Palliatiivne ravi hooldusravis
Download
1 / 19

PALLIATIIVNE RAVI HOOLDUSRAVIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on

PALLIATIIVNE RAVI HOOLDUSRAVIS. KAIU SUIJA onkoloog, Eesti Vähiliit TÜK Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik. PALLIATIIVNE RAVI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PALLIATIIVNE RAVI HOOLDUSRAVIS' - dex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Palliatiivne ravi hooldusravis l.jpg

PALLIATIIVNE RAVI HOOLDUSRAVIS

KAIU SUIJA

onkoloog, Eesti Vähiliit

TÜK Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik


Palliatiivne ravi l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • Palliatiivne ravi on terviklik ravi haigetele, kelle tervistumine ei ole enam võimalik ja kelle aitamise eesmärgiks on võimalikult hea elukvaliteedi tagamine, võimalikult aktiivne elu surmani.

  WHO definitsioon


Palliatiivne ravi3 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • Põhirõhk on elamisel mitte suremisel

 • Küsimus ei ole surma keelamises, vaid elu elamise tähtsustamises.

 • Tegemist on aktiivse, tervikliku raviga, mitte surma ootamise ja kõigest loobumisega.

 • Tähtis on kinnitada, et patsient võiks elada haigusest hoolimata.


Palliatiivse ravi korraldamine l.jpg
PALLIATIIVSE RAVI KORRALDAMINE

 • Perekesksus on ravi aluseks. Haige on õige inimene ise ütlema, kes on tema pere või lähedane

 • Terminaaletapp on elu viimased tunnid.

 • Eri “etappide ravist” tuleks jõuda haige ravini.

 • Kommunikatsioonil on suur tähtsus.


Palliatiivse ravi korraldamine5 l.jpg
PALLIATIIVSE RAVI KORRALDAMINE

 • TAASTUSRAVI on põhjendatud kõigis ravi etappides.Taastusravi eesmärk on eri olukordades erinev.

 • Haige ägedaid, seisundit halvendavaid sümptome /infektsioonid, aneemia jm./ tuleb eriti hoolikalt ravida.

 • Sobiva ravi võimalus peab olema igas etapis.

 • Mitteravimine ei ole tihti parim ravi.


Ravi koht ja ajastus palliatiivses ravis l.jpg
RAVI KOHT JA AJASTUS PALLIATIIVSES RAVIS

 • Ravikohana on kodu sageli parim, kuid mitte alati ei ole haigel vajalikku sotsiaalset võrgustikku ja ta tunneb siis haiglas end turvalisemana.

 • Oluline on, et haige siirdumine ühest ravietapist teise ja ravile pääsemine sujuks probleemideta.

 • Info kulg on oluline, et vältida vastuolulisi ja dubleerivaid protseduure ja uuringuid.

 • Vaja on integreeruda haige ravisse võimalikult vara, mitte ainult elu viimasel meetril.


Ravikoht ja ajastus palliatiivses ravis l.jpg
RAVIKOHT JA AJASTUS PALLIATIIVSES RAVIS

 • Ravile pääsemises ei tohi olla viivitusi.

 • Ravi järjepidevus on oluline.

 • Vastutava arsti ja õe olemasolu on tähtis.

 • Haige ja omaste aktiivne roll ja vastutus.

 • Mitmete eri spetsialistide kaasamine.


Palliatiivne ravi8 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

2001.a. Euroopa Nõukogu moodustas töörühma, kelle ülesandeks sai palliatiivse ravi korraldamise, koolituste ja soovituste väljatöötamine. Töörühma kuulus spetsialiste kaheksast Euroopa Liidu riigist. Soovitustes on esitatud 10 põhimõtet.


Palliatiivne ravi9 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • I PÕHIMÕTE

  Palliatiivne ravi on aktiivne ravi, on osa tervishoiuteenustest ja peab olema kajastatud iga riigi meditsiini strateegias

 • II PÕHIMÕTE

  Igal palliatiivset ravi vajaval patsiendil peaks olema õigus ja võimalus viivituseta pääseda ravile


Palliatiivne ravi10 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • III PÕHIMÕTE

  Ravi eesmärgiks on kindlustada patsiendile selles olukorras parim võimalik elukvaliteet

 • IV PÕHIMÕTE

  Ravi põhineb haigusest tingitud füüsiliste, hingeliste ja vaimsete vajaduste rahuldamisel. Ravi eeldab hea koolitusega spetsialiste ja erinevate spetsialistide koostööd


Palliatiivne ravi11 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • V PÕHIMÕTE

  Ägedad situatsioonid tuleb ravida, kui haige seda soovib ja jätta ravimata, kui see on haige kindel tahe.

 • VI PÕHIMÕTE

  Pearõhk ravis on vajadustel, seda ei tohiks mõjutada haiguse tüüp, elamiskoht, sotsio-ökonoomiline olukord või mõni muu faktor.


Palliatiivne ravi12 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • VII PÕHIMÕTE

  Palliatiivse ravi põhimõtted peaksid sisalduma meditsiinitöötajate koolitusprogrammides

 • VIII PÕHIMÕTE

  Tuleks teha uuringuid, kuidas parandada elukvaliteeti.


Palliatiivne ravi13 l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI

 • IX PÕHIMÕTE

  Uuringutele tuleb tagada vajalik finantseerimine.

 • X PÕHIMÕTE

  Kõik ravis osalejad peaks austama patsiendi õigusi ja töötama patsiendi heaks.


Palliatiivse ravi seisund l.jpg
PALLIATIIVSE RAVI SEISUND

 • Vaja on palliatiivsele ravile luua positiivne imago. Haige ei peaks kogema end “kaotatud juhtumina”.

 • Hoiakute muutmine on tähtis, kuid raske.


Palliatiivse ravi koolitus l.jpg
PALLIATIIVSE RAVI KOOLITUS

 • Koolitus on vältimatu.

  -arstide põhikoolitus

  -mitmete spetsialistide koolitus

  -täiendkoolitus

  -vabatahtlike, haigete ja omaste kui ka elanikkonna koolitus.

 • Vajalik subspetsiaalsuse loomine.


Palliatiivne ravi onkoloogias l.jpg
PALLIATIIVNE RAVI ONKOLOOGIAS

 • Jaguneb kolmeks:

  -palliatiivne onkospetsiifiline ravi /kuuluvad ravile onkoloogiahaiglasse/

  -sümptomkontroll

  -terminaalravi

 • Vähihaigete kodune toetusravi alates 1997.aastast Tallinnas ja Tartus, 2002.aastaks kogu vabariigis


V hihaigete kodune toetusravi l.jpg
VÄHIHAIGETE KODUNE TOETUSRAVI

 • Meeskonnatöö, kuhu kuuluvad arst ja õde/õed

 • Esmane visiit: arst ja õde koos, tehakse raviplaan

 • Arsti/õe visiitide suhe on 1:2, keskmine raviaeg 65 päeva, kodus sureb 80% haigetest

 • Haiged saavad vajaliku sümptomravi arstilt, õed oskavad kõiki vajalikke protseduure.Koduhaigla. Arst on vastutav ravi korralduse eest.

 • Vajadusel võimalik abi saada koheselt, oskus näha abivajadust ja seisundi muutusi


V hihaigete kodune toetusravi18 l.jpg
VÄHIHAIGETE KODUNE TOETUSRAVI

 • Pereliikmed kuuluvad ravimeeskonda

 • Omaste toetamine pärast surma

 • Personali valik tähtis

 • Probleemid finantseerimises, hind

 • Piirkonniti probleemid kiires haiglaravile pääsemises

 • Personali koolitus, supervisioon,hea meeskonnatöö


V hihaigete kodune toetusravi19 l.jpg
VÄHIHAIGETE KODUNE TOETUSRAVI

 • “Esikohal on parim ravi haigele.Kui seda võib saavutada mitmel viisil, tuleb valida ohutum. See on arsti kunst ja aukohustus”

  Hippokrates (370 eKr-460 eKr)

 • NÕUANDETELEFON 8 00 22 33


ad