FINAN
Download
1 / 13

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BAC?U - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

FINAN ŢAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL POS MEDIU - REGIUNEA 1 NORD EST -. ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU. Priorit ăţ ile POS Mediu. Axa prioritara 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (FC). Axa prioritara 2 Dezvoltarea s ist emelor de

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BAC?U' - devon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organismul intermediar pos mediu bac u

FINANŢAREA PROIECTELOR

ÎN CADRUL POS MEDIU

- REGIUNEA 1 NORD EST -

ORGANISMUL INTERMEDIAR POS MEDIU BACĂU


Organismul intermediar pos mediu bac u

Priorităţile POS Mediu

Axaprioritara 1

Extinderea

şi modernizarea

sistemelor

de apă

şi apă uzată

(FC)

Axaprioritara 2

Dezvoltarea

sistemelorde

management

integrat al deşeurilor

şi reabilitarea

siturilor istoric

contaminate

(FEDR)

Axaprioritara 3

Reducereapoluării

prinrestruct. şi

reabil. sist. de

încălzireurbană

in localităţilecele

maiafectate

(FC)

Axaprioritara4

Implementarea

sistemelor

adecvate

de management

pentru protecţia

naturii

(FEDR)

Axaprioritara 5

Dezvoltarea

infrastructuriiadecvate

deprevenire a

riscurilornaturale

in zonele cele mai

expuse la risc

(FC)

Axaprioritara 6

AsistentaTehnica

(FEDR)

Bugetul total al POS Mediu: 5,6 miliarde Euro,

4,512 miliarde Euro – finanţare UE

1,098 miliarde Euro – bugetul statului


Organismul intermediar pos mediu bac u

Abordareaproiectelor

Axa1 POS Mediu -“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”

 • OBIECTIVE

 • Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile

 • • Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;

 • • Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă

 • • Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate

 • • Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei

Extinderea modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată

PROIECTE

MARI, INTEGRATE de infrastructură la nivel judeţean/ regional

Creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare


Organismul intermediar pos mediu bac u

Portofoliu de proiecte - sector apă/apă uzată

ISPA 2005/RO/16/P/PE/004- AT pentru pregătirea aplicaţiei în sectorul de apă/apă uzată - jud. Suceava

ISPA 2004/RO/16/P/PE/001- AT pentru pregătirea aplicaţiei în sectorul de apă/apă uzată- jud. Botoşani

ISPA 2005/RO/16/P/PA

001-02 -”AT pentru pregătirea aplicaţiei în sectorul de apă/apă uzată ”-jud. Bacău, Neamţ

Proiect în implementare

”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată dinjudeţul Iaşi ”

Valoare totală - 590.489.248 lei din care 432.326.064 lei finanţarenerambursabilă din FC


Organismul intermediar pos mediu bac u

Abordareaproiectelor

Axa 2 POS Mediu -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilorşireabilitareasituriloristorice contaminate”

 • OBIECTIVE

 • Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea deşeurilor municipale şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile

 • Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate

 • Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate

 • Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor

Dezvoltarea de sisteme noi de management integrat al deşeurilor şi extinderea sistemelor existente la nivel judeţean/regional

PROIECTE

MARI, INTEGRATE de infrastructură la nivel judeţean/ regional

Reabilitarea zonelor poluate istoric


Organismul intermediar pos mediu bac u

Portofoliu de proiecte - sector managementul deşeurilor

Proiect aprobat de CE

“Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ”

Val. totală - 41.401.641 euro, din care24.289.748 euro finanţare din FEDR

ISPA 2005/RO/16/P/PA 001-04 - ”AT pt. pregătirea proiectelor în sectorul deşeuri”- jud. Suceava, Botoşani Vaslui

ISPA 2004/RO/16/P/PE/ 007 - faza a II-a - AT pt. pregătirea aplicaţiei pt. FEDR -jud. Bacău

PHARE 2006 - “AT pt. pregătirea portofoliului de proiecte” - jud. Iaşi


Organismul intermediar pos mediu bac u

Abordareaproiectelor

 • Axa 3 POS Mediu -“Reducerea poluării şi diminuareaefectelorschimbărilor climaticeprinrestructurareaşireabilitareasistemelor deîncălzire urbană în localităţile cele mai afectate”

 • OBIECTIVE

 • Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la

 • sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare;

 • • Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate;

 • • Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate.

PROIECTE

în localităţile cele mai afectate de sistemele de încălzire urbană

Reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare


Organismul intermediar pos mediu bac u

Portofoliu de proiecte - sector termoficare

 • Proiect în pregătire

 • Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice

 • Valoare totală 36.578.800 euro (fără TVA), din care18.289.400 eurofinanţare din FC

 • Proiecte în implementare

 • Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană

 • Valoare totală253.279.177,66 lei, din care 126.639.588,83 lei finanţare din FC

 • Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană

 • Valoare totală 263.191.417 lei, din care131.595.700 lei finanţaredin FC


Organismul intermediar pos mediu bac u

Abordareaproiectelor

Axa4 POS Mediu -“Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”

Pregătirea şi implementarea planurilor de management

 • OBIECTIVE

 • Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faunăsălbatică

 • •Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000

PROIECTE

în ariile naturale protejate şi în situri NATURA 2000

Creşterea gradului de conştientizarea populaţiei cu privire la protecţia biodiversităţii

Întărirea capacităţii instituţionalea organizaţiilor responsabile cu managementul ariilor protejate
Organismul intermediar pos mediu bac u

Abordareaproiectelor

Axa5 POS Mediu -“Dezvoltarea infrastructuriiadecvate deprevenire a riscurilornaturale in zonele cele mai expuse la risc”

 • OBIECTIVE

 • Contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc

 • • Protejarea şi reabilitarea litoralului Mării Negre.

Protecţia împotriva inundaţiilor

PROIECTE

ce vizează cursurile de apă naţionale

Reducerea eroziunii costiere


Organismul intermediar pos mediu bac u

MULTUMESC PENTRU ATENŢIE!

MinisterulMediuluişi Pădurilor

OI POS Mediu Bacău

Str. I.S. Studza nr. 78, Bacău

tel: 0234/206 116; fax: 0234/515 501

www.posmediu.ro