konference latvijas uz m j m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference Latvijas uzņēmējām PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference Latvijas uzņēmējām

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Konference Latvijas uzņēmējām - PowerPoint PPT Presentation


  • 295 Views
  • Uploaded on

Konference Latvijas uzņēmējām. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai Rīga, 2005. gada 15. aprīlis. Galvenās pētījumā “Sieviete uzņēmējdarbībā 2005” iezīmējušās pozitīvās tendences:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konference Latvijas uzņēmējām' - devi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konference latvijas uz m j m

Konference Latvijas uzņēmējām

Mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai

Rīga, 2005. gada 15. aprīlis

galven s p t jum sieviete uz m jdarb b 2005 iez m ju s pozit v s tendences
Galvenās pētījumā “Sieviete uzņēmējdarbībā 2005” iezīmējušās pozitīvās tendences:

 Pieaug to sieviešu uzņēmēju skaits, kuras uzskata, ka sievietēm nav grūtāk uzsākt uzņēmējdarbību kā vīrietim

 Galvenie motīvi, kas piesaista sievieti uzņēmējdarbībai – iespēja būt neatkarīgai un iespēja darīt sev tīkamu darbu

 Sievietes uzņēmējas izjūt nepieciešamību tikties ar citām biznesa sievietēm un vēlētos būt lietišķo sieviešu kluba biedres

 Sievietes spēj veiksmīgi savienot uzņēmējas un mātes lomu

galven s p t jum sieviete uz m jdarb b 2005 iez m ju s negat v s tendences
Galvenās pētījumā “Sieviete uzņēmējdarbībā 2005” iezīmējušās negatīvās tendences

 Galvenās problēmas, ar kurām sieviete uzņēmējdarbībā joprojām saskaras – augstie nodokļi, konkurence

 Pieaugusi tādu problēmu aktualitāte kā kontrolējošo institūciju lielais skaits un kvalificēta darbaspēka trūkums

 Neskatoties uz to, ka mazinās sieviešu uzņēmēju neapmierinātība ar uzņēmējdarbības vidi Latvijā, tomēr pietiekami liels skaits sieviešu – 46,4% - to joprojām vērtē kā nelabvēlīgu, biznesa attīstību traucējošu

konferences pirmais tematiskais bloks kur m s tagad esam un kurp doties t l k
Konferences pirmais tematiskais bloks: Kur mēs tagad esam un kurp doties tālāk?

 Ikviena uzņēmuma attīstība un konkurētspēja ir saistīta un atkarīga no pastāvīgas savas darbības, esošo resursu un to uzlabošanas iespēju izvērtēšanas.

  • Ikvienā uzņēmuma posmā ir svarīgi apstāties un izvērtēt kur mēs esam un kurp mēs vēlamies doties, lai izvēlētos pareizos līdzekļus un stratēģiju.
  • Izvēlē starp izvērtēšanu un laika trūkumu, izvērtēšana ir ilglaicīgas pastāvēšanas prioritāte.
slide6
Nav viena vienota uzņēmuma darbības novērtēšanas kritēriju modeļa, kas derētu ikvienam uzņēmumam. Tāpēc katram uzņēmumam ir jāattīsta pašam savs, uzņēmuma procesiem atbilstošs kritēriju kopums.

Veiksmīgas darbības un konkurētspējas kritēriju starpā minami specializācija, profesionalitāteslīmenis, orientēšanās uz rezultātiem, sadarbība uzņēmuma ietvaros un ārpus tā, ilgtermiņa stratēģiskā plānošana, integrēta un operatīva kvalitātes vadības sistēma, profesionāli darbinieki, zināšanas par tirgu un klientiem.

Uzņēmuma darbības un rezultātu izvērtēšana sekmē prioritāšu un to sasniegšanai nepieciešamo darbību pareizu un atbilstošu izvēli.

konferences otrais tematiskais bloks cik m s viens par otru zin m
Konferences otrais tematiskais bloks:Cik mēs viens par otru zinām?

 Ikviens bizness sākas un beidzas ar klientu.

 Klients var būt apmierināts tikai tad, ja apmierināts ir uzņēmuma darbinieks.

Tikai apmierināts klients var kļūt par lojālu klientu.

 Klientu lojalitāte ir svarīga ikkatrā uzņēmumā, īpaši pieaugošas konkurences apstākļos.

slide8
 Visaugstākā klienta lojalitātes pakāpe - klients, kas neapzināti kļūst par uzņēmuma advokātu. Tas ir klients, kas nepieciešamības gadījumā spēj uzņēmumu aizstāvēt un vienlaicīgi ir tā reklāma.

Svarīga ir attiecību veidošana ar klientu: īpaša attieksme un individuāla pieeja katram klientam, klienta vajadzību izvirzīšana par prioritāti, klienta viedokļa uzklausīšana. Šajā procesā arī rodas lojālais klients.

konferences tre ais tematiskais bloks ar ar konkurentiem var sadarboties
Konferences trešais tematiskais bloks:Arī ar konkurentiem var sadarboties

Sadarbība ar savas nozares partneriem (konkurentiem) ir viena no uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējām. 

Uzņēmumam iesaistīšanās biedrībās un asociācijās ir izdevīga vairāku iemesludēļ: tās veicina uzņēmumiem labvēlīgu sociālo apstākļu radīšanu jeb veic uzņēmuma interešu pārstāvēšanu un aizstāvību; tā ir iespēja saņemt konsultācijas un informāciju, kā arī iespēja piedalīties uzņēmējiem interesējošu jautājumu apspriešanā visos valsts varas līmeņos un apmainīties ar pieredzi.

slide10
Biznesa balss konsolidēšana un sociālo partnerattiecību stiprināšana ir iespēja sievietēm uzņēmējām kļūt stiprākām uzņēmējdarbības vidē.

Biznesa aprindu plašāka un strukturētāka organizēšanās dažādu nozaru asociācijās pilnveidos uzņēmējdarbības vidi un veicinās dialogu ar valsti.

konferences ceturtais tematiskais bloks komunik cija caur pr tu un sirdi
Konferences ceturtais tematiskais bloks:Komunikācija caur prātu un sirdi

Jaunu speciālistu audzināšana savā uzņēmumā - labs veids, kā nodrošināt sava darba un vadības stila turpinājumu

Uzņēmuma attīstība nav iespējama bez uzticības padotajiem un partneriem.

Uzticēšanās savu darbinieku profesionalitātei un godprātīgai pienākumu izpildei, deleģējot uzņēmuma vadīšanas funkcijas darbiniekam, sniedz uzņēmuma īpašniekam vairāk laika uzņēmuma attīstības plānošanai

slide12
Uzņēmumam, kas veiksmīgi funkcionē bez īpašnieka klātbūtnes ir lielāka tirgus vērtība

 Viens no uzņēmēja vērtīgākajiem ieguvumiem ir spēja pārvarēt savas bažas un šaubas, iemācīties deleģēt un uzticēties.