Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tylko teraz wycieczka do historycznych miast!!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tylko teraz wycieczka do historycznych miast!!!

Tylko teraz wycieczka do historycznych miast!!!

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Tylko teraz wycieczka do historycznych miast!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kazimierza, Lublina i Sandomierza Kliknij obrazki!!!! Tylko teraz wycieczka do historycznych miast!!!

 2.  Miasto  w  województwie lubelskim, w  powiecie puławskim, nad  Wisłą, w  Małopolskim Przełomie Wisły, w zachodniej części  Płaskowyżu Nałęczowskiego. Historycznie położony jest w  Małopolsce  (początkowo w  ziemi sandomierskiej, a następnie w  ziemi lubelskiej). Jest siedzibą władz  miejsko -wiejskiej  gminy  Kazimierz Dolny. Część trójkąta turystycznego:  Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów.  W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do  starego woj. lubelskiego. Był  miastem królewskim  Korony Królestwa Polskiego. Kazimierz Dolny

 3. Miasto  na prawach powiatu, stolica  województwa lubelskiego. Położona na  Wyżynie Lubelskiej  nad rzeką  Bystrzycą, historycznie w  Małopolsce. Był  miastem królewskim  Korony Królestwa Polskiego. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie   wyboru króla. Jest największym polskim miastem po wschodniej stronie Wisły, 2. w  Małopolsce, a 9. w kraju pod względem  liczby ludności (348 567 mieszkańców) oraz 15. pod względem powierzchni (147 km²). Centralne miasto  aglomeracji lubelskiej. Lublin

 4. Sandomierz  Miasto  i  gmina miejska  w  województwie świętokrzyskim, w  powiecie sandomierskim, położona nad rzeką Wisłą (268,5 km od jej źródła i 673,7 km od jej ujścia do  Morza Bałtyckiego), na siedmiu wzgórzach (stąd miasto nazywane jest czasem „małym Rzymem”), na granicy Wyżyny Sandomierskiej. Przemysłowa część miasta, zwana Nadbrzeziem, leży na prawym brzegu Wisły, w  Kotlinie Sandomierskiej, graniczy z Tarnobrzegiem. Przez miasto przebiegają szlaki turystyczne:  cysterski,  św. Jakuba,  Via Jagiellonica  oraz  Architektury Drewnianej. Historycznie położony jest w  Małopolsce, główne miasto dawnej  ziemi sandomierskiej. Następnie  województwa sandomierskiego. Był  miastem królewskim  Korony Królestwa Polskiego. Został też tam nakręcony dość znany serial pt „Ojciec Mateusz”.

 5. 870km

 6. Transport Od osoby za trasę=99zł

 7. herb 1dzień Kazimierz Dolny 1.Dojazd nocą do hotelu „Art Speak”* w Kazimierzu Dolnym. 2.Pobudka, toaleta i śniadanie 3.Dojazd do kościoła farnego św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja 4. Następnie do Muzeum Sztuki Złotniczej. 5. Potem Spichlerz Ulanowskich. 6. Przejście na rynek, dobranie się w grupy, pójście na obiad, możliwość kupna pamiątek. 7. Zbiórka na rynku i przejście do autobusu. 8. Dojazd do Lublina w nocy.

 8. Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Organy w modrzewiu Ołtarz główny Od zewnątrz Kościół wybudowany ok. 1325 został spalony w pożarze miasta w 1561. Od roku 1553 władzę nad Kazimierzem obejmuje  Jan Firlej – działacz reformacji. W 1586 roku następuje początek odbudowy w stylu  renesansowym. Za proboszcza Jana Ruszkowskiego (1676–1716) odnowiono zakrystię.

 9. Muzeum Sztuki Złotniczej Logo Jeden z eksponatów Muzeum Sztuki Złotniczej  jest jedyną placówka tego typu w Polsce. Przede wszystkim gromadzi wyroby dawnego i współczesnego złotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem złotników polskich i w Polsce działających. Popiera też współczesną twórczość złotniczą, organizując wystawy czasowe prezentujące wyroby środowisk twórczych i artystów indywidualnych. Wygląd z zewnątrz

 10. Spichlerz Ulanowskich /Mikołaja Przybyły/ - dziś Muzeum Przyrodnicze - przy ul. Puławskiej 34 zbudowano przy trakcie pomiędzy śródmieściem a portem. Miał 2 komory. Od frontu dobudowano dwupiętrową loggię z podcieniami i arkadami na piętrach, które z czasem również zabudowano, by ostatecznie podczas remontów przeprowadzanych w XX w. je odsłonić.  Spichlerz pochodzi z 1591 r, co odkryto podczas prac konserwatorskich w 1980 r. Oprócz daty wyeksponowano wtedy gmerk Przybyłów i monogram MP, będący swego rodzaju podpisem właściciela – Mikołaja Przybyły. Spichlerz Ulanowskich

 11. 2dzień LUBLIN 1.Nocleg w hotelu „Koziołeczek”*. 2.Pobudka, toaleta, śniadanie. 3.Dojazd do „Zamku w Lublinie”. 4. Następnie na Plac Władysława Łokietka. 5. Przyjazd do „Starego Teatru”. 6.Dojście na rynek, przejście do pizzerii. 7. Dojście do autobusu. 8. Dojazd do Sandomierza wieczorem. herb

 12. Zamek w Lublinie W  XIII wieku  do zamku dobudowano romański  donżon  (wieżę mieszkalno-obronną), wielokrotnie przebudowywany, podczas  okupacji niemieckiej mieściło się tam więzienie, później na takie same cele zamek zaadaptowało  NKWD, dopiero w połowie lat 50. W  XX wieku  powstało tam muzeum. Kaplica zamkowa pw. św. Trójcy, wybudowana jako fundacja  Kazimierza Wielkiego, to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, pokryty rusko-bizantyjskimi freskami z 1418, powstałymi na zamówienie  Władysława Jagiełły.

 13. Plac Władysława Łokietka. Centralne miejsce  Lublina, łączące  Stare Miasto  z ulicami:  Królewską,  Krakowskim Przedmieściem  i Lubartowską. Na jego obrzeżu stoi  Brama Krakowska  i  Nowy Ratusz. Plac powstał w 1611 roku po zasypaniu fos i rozplantowaniu wałów obronnych. Na pozyskanym w ten sposób placu utworzyło się dogodne miejsce  targowe, na którym handlowano głównie zbożem, stosując ówczesną miarę - korzec; plac nazywano wówczas Korce. Obecna nazwa, nawiązuje do 600-lecia nadania Lublinowi  praw miejskich przez króla Władysława Łokietka w 1317 roku.

 14. Teatr Stary w Lublinie to najstarszy po  krakowskim Teatrze Starym,  zachowany budynek teatralny w  Polsce. XIX-wieczny obiekt znajduje się w granicach lubelskiego  Starego Miasta, został wystawiony w  stylu klasycystycznym  z dekoracją w postaci  ślepych arkad  i prostokątnych płycin oraz dekoracjami  sztukateryjnymi  od ul. Jezuickiej, na fasadzie umieszczono płaskorzeźby masek i gryfów. Oryginalnie budynek był podzielony na cztery piętra: parter, krzesła na I piętrze, balkon i galerię. Scenę oświetlano przy pomocy oświetlenia olejowego, później naftowego. W wyniku przebudowy z lat 2007-2012 budynek uzyskał dwie dodatkowe kondygnacje podziemne mieszczące magazyny oraz zaplecze sanitarne (pierwotnie teatr nie był podpiwniczony). W teatrze zachowano pierwotny układ foyer – widownia – scena – zascenie. Po przebudowie Teatr ma 165 miejsc siedzących. Teatr Stary

 15. 3dzień SANDOMIERZ • Nocleg w hotelu „Nocna straż”*. • Pobudka, toaletka, śniadanie. • Dojazd do kościoła Dominikanów. • Przejazd do punktu zejścia do podziemi. • Zwiedzanie rynku. • Zjedzenie obiadu. • Zbiórka przy autobusie. • Przyjazd do szkoły w Górkach Wielkich irozejście się. herb

 16. Kościół św. Jakuba Kościół św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, Klasztor oo. dominikanów (konwent Świętego Jakuba), Sanktuarium Błogosławionego Sadoka i 48 Towarzyszy Męczenników oraz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej  – późnoromański / wczesnogotycki  rzymskokatolicki kościół ceglany z XIII wieku, prawdopodobnie zbudowany razem z budynkami klasztornymi w 1236 roku.

 17. SANDOMIERSKIE PODZIEMIA Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu jest jednym z najciekawszych miejsc na trasie zwiedzania Sandomierza. Słynne sandomierskie lochy są dawnymi składami - magazynami kupców zamieszkujących niegdyś Sandomierz. Od czternastego i piętnastego wieku drążone pod miastem korytarze stawały się znakomitym schronieniem dla mieszkańców przed obcymi wojskami najeżdżającymi Sandomierz.

 18. RYNEK SANDOMIERSKI Ratusz w Sandomierzu Stare Miasto

 19. Dziękuję za uwagę. Autor: Patrycja Waniołka Klasa 6a *- nazwy hoteli są wymyślone