleggen, maar gebruik de reeds gebaande paden. Ga hierbij niet uit van uw concurrentiepositie, maar denk in termen van de toegevoegde waarde die u kunt leveren aan de klant. Als niet juist u zich positief kunt onderscheiden, dan zal niemand de moeite nemen om juist u aan te bevelen in zijn netwerk. Extra uitleg

 12. De helderheidvan E-mark • Wat komt er bij kijken? • Hoe zorg je ervoor dat het succesvol is? • Voorbeelden Wat is e-mail marketing

 13. De helderheidvan E-mark • Strategie: wat wil je bereiken, hoe gaan we dat bereiken • Het verzamelen van adressen • Het verzamelen van extra gegevens • Het opbouwen van profielen • Het gebruikmaken van die profielen • De software • De capaciteit • De snelheid • De controle Wat komt er bij kijken

 14. De helderheidvan E-mark • Voorbereiden • Tijd investeren • Goede software gebruiken • Kennis inhuren of opleiden • Analyseren en sturen op resultaten • Profielen opbouwen Hoe zorg je ervoor dat het succes vol is?

 15. De helderheidvan E-mark • Vichy • Meer voor minder • Stay or go Voorbeelden E-mail marketing

 16. De helderheidvan E-mark • Adres: Wilhelminastraat 9 • 2011 VH Haarlem • Website www.e-mark.nl • E-mail ubbo@e-mark.nl • Tel: 023-5518899 • Fax: 06-50216585 E-mark Solutions bv

More Related