html5-img
1 / 12

Att bli en vinnare med kognitiv coaching

Att bli en vinnare med kognitiv coaching. Eva Rusz. Att coacha sig själv. Klicka på högtalaren för att lyssna! Du blir vad du tänker Bättre, starkare eller mera lugn. Coacha sig själv. En vinnare gör det omöjliga möjligt Typiska situationer Identifiera dina mål, utmaning

devon
Download Presentation

Att bli en vinnare med kognitiv coaching

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Att bli en vinnare med kognitiv coaching Eva Rusz

 2. Att coacha sig själv • Klicka på högtalaren för att lyssna! • Du blir vad du tänker • Bättre, • starkare eller • mera lugn

 3. Coacha sig själv • En vinnare gör det omöjliga möjligt • Typiska situationer • Identifiera dina mål, utmaning • Formtoppa dig själv = vilja att nå målet • Vinna över sig själv utan att kliva över någon annan • Nya mål • Vinnarskallar. Stenmark, Svan, • Mental vilja, teknik, vilja och attityd = kontroll • Våga tänka annorlunda

 4. Bortförklaringar

 5. Spår 5 Bortförklaringar • Målet är att misslyckas. (typiskt mig…) • Skylla ifrån sig • Tur och otur • Självbild • Det är aldrig försent • Aktiv tanketräning

 6. Verktyg: principer, Kbt Kognitiv beteende träningMad, sad = glad • idrottsmänniskor

 7. Träna dig till att bli en vinnare

 8. Man kan träna sig till att bli en vinnare • Att aldrig vara nöjd • Att aldrig sätta upp gränser • Att aldrig ge sig inför svårigheter • Vinna istället för att försvinna • Du ska kunna mäta målet • Toppform TV4

 9. Motgångar ger styrka • Robinsson • Förlorartyperna – vinnartyperna • Idol • Förlorarna blir vinnarna • Självbild, självmedvetenhet • Jag ska visa att jag blir det jag tänker

 10. Prestationsutveckling • Positiv psykologi • Vad gör att man går framåt • Varför blev vissa så framgångsrika

 11. Möjligheter i motgång • Rörelseträning för tanken • Är det omöjligt att segla jorden runt? • Att våga • Vad är möjligt

 12. Lyssna igenom hemma i lugn och ro • Klicka på högtalaren på varje bild. • Här kommer ytterligare en om filosoferna.. • Lycka till

More Related