Boligventilasjon
Download
1 / 14

Boligventilasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Boligventilasjon. Aktuelle gjenvinnere til bruk i passivhus. Roterende varmegjenvinner Motstrømsvarmevekslere Kammergjenvinnere. Roterende varmegjenvinner. Fordeler: Stabil svært høy temperaturvirkningsgrad Ikke behov for avriming

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Boligventilasjon' - devon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aktuelle gjenvinnere til bruk i passivhus
Aktuelle gjenvinnere til bruk i passivhus

Roterende varmegjenvinner

Motstrømsvarmevekslere

Kammergjenvinnere


Roterende varmegjenvinner
Roterende varmegjenvinner

Fordeler:

Stabil svært høy temperaturvirkningsgrad

Ikke behov for avriming

Mulig greie seg uten varmebatteri ved høy virkningsgrad, men noen tiltak ved de laveste utetemperatur

I varme perioder kan ønsket tilluftstemperatur reguleres ved å regulere rotasjonshastigheten på rotoren.

Noen gjenvinneren kan overføre noe fuktighet fra avtrekksluften til tilluften

Ulemper:

Viss overføring av lukt fra avtrekk til tilluft

Viktig med god filtrering og renhold for å unngå gjengroing av kanaler i rotoren


Motstr msvarmevekslere
Motstrømsvarmevekslere

Fordeler:

 • Svært høy temperaturvirkningsgrad ved milde inntakstemperaturer

 • Overfører ikke lukt mellom avtrekk og tilluft

 • Robust og enkel konstruksjon.

  Ulemper:

 • Nødvendig med automatikk som avrimer varmeveksler pga. rimingi kalde perioder

 • Avriming med forvarmebatteri reduserer effektiv virkningsgrad med 10 -20 %.

  • Klimaavhengig og reduksjonen vil være størst i kalde strøk.

 • Kondensering og avriming i varmeveksleren

 • Skifte mellom sommer og vinterkassetter, eller bypass


Kammervarmegjenvinner
Kammervarmegjenvinner

 • Fordeler:

 • Høy temperaturvirkningsgrad

 • Ikke behov for avriming

 • Mulig greie seg uten varmebatteri ved høy virkningsgrad

 • I varme perioder kan ønsket tilluftstemperatur reguleres ved å regulere rotasjonshastigheten på rotoren.

 • Noen gjenvinneren kan overføre noe fuktighet fra avtrekksluften til tilluften

 • Ulemper:

 • Viss overføring av lukt fra avtrekk til tilluft

 • Få leverandører og mangelfull dokumentasjon


Forvarming av inntaksluft
Forvarming av inntaksluft

I 2012/2013 følger SINTEF Byggforsk et passivhusprosjekt fra Jadarhus der en slik løsning er benyttet. Målet med prosjektet er å avdekke faktisk økt temperatur på inntaksluft gjennom året, og erfaringene med evt. kondensering sommerstid. Resultater forventes å foreligge høsten 2013.

 • Et interessant tiltak for å redusere faren for ising

 • Øker virkningsgraden

  • Men hvor mye?

 • Vil også bidra til lavere inntakstemp på sommerstid

  • Utfordring: Mulig kondensering og evt. muggvekst i rørene


Styring av ventilasjon
Styring av ventilasjon

 • Reduserte luftmengder reduserer energibruken

 • Hva dimensjonerer luftmengdene?

  • Frisklufttilførsel

  • Avtrekksbehov pga. luft, fukt, emisjoner, …

 • Når kan man i såfall redusere luftmengdene?

 • En forenklet styring i forhold til når boligen ikke er i bruk

  • Manuell styring ved at en enkel "utebryter"


Optimale kanalf ringer for redusere trykkfallet
Optimale kanalføringer for å redusere trykkfallet

SFP bestemmes av det totale trykkfallet gjennom aggregat og kanalnett

Trykkfallet i kanalnettet reduseres ved å unngå skarpe bend, innsnevringer og skarpe avgreininger. Tapet i selve kanalstrekkene har relativt liten betydning

Men også betydelig trykktap i rister, takhatter, ventiler

I aggregatet er det i hovedsak tap i varmeveksleren og filteret.

Ventilasjonsleverandør beregner total SFP for en løsning


Eksempler p to ulike ventilasjonssystem for to ulike eneboliger med to etasjer
Eksempler på to ulike ventilasjonssystem for to ulike eneboliger med to etasjer

SFP = 2,43 kW/m3s

SFP = 1.34 kW/m3s


Valg av ventilasjonsprinsipp i leilighetsbygg
Valg av ventilasjonsprinsipp i leilighetsbygg eneboliger med to etasjer

Sentrale kontra desentrale (individuelle) løsninger i leilighetsbygg?


Sentrale anlegg
Sentrale anlegg eneboliger med to etasjer

Fordeler

Ulemper

plasskrevende løsning: teknisk rom og sjakter fordrer stor plass.

kan forårsake sjenerende støy selv om anlegget tilfredsstiller klasse C i NS 8175

kan forårsake lydoverføring

kan forårsake overføring av lukt

innregulering må foretas samlet for alle leilighetene som dekkes av et anlegg

sentral styring av luftmengder og tilluftstemperatur

 • ett luftinntak -> enklere å finne en gunstig plassering (luftkvalitet og solbelastning).

 • god mulighet for å gjennomføre riktig vedlikehold med serviceavtale

 • systemet er lett tilgjengelig for vedlikehold. Spesielt gunstig i bygg med utleieleiligheter..

 • mulighet for å ventilere fellesarealer (trappoppgang, kjeller, bod) fra samme aggregat

 • mulighet for fjernovervåking


Individuelle anlegg i hver leilighet
Individuelle eneboliger med to etasjeranlegg – i hver leilighet

Fordeler

Ulemper

Lange kanalføringsveier for tilluft der hvor man ikke får til tilfredsstillende luftinntak i fasade

Krever plass til kanalføringer for luftinntak, tilluftskanaler og avtrekkskanaler, samt til selve aggregatet inne i leiligheten

Aggregatet kan forårsake støy og/eller vibrasjon i leiligheten

Vanskelig tilgjengelig for service foretatt av eksternt firma

Kondensering på luftinntakskanaler

 • mindre sjaktareal enn sentralt anl. hvis man får til tilfredstill. luftinntak i fasade

 • ikke behov for et plasskrevende felles teknisk rom

 • luftmengder påvirkes ikke av de øvrige leilighetene

 • løsningen forårsaker ikke lydoverføring eller luktoverføring fra en leilighet til en annen

 • luftmengder kan reguleres ind.

 • innregulering kan foretas per leil.

 • det er egen styring av tilluftstemp.


Plassering av aggregat og kanaler
Plassering av aggregat og kanaler eneboliger med to etasjer

 • Bør plasseres innenfor klimaskjermen

  • Reduserer varmetapet fra kanaler og aggregater

  • Gjør inspeksjon og rengjøring lettere

  • Mindre utfordringer knyttet til utettheter rundt kanalgjennomføringer i klimaskjermen

  • Om mulig, sentral plassert teknisk rom og gjennomgående teknisk kanal/sjakt


H ndverksmessig utf relse knyttet til ventilasjon
Håndverksmessig utførelse knyttet til ventilasjon eneboliger med to etasjer

Påse at kanalføring og aggregatplassering er tilstrekkelig prosjektert

Kanaler plasseres innenfor klimaskjerm

Kanaler for tilluft bør varmeisoleres i hele sin lengde, evt. legges i isolerte husrom

Avtrekkskanaler må isoleres dersom de går gjennom kalde rom.

Omhyggelig tetting rundt kanaler som går gjennom klimaskjerm


ad