slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Paketlenme:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Paketlenme: - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Paketlenme: K lasik nükleozom- solenoid- süpersolenoid paketlenme modeli ile ancak 30 kez katlanan DNA molekülü, metafaz kromozomu halinde iken 8-10 bin kez sıkışmıştır. Bu yapı DNA’nın belli bir iskelet yapısı üzerinde kıvrılıp loop formasyonu oluşturması ve yoğunlaşmasıyla meydana gelir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paketlenme:' - dewey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Paketlenme:

 • Klasik nükleozom- solenoid- süpersolenoid paketlenme modeli ile ancak 30 kez katlanan DNA molekülü, metafaz kromozomu halinde iken 8-10 bin kez sıkışmıştır.
 • Bu yapı DNA’nın belli bir iskelet yapısı üzerinde kıvrılıp loop formasyonu oluşturması ve yoğunlaşmasıyla meydana gelir.
 • Kromatin fbrilleri 30 nm’den daha yukarı seviyelerde, scaffold proteinlerince 50-150 kb uzunluğundaki loop domain’leri oluşturmaya zorlanırlar
 • “ Loop formation” adı ile anılan bu model kromozom paketlenmesinde günümüzde kabul görmektedir
slide3

İskelet proteini üzerinde DNA’nın halkasal şekillenmesi (“loop formation”)

slide4

Histon dışı proteinlerin varlığını ortaya koyan ilk çalışmalar:

 • 1967’de Maio ve Schildkraut :Kromozomdan DNA ve RNA’nın %80’inin uzaklaştırılması durumunda bile ışık mikroskobu düzeyinde metafaz kromozomu yapısının izlenebildiğini bildirdiler.
 • 1973’te Stubbefield ve Wray: Histon proteinlerinin uzaklaştırılmasının da metafaz yapısını bozmadığını gösterdi.
 • 1978’de Jeppesen, Bankier ve Sanders: Histonu uzaklaştırılmış olan kromozomların floresan bant özelliğini koruduğunu gözlemledi.
slide5

Nonhiston proteinler kromozomun kütlece 1/3’ünü oluştururlar.

Nonhiston Proteinler

A-) Scaffold B-) High Mobility C-) Regülatör

Proteinleri Group(HMG) Proteinleri (helix-

(Kromozomal) Proteinler turn-helix, zinc

finger,lösinzipper

protein)

slide6

Nonhiston proteinler kromozomlarda merkezi bir iskelet oluştururlar. Bu özellikleri ile yapısal bir görev yüklenen nonhiston proteinlere “kromozomalya da metafaz iskelet(scaffold) proteinler de denilebilir.

slide7

Metafaz kromozomunun elektron mikrografisi(Scaffold-central core-kromozom yapısı boyunca ana iskelet olarak yapısını korumaktadır)

slide8

“Scaffold yapısına bağlanan loop (halka) oluşumunun kontrolü nasıl olmaktadır?”

*DNA üzerinde değişen aralıklarla tekrarlayan bazı baz dizilerinin, nonhiston proteinlerince tanınmasıyla olmaktadır.

“Bu bölgelere SAR (Scaffold AttachmentRegion) denir.”

slide9

SAR(Scaffold Attachment Region) :

 • 300-1000 bp’lik dizinler olup , üzerlerinde birden fazla bağlanma bölgesi bulundururlar.
 • Protein kodlamayan bölgelerdir.
 • 3-112 kb aralıklarla yerleşmişlerdir.
 • Bazı SAR’lar “enhancer” benzeri düzenleyici elemanlara çok yakın bulunurlar.
 • Genellikle gen aktivasyonunda rolü olduğu anlaşılan, nükleaza duyarlı bölgelere yakındırlar.
slide10

SAR’lar hücre yaşam evreleri boyunca sabit olarak kromozom iskeletinde bulunan nonhiston proteinler tarafından bağlı tutulurlar.

 • Çekirdek iskeletini oluşturan proteinler (Lamin A, B ve C …) de aynı SAR bölgesini tanırlar. Ama diğerinden farkı hücre evrelerinde değişiklik gösteren geri dönüşümlü bir bağlanma gösterirler.

Drosophila’da haritalanan bazı loop domain’leri. Gen lokusları ve SAR (scafford Attachment Region) bölgeleri görülmektedir

slide11

Scaffold kromozom yapısında 30 farklı protein izole edilmiştir (Moleküler ağırlıkları 50.000-150.000 Dalton arasında)

 • Bu sayı yapısal görev için fazladır. Bu yüzden bazılarının işlevsel görevleri olan “DNA binding” proteinler olduğu düşünülmektedir.
 • Bu iskelet proteinleri , kromozom yapısına katılan proteinlerin ancak %10’unu oluşturmaktadır.
 • İzole edilen 30 proteinden 2 tanesinde belirgin bir yoğunluk görülmektedir.
 • Bunlar:
  • Topoizomeraz II (Topo II)
  • SCII ( Bir çeşit ATPaz) : Mitotik kromozom yoğunlaşmasında ve kardeş kromatidlerin dağılımında gereklidir
slide12

MCP1(Metafaz kromozom protein 1) : Mitoz sırasında yoğunlaşan kromozoma özgül olarak bağlanır. Ayrıca interfaz sırasında nüklear matrikse sıkıca bağlanır

CEN-C ve CEN-E (Sentromerik Proteinler) : Kinetokor fonksiyonunda gereklidirler.

INCENPs ( İç Sentromerik Proteinler) : Anafazın başlangıcından sitokineze kadar kromatid adezyonunun devam etmesinden sorumludur.

slide13

High Mobility Group (HMG) Proteinler :

 • Elektroforetik alanda hızlı hareket ederler.
 • Ilk kez memeli hücrelerinden izole edilmişlerdir.
 • Tüm memeli ve omurgalı hücrelerinde ortak fiziksel özellikleri gosterirler.
 • Kromatinle bağlantı gösterirler.
 • DNA ve kromatine bağlanırlar ve yapısal elementler gibi davranarak bağlanma bölgelerinde kısa ve uzun alan değişikliklerine neden olurlar.
 • Ceşitli regulatör proteinlerinin bağlanma dizilerinde bulunurlar.
slide16

Bazı HMG proteinlerinin genetik kodlanmasındaki değişikliklerin,iyi huylu bazı tümör hastalıklarıyla bağlantı gösterdiği bulunmuştur.

 • HMG-1 ve HMG-2 proteinleri anti-kanser ilaç olan cisplatinyumun etki mekanizmasında önemli bir rolü olduğu saptanmıştır.
 • Otoimmun hastalıklıbireylerde HMG proteinlerine karşıantibadiler saptanmıştır.
slide17

GFP- Tagged High Mobility Protein I:

 • Kromatinle bağlantılı nonhiston proteinidir.

*HMG proteinlerinin, hücresel fenotipi etkileyen birtakım processlerin regülasyonunda, DNA ve kromatinin yapısal modifikasyonuna yol açacak onemli fonksiyonlar üstlendiği düşünülmektedir.