komunik cia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikácia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Komunikácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

Komunikácia. Maroš Tenkel 2013/ 2014. Pojem komunikácia. Je definovaná ako kontakt medzi ľuďmi, obsahom ktorého je výmena oznámení (vo forme informácie, znamenia alebo signálu). Druhy komunikácie. Verbálna – realizuje sa pomocou jazykových prostriedkov, patrí sem:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komunikácia' - devi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komunik cia

Komunikácia

Maroš Tenkel

2013/ 2014

pojem komunik cia
Pojem komunikácia
 • Je definovaná ako kontakt medzi ľuďmi, obsahom ktorého je výmena oznámení (vo forme informácie, znamenia alebo signálu).
druhy komunik cie
Druhy komunikácie
 • Verbálna – realizuje sa pomocou jazykových prostriedkov, patrí sem:

- ústna (monológ, dialóg, diskusia, polemika),

- písomná,

- počúvanie, načúvanie.

 • Neverbálna – realizuje sa pomocou mimo jazykových prostriedkov, patrí sem:

- mimika,

- gestikulácia,

slide4

- Haptika – komunikácia hmatom,

 • - Posturika – postoj a konfigurácia tela,
 • - Kinezika – pohyb a držanie tela,
 • - Proxemika – osobná zóna,
 • - Paralingvistika – fonetické zvuky v akustickej reči.
rozdelenie komunik cie
Rozdelenie komunikácie
 • Priama komunikácia – obaja účastníci sú v priamom kontakte, funguje spätná väzba,
 • Nepriama komunikácia – účastníci nie sú v tej istej chvíli na tom istom mieste, dorozumievajú sa sprostredkovane,
 • Bežná komunikácia – odohráva sa v súkromnej sfére, využívanie slangových výrazov, nespisovné slová...,
 • Oficiálna komunikácia – realizuje sa vo verejnej sfére, štátna správa, administratíva..., využíva spisovný jazyk, odborné názvy...
princ py komunik cie
Princípy komunikácie
 • Princíp zrozumiteľnosti,
 • Pravdivosť,
 • Jednoznačnosť,
 • Odstraňovanie nejasnosti,
 • Sledovanie spätnej väzby a reakcia na ňu,
 • Ovládanie problematiky,
 • Zreteľne uvažovať a triediť informácie.
slide8

Odosielateľ (komunikant 1, autor) – vytvára informáciu, ktorú chce odoslať inému účastníkovi komunikácie, je ovplyvnený biologickými faktormi, vzdelaním, prostredím...

 • kóduje informáciu – spracúva ju pomocou jazykových prostriedkov,
 • musí mať zámer.
 • Príjimateľ (komunikant 2, adresát) – príma text, ale musí poznať rovnaký kód, dekóduje informáciu a spracúva ju svojím vedomím na ďalšie využitie, dáva spätnú väzbu odosielateľovi.
slide9

Kódovanie – pomocou vedomia meníme obsah informácií do jazykovej podoby.

Kanál (médium) – časť komunikácie v ktorej sa prekonáva vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, napr. vzduch.

Komunikačná situácia – súhrn sociálnych a technických podmienok v ktorých v ktorých sa komunikačná udalosť koná.