slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย PowerPoint Presentation
Download Presentation
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย - PowerPoint PPT Presentation


  • 538 Views
  • Uploaded on

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย. ๑. การฟ้อนรำ. ๒. จังหวะ. ๓. เนื้อร้องและทำนองเพลง. ๔.การแต่งกาย. ๕. การแต่งหน้า. ๖. เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอยการแสดง. ๗. อุปกรณ์การแสดงละคร. นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา. การฟ้อนรำ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย

๑. การฟ้อนรำ

๒. จังหวะ

๓. เนื้อร้องและทำนองเพลง

๔.การแต่งกาย

๕. การแต่งหน้า

๖. เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอยการแสดง

๗. อุปกรณ์การแสดงละคร

นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา

slide2
การฟ้อนรำ

การฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำ เป็นท่าทางของการเยื้องกรายฟ้อนรำที่สวยงามโดยมีมนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำเหล่านั้นให้ถูกต้องตามแบบแผน รวมทั้งบทบาทและลักษณะของตัวละคร ประเภทของการแสดงและการสื่อความหมายที่ชัดเจน

slide3
จังหวะ

จังหวะเป็นส่วนย่อยของบทเพลงที่ดำเนินไปเป็นระยะและสม่ำเสมอ การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยจำเป็นต้องใช้จังหวะเป็นพื้นฐานในการฝึกหัด เพราะจังหวะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติละมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน หากผู้เรียนมีทักษะทางการฟังจังหวะแล้ว ก็จะสามารถรำได้สวยงาม แต่ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจจังหวะก็จะทำให้รำๆไม่ถูกจังหวะหรือเรียกว่า “ บอดจังหวะ” การรำก็จะไม่สวยงามและไม่ถูกต้อง

slide4
เนื้อร้องและทำนองเพลงเนื้อร้องและทำนองเพลง

การแสดงท่ารำแต่ละครั้งจะต้องสอดคล้องตามเนื้อร้อง และทำนองเพลง ทั้งนี้เพื่อบอกความหมายของท่ารำ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้ตามเนื้อเรื่อง ตลอดจนสามารถสื่อความหมายให้กับผู้ชมเข้าใจตรงกันได้ เช่น การแสดงอารมณ์รัก ผู้รำจะประสานมือทาบไว้ที่หน้าอกใบหน้ายิ้มละไม สายตามองไปยังตัวละครที่รำคู่กัน เป็นต้น

slide5
การแต่งกาย

การแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์ สามารถบ่งบอกถึงยศ ฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงตัวนั้นๆ โดยเฉพาะการแสดงโขน การแต่งกายจะเปรียบเทียบแทนสีกายของตัวละคร เช่น เมื่อแสดงเป็นหนุมานจะต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวมีลายปักแทนขนเป็นลายทักษิณาวัตร สวมหัวโขนสีขาว เป็นต้น

พระรามมีกายสีเขียว

ทศกัณฐ์ ก็คือยักษ์นนทุกกลับชาติมาเกิด

มี 10 หน้า 20 มือ มีสีกายเป็นสีเขียว

หนุมาน เป็นลิงเผือก (กายสีขาว)

slide6
การแต่งหน้า

การแต่งหน้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้แสดงสวยงามและอำพรางข้อบกพร่องของใบหน้าของผู้แสดงได้ และการแต่งหน้ายังสามารถบ่งบอกถึงวัย ลักษณะเฉพาะของตัวละครได้ เช่น แต่งหน้าคนหนุ่มให้เป็นคนแก่ หรือแต่งหน้าผู้แสดงให้เป็นตัวตลก เป็นต้น

slide7
เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงเครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดง

การแสดงนาฏศิลป์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง ดังนั้นผู้แสดงจะต้องรำให้สอดคล้องตามเนื้อร้องและทำนองเพลง ในขณะเดียวกัน ดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมบรรยากาศในการแสดงให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วย

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

slide8
อุปกรณ์การแสดงละคร

การแสดงบางชุด อาจต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครด้วย เช่นระบำพัด ระบำนกเขา ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ฟ้อนร่ม เป็นต้น อุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้ประกอบการแสดงจะต้องสมบูรณ์ สวยงาม และการแสดง เช่น ร่ม ผู้แสดงจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว วางในระดับที่ถูกต้อง สวยงาม

ฟ้อนดาบ

ระบำร่ม(ฟ้อนจ้อง

“ระบำพัดใบพ้อ”