Tutorial poem publishers inc goes to web
Download
1 / 32

Tutorial: Poem Publishers, Inc. goes to Web - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Tutorial: Poem Publishers, Inc. goes to Web. Käytännön kokemuksia verkkojulkaisemisesta Anne Honkaranta, Virpi Lyytikäinen, Pasi Tiitinen Jyväskylän yliopisto, Digitaalinen media inSGML-projekti. English version. Experiences of using XSLT and DOM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tutorial: Poem Publishers, Inc. goes to Web' - devi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tutorial poem publishers inc goes to web

Tutorial: Poem Publishers, Inc. goes to Web

Käytännön kokemuksia verkkojulkaisemisesta

Anne Honkaranta, Virpi Lyytikäinen, Pasi Tiitinen Jyväskylän yliopisto, Digitaalinen media

inSGML-projekti

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


English version
English version

 • Experiences of using XSLT and DOM

  http://insgml.it.jyu.fi/www/Runodemo/Experiences.html

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Sis lt
Sisältö

 • Runokustannus Oy

  • Runot

  • Julkaisuympäristö

 • Muunnokset

  • Muunnostekniikat

  • Muunnokset palvelin/asiakas -ympäristössä

  • Muunnokset Runokustannus Oy:ssä

 • Kohdattuja haasteita

 • Mitä opittiin

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Runokustannus oy
Runokustannus Oy

 • Kuvitteellinen yritys

  • demonstroi muunnosten tarpeellisuutta, muunnostekniikoita, ja työkalujen käyttöä

  • yksinkertaiset dokumentit

 • Kustantaa runoja WWW:ssä

 • Runot kirjoitetetaan XML-muodossa runo.dtd:n mukaisesti

 • Runoista voidaan muodostaa kokoelmia

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Yleiskuva julkaisuprosessista
Yleiskuva julkaisuprosessista

 • Runojen lukija:

 • WWW-selain

 • CSS-tyylisivut

 • XHTML/HTML DTD

 • Sisällön tuottaja

 • XML editori

 • Runo DTD

WWW -palvelin

dokumenttien muunnokset

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Runo dtd
Runo.dtd

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Julkaisuymp rist
Julkaisuympäristö

 • Microsoft IIS server v. 5.0

 • Jscript, VBScript

 • ASP 3.0

 • DOM II

 • Internet Explorer 5.5 tai uudempi

 • CSS Level 2

 • MSXML 3.0

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Muunnokset
Muunnokset

 • Muunnos voi kohdistua dokumentin

  • formaattiin

  • rakenteeseen / tietomääritykseen (skeemaan)

  • sisältöön

  • tulostuvaan osaan (suodatetaan osa pois)

  • kaikiin yllämainittuihin

 • Muunnos  conversion, filtering, transformation

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Miksi muunnoksia tarvitaan
Miksi muunnoksia tarvitaan?

 • Kirjoittajat/sisällön tuottajat tarvitsevat sisältöorientoituneen DTD:n

 • Erilaiset päätelaitteet yleistyvät

 • Dokumentteja hallinnoitaessa tarvitaan optimaalisin prosessoitava muoto dokumentista

  --> kolmivaiheinen julkaisuprosessi

  kirjoittaminen -- prosessointi -- tulostus

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Muunnostekniikoita

Tapahtumapohjaiset muunnostekniikat

Puuperustaiset muunnotekniikat

Esimerk-kejä muunnos-kielistä

 • SAX-Simple API for XML

 • Omnimark

 • DOM (document object model) — API

 • Balise

 • XSLT language

Edut /

haitat

 • nopea, käyttää laskentaresursseja tehokkaasti

 • tulosdokumentin rakennetta (skeemaa) ei voi kovin hyvin kontrolloida

 • jäsennyspuun laatiminen vaatii muistitilaa

 • tulosdokumentin rakennetta voi kontrolloida hyvin

 • sopii parhaiten monimutkaisiin muunnoksiin

Muunnostekniikoita

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Asp ja xml
ASP ja XML

 • IIS 5.0 palvelimessa ”XML-valmius”

 • ASP-”varuskomponentteja” (esim.)

  • FileSystemObject, File- Folder-object

  • Response ja Request object

  • DOM (MSXML2.DOMDocument)

  • ParseError ja Error object

  • Jscript ja Vbscript (Debugger)

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Tutorial poem publishers inc goes to web
DOM

 • Dokumenttipuun solmut ”ajatellaan” olioiksi (object) joilla on rajapinta (Interface)

 • Rajapintaan (Interface) liittyy ominaisuuksia ja metodeja

 • Interface vastaa solmua, metodit määrittävät toiminnot, joita voidaan suorittaa

 • Interfaceja (esim.):

  • Document Interface (=dokumenttiolio)

  • Node Interface (=kaikki solmut)

  • Element Interface

  • Attr Interface (Dokumentin attribuutit)

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Dom objektimalli dokumentti interface

Element

Attribute

Attribute

DOM-objektimalli -dokumentti-interface

DOCUMENT

Document-

Type

Comment

Processing-

Instruction

Huom! vain 1 elementti-

dokumentin juuri

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Dom objektimalli elementinterface

Element

Attribute

Attribute

Entity-

Reference

Element

Attribute

Attribute

CDATASection

Text

Comment

Processing-

Instruction

Dom-objektimalli - elementInterface

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Dom document interface

aseta dok.muuttuja.attribuutti Document.Element

var rootEl=myDoc.DocumentElement;

DOM; Document Interface

 • Attribuutit: doctype, implementation ja documentElement

 • Metodeja, mm.

  • createElement

  • createDocumentFragment

  • createTextNode, createComment

  • createCDATASection, createAttribute

  • getElementsByTagName

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


J sennyspuu
Jäsennyspuu Document.Element

Alla on runo.dtd -ELM-rakennekaavio

Huomaa: dtd-kuvaus kertoo mitä elementtejä runossa

voi tai saa olla

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


J sennyspuu1

RUNO Document.Element

TEKIJA

SAKEISTO

OTSIKKO

NIMI

Tasapää

RIVI

RIVI

ETUNIMI

SUKUNIMI

Älä kasva enempää

Aulis

Ankka

Tillin tallin tasapää

Jäsennyspuu

Jäsentäjän laatima jäsennyspuu kuvaa yksittäisen (runo-dokumentti-instanssin) rakenteen. Erään runo.xml-dokumentin jäsennyspuun kaaviokuva näyttää tältä:

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Muunnokset palvelin asiakas ymp rist ss xslt dom
Muunnokset palvelin/asiakas –ympäristössä ( Document.ElementXSLT/DOM)

 • Vaihtoehtoja:

  • käytetään PI:tä (Processing Instruction) XML-lähdedokumentissa (a)

   (PI voidaan kirjoittaa lähdedokumenttiin WWW-palvelimella)

  • DOM-rajapintaa ja DOM-objekteja käytetään XML-lähdedokumentin ja XSLT:n lataamiseen (p/a)

  • käytetään DOM-rajapintaa + skriptikieliä (Vbscript, Jscript) tai Javaa

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Muunnosketju esimerkki

Lähde Document.Element

XML-

dok.

Tulos-

dok. +

linkki

CSS:ään

XSLT

dok.

CSS

dok.

Palvelin/Asiakas

Asiakas

Muunnosketju (esimerkki)

Tulos

HTML/

XHTML-dok.

rendered CSS-muotoiltuna

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Esimerkki pi xml l hdedokumentissa

<?xml version="1.0"?> Document.Element

<?xml-stylesheet

type="text/xsl"

href=”poem_html.xsl" ?>

<!DOCTYPE POEM

SYSTEM "Poem1.dtd">

...

<xsl:stylesheet.....

<html>

<head><meta>

<LINK rel="stylesheet”

type="text/css”

href="runo_htm.css" >

</LINK>

Esimerkki: PI XML-lähdedokumentissa

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Esimerkki dom objektit xslt

<HTML><BODY><HEAD></HEAD> Document.Element

<SCRIPT LANGUAGE=VBSCRIPT>

Dim objDocument, objXSL, strXML

Set objDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")

Set objXSL = CreateObject ("MSXML2.DOMDocument")

objDoc.async=false

objXSL.async=false

objDoc.Load "../Runot/Pinkku1.xml"

objXSL.Load "runo1_htmlksi2.xsl"

strXML=objDoc.transformNode(objXSL)

Document.Write strXML

</SCRIPT>

</BODY></HTML>

Esimerkki: DOM-objektit+XSLT

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Esimerkki vbscript dom

<HTML><HEAD><TITLE> Document.ElementInspect nodes of poem</TITLE></HEAD>

<BODY>

<SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="iso-8859-1" LCID="1033">

Dim root, xmlDoc, child

Set xmlDoc = CreateObject("Msxml2.DOMDocument")

xmlDoc.async = False

xmlDoc.load("Runot/Pinkku1.xml")

'Walk from the document to each of its child nodes:

For Each child In xmlDoc.childNodes

document.write ”type of node:" & child.nodeType & " | "

document.write ”name of node:" & child.nodeName & " | "

document.write ”content of node:" & child.text & "<BR>"

Next

</SCRIPT></BODY></HTML>

Esimerkki: VBscript+DOM

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Runokustannus oy ss testatut muunnostyypit
Runokustannus Oy:ssä testatut muunnostyypit Document.Element

 • XML-to-XML

 • XML-to-HTML

 • XML-to-XHTML

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Runokustannus oy n muunnostarpeet
Runokustannus Oy:n muunnostarpeet Document.Element

 • Useamman lähdedokumentin yhdistäminen yhdeksi tulosdokumentiksi (runo+ylä- tai alatunniste, runolista, metatiedot runoista)

 • Useamman lähdedokumentin yhdistäminen yhdeksi (runokokoelma)

 • XSLT-muunnosdokumenttien yhdistäminen (runo+alatunniste)

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Esimerkki xslt muunnossivujen yhdist minen
Esimerkki: XSLT-muunnossivujen yhdistäminen Document.Element

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>

<xsl:stylesheet

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xmlns="http://www.w3.org/1999/REC-html401">

<xsl:import href="header.xsl"/>

<xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1" />

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>

!-- Filename: header.xsl -->

<xsl:stylesheet xmlns:xsl=

"http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"

xmlns="http://www.w3.org/1999/REC-html401">

<xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1" />

<xsl:template match="/" name="header">

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Apuohjelmia
Apuohjelmia Document.Element

 • MSTools for validating XML and viewing XSLT output

 • MS Jscript/Vbscript Debugger

 • MSXSL command line tool

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Kohdattuja haasteita
Kohdattuja haasteita Document.Element

 • Ongelmien syitä

  • jäsentimet ja niiden eri versiot

  • merkkien koodaus

  • kuvat ja linkit

  • ”liian paljon” työkaluja, kieliä ja ohjelmia

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Esimerkki merkkien koodaus ja j sennin
Esimerkki: Merkkien koodaus ja jäsennin Document.Element

 • MSXML

TULOS-

Dok.

MSXML

3.0

LÄHDE-

Dok.

 • lähdedokumentin koodaus

 • saatettu käyttää merkki-entiteettejä

 • entiteetit muutetaan oikeiksi merkkikoodeiksi muunnoksessa

 • käyttää UTF-16:ta

 • tunnistaa tulosteen koodauksen PI:stä jos oikeaa load/save –metodiaon käytetty

 • muutoin tulostaa UTF-16:ta

 • jotain koodausta käytetty

 • sisältää koodaus-määrityksen

 • jompikumpi on ”väärä”

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Encoding msxml ja asp
Encoding, MSXML ja ASP Document.Element

 • loadXML (UCS-2/UTF-16)

 • load

  • ->http-header

  • ->2-byte BOM ->UTF-16

  • ->4-byte BOM ->UTF-32

  • ->UTF-8 (paitsi jos on encoding attribuutti XML-deklaraatiossa)

 • ResponseXML - samat kuin Load:ssa

 • ResponseText ->UTF-8

 • ResponseStream->IStream

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Mahdollisuuksia
Mahdollisuuksia Document.Element

 • Voit käyttää XSLT-tyylimäärityksiä komponentteina ja yhdistellä niitä

 • Tyylisivu voidaan nähdä uudelleen käytettävänä komponenttina palvelimella

 • Muunnoksia voi myös ketjuttaa

 • Muunnosten avulla voit säilyttää tietoa sisältöorientoituneessa muodossa ja tulostaa sen tarvittavia tyylimäärityksiä käyttäen

 • Ongelma: DTD:eiden, muunnoskomponenttien ja versioiden hallinta

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Mit opittiin
Mitä opittiin Document.Element

 • Käytä samaa merkkikoodausta lähdedokumenteissa ja muunnossivuissa

 • Sisällön tuottajalle on hyvä tarjota sisältöorientoitunut DTD; muunnoksia tarvitaan joka tapauksessa!

 • Selaimet tukevat CSS:ää, XSLT:ä ja XML:ää vaihtelevasti

 • XML-pohjaisen julkaisuympäristön rakentamiseen on olemassa työkaluja: varaa aikaa mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi

 • Moninaiset taidot ovat tarpeen julkaisuympäristöä pystytettäessä, XML:n tunteminen ei riitä!

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi


Lis tietoa insgml projekti http haades it jyu fi insgml
Lisää tietoa: inSGML-projekti Document.Elementhttp://haades.it.jyu.fi/inSGML/

Jyväskylän yliopisto/AHo, VLy, PTi