Triangle
Download
1 / 14

TRIANGLE - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

TRIANGLE. 2011-2013. HANKKEEN TAUSTA. Oulun seudulla on ollut muuta maata korkeampi nuorisotyöttömyys ja myös ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jää paljon nuoria. Yhteiskunnallinen tarve löytää uusia keinoja työttömien ja opintonsa keskeyttäneiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRIANGLE' - devona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Triangle

TRIANGLE

2011-2013


Hankkeen tausta
HANKKEEN TAUSTA

Oulun seudulla on ollut muuta maata korkeampi nuorisotyöttömyys ja myös ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jää paljon nuoria.

Yhteiskunnallinen tarve löytää uusia keinoja työttömien ja opintonsa keskeyttäneiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

TE-toimiston aktiivisuus

Toimijoiden yhteistyöverkostot


Triangle 1 5 2011 31 12 2013
TRIANGLE 1.5.2011–31.12.2013

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttaja: Oulun seudun ammattiopisto

Hankkeen valmisteluun osallistuneet yhteistyökumppanit:

Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto, Oulun aikuiskoulutuskeskus

Muut yhteistyökumppanit:

Alle 25-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten työllisyys- ja koulutusasioiden parissa työskentelevät toimijat hankkeen toiminta-alueella.

Toiminta-alue:

Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Liminka, Kiiminki, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi ja Yli-Ii.


Ohjausryhm
OHJAUSRYHMÄ

Jäsen Varajäsen

Kari Myllyniemi, OSAO, lautakunta Lauri Valkama

Jarmo Paloniemi, OSAO Sakari Järvenpää

Veikko Niiranen, OAKK, hallitus OAKK:n hallituksen jäsen

Pirjo Juntunen, Oulun seudun TE-toimisto Marita Rimpeläinen-Karvonen

Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ari Näpänkangas

Anja Kallio-Koski, Ammattiopisto Luovi Lea Veivo

Keijo Juppi, Oulun kaupunki Oulun kaupungin lukion rehtori

Lea Nikula, Nuorten YstävätTarja Ervasti

Terhi Nikula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ville Mehtälä


Tavoitteet
TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen yhteistyön kautta kokemuksia ja uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi alueellamme.

Erityisesti etsitään keinoja entistä joustavampien koulutusmallien toteuttamiseen ja työmarkkinavalmiuksien edistämiseen.

Tavoitteena on Oulun seudulla jo olemassa olevien hyvien käytänteiden ja osaamisen hyödyntämisen sekä muualta kerättyjen kokemusten arvioimisen ja jatkojalostamisen kautta synnyttää Oulun seudulle konkreettisia, perinteiset toimintarajat ylittäviä uusia toimintamalleja nuorten koulutukseen ohjaukseen, työllistymisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.


Projektihenkil st
PROJEKTIHENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö Heli Laitila (80%)

Vastuuhenkilö ulkomaanmatkojen järjestelyjen, dokumentoinnin ja raportoinnin osalta

Yhteydenpito kotimaisiin ja ulkomaisiin verkostoihin ja yhteistyökumppaneihin

Osallistuminen kotimaan teemaryhmätyöskentelyn ja seminaarien valmisteluun

Ohjausryhmän esittelijä

Tiedotusvastuu

Hankkeen raportointi ja arviointi

Projektipäällikkö Virve Kivelä (20%)

Vastuuhenkilö kotimaan teemaryhmätyöskentelyn, seminaarien ja koulutusten suunnittelun ja raportoinnin osalta

Hankinnat

Projektikoordinaattori Henna Väisänen (50%)

Osallistuminen ulkomaanmatkojen ja kotimaan teemaryhmätyöskentelyn, seminaarien ja koulutusten valmisteluun

Hankkeen seuranta ja maksatukset

Ohjausryhmän sihteeri


Benchmarking matkat
BENCHMARKING -MATKAT

Hankkeen aikana toteutetaan kuusi benchmarking-matkaa eurooppalaisiin kohteisiin, joissa on samankaltaisia ongelmia kuin Oulun seudulla ja joissa kehitetty nuorten ohjaukseen liittyviä uusia toimintamalleja.

Kohteissa tutustutaan mm. ilman opiskelupaikkaa jääneiden nuorten ohjaukseen, koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn, opinnot keskeyttäneiden nuorten ohjaukseen, työpainotteisten opiskelumuotojen kehittämiseen, työpajatoimintaan, koulutus- ja ohjauskäytänteisiin koulun ja työelämän siirtymävaiheissa, nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen ja nuorten työnhakijoiden markkinointiin työnantajille.

Valmisteilla olevia kohteita tällä hetkellä Belgia ja Tanska


Teemaryhm ty skentely
TEEMARYHMÄTYÖSKENTELY

Teemaryhmätyöskentelyn avulla halutaan lisätä hankkeen toiminta-alueen toimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisyyn liittyvien hyvien käytänteiden jakamista ja kehittämistä.

Teemaryhmätyöskentely perustuu osallistujien vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon.

Työskentelyä toteutetaan asiantuntija-alustusten, ryhmätyöskentelyn, ennakkotehtävien ja osallistujien omien case-esimerkkien läpikäynnin muodossa.

Lisäksi teemaryhmissä käsitellään TRIANGLE-projektinbenchmarking-matkoilta löydettyjä uusia ulkomaisia toimintamalleja ja pohditaan, kuinka ne soveltuvat Oulun seudulle.


Teemaryhm ty skentely1
TEEMARYHMÄTYÖSKENTELY

Tapaamisiin on mahdollista yhdistää tutustumiskäyntejä osallistujien valitsemiin kohteisiin.

Teemaryhmien toimintasuunnitelma rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa ensimmäisessä tapaamisessa ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työskentelyn aikana.

Teemaryhmä työskentelyä toteutetaan lukuvuonna 2011-2012 kolmessa ryhmässä, joiden sisällöt tarkentuvat vielä.

Teemaryhmätyöskentely toteutetaan kunkin ryhmän kohdalla 4-6 erillisenä puolen päivän mittaisena teemaryhmätapaamisena.

Tapaamiset järjestään pääsääntöisesti Oulussa, mutta tarvittaessa tapaamisia voidaan järjestää myös muualla hankkeen toiminta-alueella.


Teemaryhm t
TEEMARYHMÄT

Aihepiirin laajuudesta johtuen, hankkeen aihealueet on tässä vaiheessa jaoteltu seuraaviin aihealueisiin.

KIINNI ELÄMÄÄN

Ryhmän tavoitteena on kehittää ja ideoida uusia toimintamalleja sellaisten nuorten ohjaukseen, jotka ovat pudonneet/putoamassa kaikkien palveluiden piiristä ja ovat suuressa vaarassa syrjäytyä. Nämä nuoret ovat jääneet kokonaan ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttäneet opintonsa vailla jatkosuunnitelmia eivätkä hae aktiivisesti töitä tai opiskelupaikkaa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. nuorten elämänhallinnan taitojen vahvistaminen, moniammatilliset verkostot nuoren tukena ja erilaiset sähköiset palvelut, jotka on suunniteltu nuorten ja heidän parissaan työskentelevien tueksi.


Teemaryhm t1
TEEMARYHMÄT

2. OPISKELUN UUDET MALLIT

Ryhmän tavoitteena on kehittää ja ideoida uudenlaisia tapoja suorittaa opintoja. Ryhmässä huomioidaan erityisesti nuoret, joilla on vaikeuksia suorittaa opintoja perinteisten opiskelumenetelmien puitteissa. Ryhmässä pohditaan uusia ohjausmalleja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn, pyritään löytämään tapoja suorittaa opintoja työpainoitteisesti, syvennetään työpajojen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Myös tässä ryhmässä huomioidaan erilaiset sähköiset palvelut, jotka on suunniteltu nuorten ja heidän parissaan työskentelevien tueksi.


Teemaryhm t2
TEEMARYHMÄT

3. PAREMMAT EVÄÄT TYÖELÄMÄÄN

Ryhmän tavoitteena on kehittää ja ideoida uudenlaisia koulutus- ja ohjauskäytänteitä koulun ja työelämän siirtymävaiheisiin. Ryhmässä huomioidaan erityisesti nuoret, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa tai jo päättäneet opintonsa. Ryhmä pyrkii löytämään uusia menetelmiä nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen ja nuorten työnhakijoiden markkinointiin työnantajille. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kummiyritystoiminta, mentorointi, harjoitusyritystoiminta ja erilaiset sähköiset palvelut, jotka on suunniteltu nuorten ja heidän parissaan työskentelevien tueksi.


Seminaarit ja koulutukset
SEMINAARIT JA KOULUTUKSET

Seminaarit kokoavat teemaryhmien ja benchmarkig-matkojen tuloksia

TRIANGLE -seminaari touko-kesäkuussa 2012.  

TRIANGLE -seminaari touko-kesäkuussa 2013.

TRIANGLE -päätösseminaari loka-marraskuussa 2013. 

TRIANGLE -hanke järjestää myös koulutustilaisuuksia hankkeen teemoihin liittyen sekä keväällä 2013 tarvittaessa hankehakemusten valmisteluun, mikäli verkoston jäsenet päättävät hakea uusia hankkeita toimintamallien käyttöön ottamiseen liittyen.


Yhteystiedot
YHTEYSTIEDOT

Projektipäällikkö Heli Laitila

p. 010 27 22634

heli.laitila@osao.fi

Projektipäällikkö Virve Kivelä

p. 010 27 22520

virve.kivela@osao.fi

Projektikoordinaattori Henna Väisänen

p. 010 27 23439

henna.vaisanen@osao.fi