slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
P řehled hodnocení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

P řehled hodnocení - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Hodnocení znalostí žáků P řehled a metodika Philippe Claus, gener ální školní inspektor Pra ha , 2 4 . listopadu 2011. P řehled hodnocení. Kdo ?. Odbor evaluace, prognostiky a výkonnosti (DEPP , Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P řehled hodnocení' - dextra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hodnocení znalostí žákůPřehled a metodikaPhilippe Claus, generální školní inspektorPraha, 24. listopadu 2011
slide3
Kdo?

Odbor evaluace, prognostiky a výkonnosti (DEPP, Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance)

 • Statistické oddělení Ministerstva školství, statistické zpracování, znalecké posudky, hodnocení

Vrchní ředitelství školního vzdělávání

(DGESCO, Direction générale de l’enseignement scolaire)

 • Zavádění a hodnocení školské politiky stanovené Ministrem

Ústřední školní inspektorát

(IGEN, Inspection générale de l’éducation nationale)

 • Znalecké posudky, podněty a oživení
n stroje hodnocen 1
Nástroje hodnocení (1)
 • Soubor „CEDRE“ :
  • soubor hodnocení jednotlivých předmětů prováděný na vzorku žáků 5. a 9. tříd ZŠ
  • hodnocení jednoho určitého předmětu zvoleného pro daný rok prováděné od roku 2003, opakované každých 6 let
  • ovládání jazyka/obecné dovednosti, cizí jazyky, postoje k životu ve společnosti, dějepis-zeměpis/občanská výchova, experimentální vědy, matematika, četba z elektronických médií (lecture sur support électronique, L.S.E)
 • „LOLF“ukazatele:

(LOLF = Organický zákon o financování státní správy, Loi organique relative aux lois de finances)

  • Zvládání základních dovedností ve francouzštině a v matematice v5. a 9. třídě ZŠ (od roku 2007)
  • Zvládání dovedností společného rámce (test je sestavován)
 • Longitudinální komparace:
  • Sledování ročníku žáků nastoupivších do 6. třídy ZŠ v roce 2007
  • Sledování ročníku žáků nastoupivších do 1. třídy ZŠ v roce 2011
n stroje hodnocen 2
Nástroje hodnocení (2)
 • Zevrubná hodnocení
  • Hodnocení 2. třídy ZŠ/5. třídy ZŠ odroku 2009 (DGESCO), specifická práce zaměřená na časovou porovnavatelnost
  • Test zaměřený na četbu zákona „Den obrany a občanství“ (Journée défense et Citoyenneté, JDC, ex-JAPD), prováděno u mladých sedmnáctiletých Francouzůodroku 1998
 • « Historická »porovnávání:
  • « Čtení, psaní, počty » v 5. třídě ZŠ (1987-2007)
  • Problémy se čtením na začátku 6. třídy ZŠ (1997-2007)
etapy
Etapy
 • Cíle a referenční rámec:
  • cíle: co chceme měřit?
  • tabulka kompetencí / dovedností
  • charakteristiky nástroje (formát jednotlivýchcvičení, typynosičů, atd.)
 • Vytváření jednotlivých cvičení
 • Experimentace s rozsáhlým souborem cvičení
 • Vytváření definitivní podoby testu na základě výsledků experimentace
 • Kampaň k definitivní podobě testu
 • Model měření, vytváření měřítka
 • Analýzy a interpretace výsledků
princip y
Principy
 • Platné hodnocení :
  • Měří to, co měřit má
 • Věrné hodnocení:
  • Hodnota měření je spolehlivá a přesná
 • Standardizované hodnocení:
  • Minimalizace omylu měření každé jednotlivé etapyanalýzy
 • Porovnavatelné hodnocení:
  • V čase: porovnavatelnost různých testů
  • V prostoru: porovnavatelnost mezi jednotlivými jazykovými/kulturními skupinami
skl d n test
Skládání testů
 • Standardizace:
  • přesné pokyny
  • «správce testu» není učitelem hodnoceného předmětu (2. stupeň ZŠ = collège)
  • jeho možnost zasahovat je omezená
  • žáci nemají stejné sešity („oběžné“ sešity), což zamezuje opisování
 • Motivace žáků:
  • žáci nemají žádný zvláštní zájemna osobním nasazení při testu
  • jak podnítit motivaci? (danými pokyny, výběrem atraktivních nosičů, přizpůsobením náročnosti, atd.)
opravy test
Opravy testů
 • Úskalí spjatá s opravami otázek
  • kulturní zvyklosti a stupeň náročnosti opravujících
  • vliv pořadí, „oslnění“, opravných zkoušek
 • Centralizace oprav
 • Programtele-oprav (AGATE) :
  • „odhmotnění“ (výhody správa/cena)
  • opravy podle cvičení
  • kontrola kvality oprav
  • několikanásobné opravy
vytvo en m tka
Vytvoření měřítka
 • Stejné měřítko pro studenty i pro cvičení

Rozdělení žáků(θ)

Rozdělení cvičení (b)

Nejlepší žáci

Náročná cvičení

Nejslabší žáci

Snadná cvičení

p klad m tka
Příklad měřítka
 • Ukázka ze souboru hodnocení jednotlivých předmětů DEPP,hodnocení předmětu dějepis-zeměpisna konci 9. třídy ZŠ (rok 2006)
 • Průměrný výsledekje stanoven na hodnotě 250, typová odchylka činí 50
 • Skupiny 0 a 1: 15%, Skupina 5: 10%
 • Určenírozhraní: stanovení «standardního nastavení» pro ukazatele společného rámce
jedine nost kolu
Jedinečnost úkolu
 • Každé cvičení má svou obtížnost:

Příklad (5. třída ZŠ)

Porovnat dvě čísla nacházející se na stejném řádku s použitím odpovídajícího znaménka: <(menší než) ; > (větší než) ; = (rovné)

Úspěšnost: 76 %

Úspěšnost: 66 %

princip
Princip
 • Ilustrace celostátního hodnocení žáků 5. tříd ZŠ:
  • V 2009, 15,3% žáků dosáhlovýsledků ≤ 13/20
  • V 2010, 26,2% žáků dosáhlovýsledků ≤ 13/20
  • Vzrostlo skutečně procento žáků, kteří «nemají dostatečné znalosti»,během jednoho roku o 11 procentních bodů?
  • Jiné vysvětlení: zkouška z roku 2010 je náročnější nežli zkouška z roku 2009
 • Potřeba ukotvení:
  • Prostřednictvím cvičení absolvovaných všemi žáky
  • Prostřednictvím žáků, kteří absolvují všechna cvičení
 • Cíl:
  • Oddělit náročnost cvičení a úroveň žáků
asov porovn v n
Časové porovnávání
 • 5. třída ZŠ 1987-2007
 • Čtení-porozumění:
  • v roce 2007 mělo potíže 20% žáků oproti 10% vroce 1987
  • Nárůst sociálních nerovností: pokles se dotýká především dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
 • Pravopis:
  • Diktát textu o délce několika řádků, nárůst počtu chyb (z 11 na 15)
  • Pokles se týká všech žáků bez rozdílu sociálního původu
  • Narůstá především počet gramatických chyb

Informační poznámka 08.38

asov porovn v n pokra ov n
Časové porovnávání (pokračování)
 • 6. třída ZŠ 1997-2007
 • Tyto tři veličiny nejvíce korelují se školními výsledky