Unitatea de competenţă
Download
1 / 31

Unitatea de competen?? Modelarea sistemelor informatice - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Unitatea de competenţă Modelarea sistemelor informatice. Competenţe individuale Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice . Conţinuturi tematice : Sistem informatic instrument al managementului modern. Sisteme informationale . Definirea sistemelor informatice .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Unitatea de competen?? Modelarea sistemelor informatice' - dewey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Competenţe individuale

 • Caracterizează

 • diferite

 • tipuride sistemeinformatice.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Conţinuturi tematice:

Sisteminformatic instrument al managementului modern.

 • Sistemeinformationale.

 • Definireasistemelorinformatice.

 • Componentelesistemelorinformatice.

 • Rolulsistemelorinformatice : culegereainformaţiilor, verificareainformaţiilor, tobţinereadatelor, stocareaşiprelucrareaautomată a datelor

 • Obiectivelesistemelorinformatice. Tipuri de obiective : obiectiveprincipaleşi derivate, obiective care afecteazăactivităţile de bază din cadrulcompaniilor, şi care afecteazăfuncţionareasistemuluiinformaţional, obiectivecuantificabileşinecuantificabile

 • Clasificareasistemelorinformatice: dupădomeniu de utilizare, dupănivelulierarhic, aportul la actul de decizie, dupămodul de organizare a datelor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

Organizaţia este un grup, o colectivitate formată din două sau mai multe persoane, care lucrează împreună într-o activitate bine determinată, cu scopul de a realiza un set de obiective comune.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

Orice organizaţie poate fi privită ca interacţiunea dintre:

 • sistemul operaţional, care se ocupă cu punerea în practică a obiectivelor organizaţiei,

 • sistemul decizional, care orientează şi dirijează organizaţia,

 • sistemul informaţionalcare gestionează informaţiile externe şi interne necesare conlucrării dintre sistemele organizaţiei.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

În figura de mai jos sunt redate conexiunile şi fluxurile informaţionale care leagă cele trei sisteme.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

Fluxurile informaţionale notate cu A, B, C şi D în figura de mai sus conţin în general:

 • informaţii de la procesele desfăşurate în organizaţie, de la piaţă şi se pot concretiza în date numerice, rapoarte etc.

 • dări de seamă, rapoarte prelucrate, modele şi programe de calcul, reclamaţii de la clienţi, situaţia prezenţei la service etc.

 • hotărâri, instrucţiuni, comenzi, planuri, tehnologii, procedee etc.

 • grafice de lucru, bonuri de materiale, instrucţiuni pentru controlul calităţii, teste de verificare a operatorilor şa.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

Sistemulinformaţionalcuprindeansamblulinformaţiilor interne şiexterneutilizateîncadrulorganizaţieiprecumşidatele care au stat la bazaobţineriilor, procedurileşitehnicile de obţinere a informaţiilor (plecând de la dateleprimare) şi de difuzare a informaţiilor, precumşipersonalulimplicatînculegerea, transmiterea, stocareaşiprelucrareadatelor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

 • Sistemulinformaţional are douăcomponente:

 • componentapentrustocarea (memorareainformaţiilor);

 • componentapentruprelucrareainformaţiilor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

Sistemul informaţionaleste un ansamblu tehnico-organizatoric de proceduri de constatare, consemnare, culegere, verificare, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor, în scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale necesare conducerii procesului, fundamentării şi elaborării deciziilor pe baza cărora va funcţiona organizaţia


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

Sistemele informaţionale se pot clasifica după modul în care prelucrează fluxul informaţional în:

 • manual

 • mecanizat

 • automatizat

 • mixt


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

 • Principalele calităţi pe care trebuie să le aibă un sistem informaţional sunt:

 • asigurarea informării la toate nivelele organizaţiei,

 • operativitatea informării,

 • selectarea informaţiilor,

 • adaptabilitatea la modificări,

 • precizia şi exactitatea informaţiilor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

 • Noţiunea de sisteminformaticestelegată de informatizareaactivităţiiorganizaţiei, decifolosireaechipamentelor hardware şi a produselor software pentruorganizareaşiadministrareainformaţiilor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

 • Utilizareacalculatoarelorîncadrulsistemuluiinformaţional (SI) al uneiorganizaţii conduce la definireacomponenteiSistemInformaţionalAutomatizat (SIA) – care cuprindenumailucrărilerealizate cu ajutorulcalculatoarelor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

Sistemul informatic – reprezintă componenta automatizată a sistemului informaţional, care foloseşte mijloace tehnice moderne pentru culegerea, prelucrarea, stocarea informaţiilor şi transmiterea acestora.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Activitatea de învăţare 1.2. Definiţii, clasificări, calităţi, componente ale sistemuluiinformaţional/sisteminformatic. Rolul sistemului informatic

 • Pentru a servi eficient procesului decizional şi operaţional informaţia trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calitate:

 • să fie oportună,

 • să fie clară,

 • să fie completă,

 • să fie concisă,

 • să fie fidelă,

 • să aibă relevanţă.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Componentele unui sistem informatic

sunt puse în evidenţă în schema urmatoare:


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Componenta fizică (hardware) a unui sistem informatic este alcătuită din totalitatea echipamentelor folosite: calculatoare, periferice de intrare, ieşire sau intrare/ieşire, echipamente de comunicaţie, dispozitive media etc.

Componenta logică (software) este formată din totalitatea programelor sistemului informatic: sisteme de operare, utilitare, aplicaţii, soft-uri specializate etc.

Componenta de date este formată din totalitatea bazelor de date necesare funcţionării sistemului informatic au pe care acesta le prelucrează pentru celelalte sisteme ale organizaţiei.

Componenta umanăeste formată din personalul specializat pentru întreţinerea şi exploatarea sistemului, dar şi de utilizatorii lui direcţi.

Cadrul organizatoric se referă la locaţia fizică a beneficiarului (organizaţiei) sistemului informatic.

Componentele unui sistem informatic :


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Rolul sistemului informaticderivă din rolul şi funcţiile unui sistem informaţional.

Printre principalele funcţii ale unui sistem informaţional amintim următoarele:

 • colectarea informaţiilor din sistemele operaţional şi decizional precum şi informaţiile ce provin din mediul extern;

 • memorarea acestor informaţii precum şi informaţiile rezultate prin prelucrare;

 • asigurarea accesului la memorie în vederea comunicării informaţiilor stocate;

 • prelucrarea informaţiilor la cererea sistemului operaţional şi a sistemului de conducere,

 • verificarea informaţiilor (ele trebuie să îndeplinească criteriile de calitate de mai sus).


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

SistemInformatic

Subsistem 1

Subsistem 2

Subsistem n

……

Aplicatia 2.1

Aplicatia 2.k

….

Program 2.k.1

Program 2.k.s

Sistemeleinformaticecomplexe pot fidescompuseînsubsisteme, care la rândullor pot fidescompuseînaplicaţiidestinateunorcategorii de utilizatori, aplicaţii care la rândullor pot ficonstituite din unulsaumaimulteprogramescriseîn diverse limbaje de programaredupă cum esteilustratînfigura


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Pentruorganizaţii de complexitatemică, informatizareapoateînsemnarealizareauneisingureaplicaţiiinformaticereferită de asemenea ca sisteminformatic.

Sistemele, subsistemeleşiaplicaţiileinformaticesuntproduseinformaticenumiteşiproduse software.

Un produsinformaticesteconstituit din programe care acceseazăbaza de date şi din documentaţianecesarăpentruutilizareaşiîntreţinereaprogramelor.

Acestea se realizeazăînbazaunormetodologiişinecesităparcurgereaunoretapeîncepând cu specificareacerinţelorşiterminând cu implementarea, exploatareaşiîntreţinerealor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Ştim deja că sistemul informatic este subordonat sistemului decizional.

Rolul sistemului decizional este de a asigura funcţionarea normală şi optimă a întregii activităţi şi de a reduce la minimum pierderile în caz de funcţionare anormală.

Ţinând cont de cele de mai sus rezultă că obiectivul oricărui sistem informatic trebuie să fie subordonat obiectivului propriu-zis al unităţii economico-sociale, de aceea putem spune că:

- obiectivul principal urmărit prin introducerea unui sistem informatic îl constituie asigurarea conducerii cu informaţii reale şi în timp util, necesare fundamentării şi elaborării operative a deciziilor.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

Obiectivele sistemelor informatice sistemului decizional., care derivă din obiectivul principal, pot fi grupate după mai multe criterii:

 • după importanţa lor avem:

  • obiective principale

  • obiective derivate.

 • după efectele pe care le produc:

  • obiective care afectează activităţile de bază ale organizaţiei,

  • obiective care nu influenţează activităţile organizaţiei.

 • după posibilitatea cuantificării efectelor produse

  • obiective cuantificabile,

  • obiective necuantificabile.


 • Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  Sistemele informatice se pot clasifica după o gamă largă de criterii:

  1. După domeniul de utilizare, sistemele informatice se împart în sisteme pentru:

  • conducerea activităţilor economico-sociale,

  • conducerea proceselor tehnologice,

  • cercetare ştiinţifică şi proiectare tehnologică,

  • activităţi speciale.


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  2. În funcţie de nivelul ierarhicocupat de componenta economică în structura organizaţiei, există sisteme informatice:

  • pentru conducerea activităţii la nivelul unităţilor economice,

  • pentru conducerea activităţii la nivelul organizaţiilor economico-sociale cu structură de grup,

  • sisteme informatice teritoriale,

  • pentru conducerea ramurilor, subramurilor şi activităţilor la nivelul economiei naţionale,

  • sistemeinformaticefuncţionalegenerale.


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  • 3. După aportul la actul de decizie avem

  • sisteme suport pentru decizie,

  • sisteme expert.

  4. După modul de organizare a datelor:

  • sisteme bazate pe fişiere,

  • sisteme ierarhice,

  • sisteme reţea,

  • sisteme relaţionale,

  • sisteme orientate-obiect,

  • sisteme mixte.


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  5. După metoda folosită în analiza şi proiectarea sistemelor:

  • sisteme dezvoltate după metoda sistemelor;

  • sisteme dezvoltate după metoda clasică a ciclului de viaţă;

  • sisteme dezvoltate după metoda structurată;

  • sisteme dezvoltate după metoda orientată-obiect;

  • sisteme dezvoltate după metoda rapidă(RAD);

  • sisteme dezvoltate după metoda echipelor mixte(JAD);

  • sisteme dezvoltate după metoda prototipurilor.


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  6. După gradul de centralizare:

  • sisteme centralizate;

  • sisteme descentralizate;

  7. După gradul de dispersie a resurselor sistemului informatic:

  • sisteme informatice locale (bazate pe reţea locală, staţii de lucru):

  • sisteme informatice distribuite (date distribuite).


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  8. După gradul de automatizare a activităţilor de analiză şi proiectare a sistemelor informatice:

  • sisteme informatice dezvoltate pe baza analizei şi proiectării clasice;

  • sisteme informatice analizate cu instrumente automate şi proiectate clasic;

  • sisteme informatice bazate pe instrumente diverse de automatizare a analizei şi proiectării;

  • sisteme informatice dezvoltate cu instrumente de tip CASE.


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Activitatea sistemului decizional. de învăţare 1.3. Clasificaresistemeinformatice

  9. În funcţie de elementul supus analizei:

  • sisteme informatice orientate spre funcţii,

  • sisteme informatice orientate spre proces,

  • sisteme informatice orientate spre date,

  • sisteme informatice orientate spre obiecte,

  • sisteme informatice orientate spre cunoştinţe


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  http://e-teacher-analist-programator.blogspot.ro sistemului decizional.

  Vamultumesc!