1 / 9

czy

Gdzie mieści się więcej korzyści:. czy. ?. 40 % reklamodawców deklaruje, że zapłaci ło by więcej za kliknięcie , gdyby reklama PPC (pay per click) b yła wzbogacona o niewielką ikonę oraz większą czcionkę. Czy 1 zł ** to dużo więcej ?.

devika
Download Presentation

czy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gdzie mieści się więcej korzyści: czy ?

  2. 40 % reklamodawców deklaruje, że zapłaciłoby więcej za kliknięcie, gdyby reklama PPC (pay per click)była wzbogacona o niewielką ikonę oraz większą czcionkę Czy 1 zł** to dużo więcej ? A jeśli dodać jeszcze emisję na stronach tematycznie i kontekstowo podobnychdo wyświetlanej reklamy... * Źródło: Badanie SEMPO 2006 ** cena netto

  3. Boksy Gazeta.pl Exclusive:reklama graficzno-tekstowa za1 zł !!!* =1 zł =1 zł * cena netto

  4. Boksy Gazeta.pl Exclusive: zasady działania • Reklamy Exclusive są dopasowywane do treści artykułów, stron internetowych oraz charakteru całego serwisu(Reklama pojawia się na stronach powiązanych z nią tematycznie) • Prezentowana jest forma reklamowa tylko jednego Reklamodawcy • Reklama zawiera element graficzny(logotyp lub inny plik graficzny wspierający komunikację marketingową) • Płatność za efekt – wejście na stronę internetową.

  5. Specyfikacja • 750 x 100 pikseli - billboard • plik graficzny 200 x 50 pikseli w formacie (png, jpg, tif, gif, bmp) • treść reklamowa 25 znaków tytuł, 70 znaków opis. • 300 x 250 pikseli – rectangle • plik graficzny 200 x 50 pikseli w formacie (png, jpg, tif, gif, bmp) • treść reklamowa 25 znaków tytuł, 70 znaków opis

  6. Panel Klienta • Podczas trwania kampanii, będziecie mieli Państwo dostęp do Panelu Klienta http://panelklienta.gazeta.pl • nowa sekcja: graficzna • możliwość pełnego zarządzania swoją kampanią reklamową

  7. Atuty Boksy Gazeta.pl Exclusive • Internauci • Doskonałe dopasowanie kontekstowe reklamy do treści strony • Nieinwazyjność formy reklamowej • Reklamodawcy • Szeroki zasięg Gazeta.pl: 44,05 %* • Rozliczenie PPC • Wyłączność emisji • Łatwe i profesjonalne przygotowanie kreacji • Niskie koszty – płatność tylko za efekt • Wyróżnienie graficzne • Precyzyjny dobór odbiorców * Źródło: styczeń 2008, Megapanel/PBI

  8. Opłacalna Inwestycja za kliknięcie Dla łatwości oferowania proponujemy dwa pakiety: 1000 kliknięć- 1000 zł oraz 3000 kliknięć – 2700 zł

  9. http://boksy.gazeta.pl/boksy ZAPRASZAMY reklama w sieci kontekstowej wzmocni Twoją markę Imię Nazwisko Kom: E-mail:

More Related