eliteutdanninger i norge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eliteutdanninger i Norge ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eliteutdanninger i Norge ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Eliteutdanninger i Norge ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Eliteutdanninger i Norge ?. Trender i rekruttering til juss, medisin og siviløkonomi. Problemstilling. I hvilken grad har betydningen av sosial bakgrunn for rekrutteringen til utdanningene juss, medisin og siviløkonomi endret seg over tid?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eliteutdanninger i Norge ?' - dewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eliteutdanninger i norge

Eliteutdanninger i Norge?

Trender i rekruttering til juss, medisin og siviløkonomi

problemstilling
Problemstilling
 • I hvilken grad har betydningen av sosial bakgrunn for rekrutteringen til utdanningene juss, medisin og siviløkonomiendret seg over tid?
 • Sosial bakgrunn: foreldres inntekt, foreldres utdanningslengde, foreldres utdanningstype (eliteutdanning)
teoretiske utgangspunkt
Teoretiske utgangspunkt
 • Moderniseringsteori – utjevning, mot meritokratiske tilstander (Bell, Parsons, Blau&Duncan)
 • Sosial posisjonsteori/rasjonell aktørteori – økonomi og prinsippet om relativ risikoaversjon (Boudon, Breen&Goldthorpe)
 • Kulturteori – økonomi og kulturelle egenskaper ujevnt fordelt, horisontal deling, felt (Bourdieu, Collins)
 • Webers stender og sosial lukning
slide4
Data
 • Registerdata
 • Fullført utdanning for hele Norges befolkning ved 29 års alder fra 1985 til 2011
 • Avhengig variabel: fullført juss, medisin, siviløkonomi, andre utdanninger på masternivå eller høyere, alle lavere
 • Uavhengige variabler: foreldres inntekt, foreldres utdanningslengde, foreldre med samme utdanning (egenrekruttering), kjønn
 • Metode: multinomisk logistisk regresjonsanalyse
endring andel plasser masterniv
Endringandelplassermasternivå

Prosentandel 29-åringer som har fullført en utdanning i siviløkonomi, juss, medisin eller

andre utdanninger på samme nivå.

andel i eliteutdanninger
Andel i eliteutdanninger

Prosentandel 29-åringer som har fullført en utdanning i juss, medisin eller siviløkonomi.

kvinner
kvinner

Prosentandel kvinner i utdanningene fullført ved 29 års alder 1985-2011

slide8

Multinomisk logistisk regresjon fullført eliteutdanning ved 29 års alder, etter

Foreldreinntekt og kjønn (modell 1) og foreldres utdanningslengde (modell 2).

Referansekategori: ikke fullført utdanning på masternivå.

slide9

Multinomisk logistisk regresjon fullført eliteutdanning ved 29 års alder, etter foreldreinntekt og kjønn (modell 1) og foreldres utdanningslengde (modell 2). Referansekategori: Fullført annen utdanning på masternivå.

trender i betydningen av foreldres inntekt
Trender i betydningen av foreldres inntekt

Multinomiske logistiske regresjoner, betydningen av foreldres inntekt. Kontrollert

for kjønn og foreldres utdanningslengde. 1985-2011.

inntektsdesiler
Inntektsdesiler

Foreldresinntektbruttned I desiler.

slide13

Desiler endring siviløkonomi

Desiler endring juss

slide14

Desiler endring medisin

Desiler endring andre høyere

trender i betydningen av foreldres utdanningslengde
Trender i betydningen av foreldres utdanningslengde

Multinomiske logistiske regresjoner, betydningen av foreldres utdanningslengde.

Kontrollert for kjønn og foreldres inntekt. 1985-2011.

trender egenrekruttering
Trender egenrekruttering

Multinomiske logistiske regresjoner, betydningen av at foreldre har samme

Utdanning. Kontrollert for kjønn og foreldres inntekt. 1985-2011.

kryssende egenrekruttering
Kryssende egenrekruttering?

Multinomisk logistisk regresjon, betydningen av at foreldre har samme utdanning.

Kontrollert for kjønn (modell 1) og foreldreinntekt (modell 2). Referansekategori:

fullført annen utdanning på masternivå.

slide19

86

 • 40
oppsummering
Oppsummering
 • Eliteutdanningene skiller seg ut ved betydningen av foreldres inntekt hele perioden, medisin i mindre grad enn de to andre. Noe nedgang, men ganske stabilt.
 • Foreldres utdanningslengde har ulik betydning for rekrutteringen til de tre utdanningene, størst betydning på medisin
 • Egenrekrutteringen er sterk og stabil, særlig på juss og medisin
 • Lite “kryssende” egenrekruttering
 • I liten grad bevegelse mot meritokratiske idealer