22 1 osv censtv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22.1 Osvícenství PowerPoint Presentation
Download Presentation
22.1 Osvícenství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

22.1 Osvícenství - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '22.1 Osvícenství' - dex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
22 1 osv censtv

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

22.1 Osvícenství

Denis Diderot

Ludvík XIV.

Marie Terezie

Josef II.

Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová

22 2 co ji v me

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

důvěra v „osvícený“ rozum

(poznanou pravdu)

navazuje na renesanci,

rozvíjí tradice racionalismu

prosazuje svobodu myšlení

a rovnost

22.2 Co již víme?

OSVÍCENSTVÍ

kritika absolutismu

reakce na barokní zbožnost

osvícenský absolutismus

= absolutní monarcha zavádí politické a společenské reformy

sepětí s literaturou: spisovatelé

zároveň vědci, filozofy,

historiky, publicisty

 • tzv. encyklopedisté
 • vydání Velké encyklopedie
 • (Racionální slovník věd, umění a řemesel)
 • = souhrn dosavadního vědění

Ludvík XIV.

Charles de Montesquieu

Voltaire

Marie Terezie

Fridrich II. Veliký

J. J. Rousseau

John Locke

Kateřina II. Veliká

Josef II.

22 3 jak si ekneme nov term ny a n zvy

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

absolutismus = styl vlády, kdy panovník ve svých rukou soustředí nikým neomezenou moc

berně = daně

dominikál = soupis panské půdy

katastr = soupis pozemkového majetku

nevolnictví = „člověčenství“, závislost rolníka na jeho pánu (bez jeho souhlasu se rolník nesměl stěhovat, uzavírat sňatek, aj.)

osvícenský absolutismus = panovník s neomezenou mocí zavádí reformy v duchu osvícenství

patent = zákon, nařízení vydané panovníkem

pragmatická sankce = listina, která měla zajistit nástupnictví v ženské linii a nedělitelnost zemí Habsburské monarchie

robota = práce sedláků na panské půdě

rustikál = soupis poddanské půdy

tolerance = snášenlivost (zde zejména náboženská snášenlivost)

22.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

22 4 co si ekneme nov ho

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Ludvík XIV.

 • vláda 1643-1715, rod Bourbonů
 • „Stát jsem já“
 • „Král Slunce“
 • podpora manufaktur
 • merkantilismus
 • 1685 zrušen edikt nantský
 • výstavba Versailles

Marie Terezie

22.4 Co si řekneme nového?

 • vláda 1740-1780
 • rod Habsburků
 • 1713 pragmatická sankce
 • „Boj o rakouské dědictví“
 • 1740-1748
 • = ztráta Slezska
 • reformy:
 • 1774 povinná školní docházka
 • (děti od 6 do 12 let)
 • měnová reforma
 • sčítání obyvatel, popis domů
 • tereziánský katastr
 • sjednocení měr a vah
 • 1. papírové bankovky
 • vláda 1780-1790
 • reformy: 1781
 • toleranční patent
 • patent o zrušení nevolnictví
 • podpora manufaktur
 • rozšíření pěstování brambor

Josef II.

22 5 procvi en a p klady

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Co navrhuje Josef II.? Co je hlavním záměrem reforem?

„Především bude nutno postaviti od základů novou budovu (státní správy) a jako její základ položiti: 1. aby sedlák, měšťan i vrchnost s kontribucemi byli zachováni v rozkvětu, 2. aby vojenství bylo zachováno při své kázni a pořádku, ale způsobem poplatníku nejméně škodlivým a panovnici nejlevnějším, 3. aby důchody, určené ke krytí státních dluhů a jiných potřeb, byly zavedeny způsobem nejjistějším a pro zemi nejpohodlnějším … Jen tehdy bude možno učiniti další pokusy vnitřních reforem, až podle předchozích návrhů bude zlepšena výchova duchovenstva a tím zároveň i lidu, až politická výchova úřednictva se zdokonalí, až zemským úřadům poskytne se více moci, u dvora zmenší se počet osob a zjednoduší se úřadování…“

Josef II. ve zprávě pro Marii Terezii

z šestinedělní cesty po Českém království, 1771

Jaké byly obtíže při zavádění školské reformy?

„Teď se přece vyučuje sto tisíc dětí, které dříve vyučovány vůbec nebyly. Učitelé jsou částečně prostí selští lidé, kteří chtějí raději kantorovat, než orat; ty jsme museli vzít a být rádi. Po třínedělním vyučování nemohli více chápat, stačilo to, aby toho měli plnou hlavu, tedy jsme je poslali, aby tomu, čemu se naučili, zase učili. Nechceme vzdělávat filozofy, jen lidi, jen nabádat k rozumným myšlenkám. Pro nedostatek platu, který by lákal nadané lidi, aby se stali učiteli, nebylo možno s přihlášenými pěstovat jiné než mechanické metody…“

F. Kindermann v korespondenci, 1784

22.5 Procvičení a příklady

22 6 n co nav c pro ikovn

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Patent o zrušení

nevolnictví

Co se z ukázky dozvídáme o životě venkovských poddaných?

Jaká jsou práva jejich pánů?

„Řekl-li jsem, že česká šlechta je nejbohatší v císařství rakouském, třeba dodati, že čeští sedláci žijí životem nadmíru bídným. Jejich pán je pánem jejich majetku, jejich těla, jejich života. Tito chudáci zhusta nemají ani na chleba, v evropské zemi, jež oplývá velikými potravinami jako málokterá. Bez pánova souhlasu by se neodvážili jít do jiné vsi anebo naučit se řemeslu. Takové poddanství způsobuje, že se ti chudáci pořád jen třesou a krčí, takže s nimi nelze promluvit, aby vám nejdřív nepolíbili šos kabátu. Přísnost, s jakou se s těmi lidmi nakládá, je dojista hrozná; ale je ovšem pravda, že mírností se s nimi nic nepořídí. Jsou nadmíru leniví a umínění; zvykli ranám z pokolení na pokolení již do takové míry, že se jich nijak nehrozí; a přec jsou rány jediným prostředkem, jak s nimi zatočit.“

Paměti saského diplomata barona de Pöllnizt,

o pobytu v Čechách v roce 1734

22.6 Něco navíc pro šikovné

Toleranční

patent

Který panovník

vydal

tyto patenty?

22 7 clil

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace History

Maria Theresa: Family life

Over the course of twenty years, Maria Theresa gave birth to sixteen children, thirteen of whom survived infancy. The first child, Maria Elisabeth (1737–1740), was born a little less than a year after the wedding. Again, the child's gender caused great disappointment and so would the births of Maria Anna, the eldest

surviving child, and Maria Carolina (1740–1741). While fighting to preserve

her inheritance, Maria Theresa gave birth to a son, Joseph, named after

Saint Joseph, to whom she had repeatedly prayed for a male child during

the pregnancy. Maria Theresa's favourite child, Maria Christina, was born

on her 25th birthday, four days before the defeat of the Austrian army in

Chotusitz. Five more children were born during the war: Maria Elisabeth,

Charles, Maria Amalia, Leopold and Maria Carolina . During this period,

there was no rest for Maria Theresa during pregnancies or around the births;

the war and child-bearing were carried on simultaneously. Five children were

born during the peace between the War of the Austrian Succession and the

Seven Years' War: Maria Johanna, Maria Josepha, Maria Carolina, Ferdinand

and Maria Antonia. She delivered her last child, Maximilian Francis, during

the Seven Years' War, aged 39. Maria Theresa asserted that, had she not been

almost always pregnant, she would have gone into battle herself.

22.7 CLIL

22 8 test znalost

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

Správné odpovědi:

 • c
 • d
 • a
 • b

22.8Test znalostí

Test na známku

slide9

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

22.9 Použité zdroje, citace

H. Mandelová, E. Kunstová, I. Pařízková: Dějiny novověku, Dialog, Liberec 2003.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ENC_1-NA5_600px.jpeg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andreas_Moeller_001.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_XIV_of_France.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis-Michel_van_Loo_001.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pragmatica_Sanc.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maria_Theresia_Familie.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toleranzpatent_001.jpg

slide10

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Dějepis

22.10 Anotace