slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategidag 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategidag 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Strategidag 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Strategidag 2012. Bärande idén 1. Vad är bäst för Esther ? Vad behöver hon? Vad VILL hon?. Vilka förändringar finns i omvärlden?. Vilka behöver samverka för att uppnå det?. Bärande idé 2. . Vi vill. Vi har egna förmågor!. . Vi kan. . Vi vågar. ESTHERCOACHER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategidag 2012' - deva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b rande id n 1
Bärande idén 1

Vad är bäst för Esther ?

Vad behöver hon?

Vad VILL hon?

Vilka förändringar finns i omvärlden?

Vilka behöver samverka för att uppnå det?

b rande id 2
Bärande idé 2

Vi vill

Vi har egna förmågor!

Vi kan

Vi vågar

r dina prioriteringar esthers prioriteringar
Är dina prioriteringar Esthers prioriteringar?

Esther coacher utmanar

Hur vet du det?

”Esther coacherna hos oss på Ortopediska vårdenheten intervjuar 5 patienter varje månad för att på ett djupare sätt få kunskap om hur man upplever vården på avdelningen. ”

Annika Fransson, 2012

slide6

Handlingskraftigt nätverk

Kundfokus

Ditt problem är mitt problem

Alla är lika mycket värda

Vi underlättar för varandra

Ett gemensamt ansvar för kunden

Gemensamma mötesplatser för utveckling tillsammans.

Multiprofessionalism.

Öppenhet, lärande av avvikelser.

handlingskraft
Handlingskraft ?

Hur märker Esther

att nätverket har handlingskraft?

slide8

Överraskningar under året

 • Esthers namnsdag annonseras
 • Bra fungerande sommar
 • Seniorcentralen Tranås – 3 C uppsatser
 • Esther coaching – D uppsats
 • Inge Werner berättar
slide9
Vårdplaneringsteamet utökas, inom slutenvården och Nässjö kommun, Vetlanda på gång
 • 33 nya Esther coacher på gång…..
 • Stark nationell fokus
 • Fortfarande internationell intresse……Wales, Italien,England, Finland, USA, Mexico.
 • White paper NHS om Esther
slide11

Var Esther än är

så finns vi där!

esthers delaktighet

Dokumentation av grupparbeten

Esthers delaktighet
 • Vi har diskuterat: När blir man en Esther? Behov av samordnade insatser, el eg. när man föds. Behov av delaktighet? Från första början. Hur kan vi öka delaktigheten? Kan behöva företrädare el kontaktperson, skrifter, bilder. Intervjuarens profession kan göra frågor ledande. Kulturers inverkan. Rutiner vid vårdplanering. Fråga, lyssna, återkoppla.
 • Nästa steg är: Vision: Hur kommer teknik-Esther att se ut? Internationell kommunikation – många ligger efter tekniken. Teknik-Esther ställer krav. Gemensamt datasystem även för Esther. Fortsatt samarbete mellan organisationer kring och med Esther. Diskutera innan vi blir sjuka hur vi vill ha det. Närstående viktiga. Trygghet i mötet. All information på ett personligt USB-minne? Obegränsade möjligheter till delaktighet. Tekniken in även hos de äldre – kommunerna (vissa) sover!
aptit f r livet

Dokumentation av grupparbeten

Aptit för livet

Vi har diskuterat: Projekt i Eksjö om matens betydelse – aptit, mängd, gemenskap runt måltiden.

Nästa steg är: vi kan bli bättre på att skicka med information om maten på samma sätt som medicinering. Svårt att nå ut hela vägen till hemtjänsten, behöver bli bättre. Näringsinnehåll kan höjas med olika metoder utan att öka mängden mat. Svårt för hemtjänsten att få Esther att tänka om runt maten. De som bor i eget boende behöver få information om maten vid utskrivning från sjukhus. Kommunala matsalar fungerar väldigt bra – fler sådana mötesplatser för äldre, t ex skolor. Behöver ha rutiner för att upptäcka risker, även bland dem som inte är inskrivna i verksamheten. Anhöriga sköter ofta inköpen – de behöver också få information om matbehoven. Viktigt att följa upp maten efter sjukhusvistelse.

komhem

Dokumentation av grupparbeten

KomHem

Vi har diskuterat: vad måste vi göra för att Esther inte ska märka kommunaliseringen? Hon ska märka att det är bättre. Personalkontinuitet, kommunen ansvarar för planerade och oplanerade sjukvårdsinsatser, inte märka gnissel, Esther får inte bli Svarte Petter, patienter från andra kulturer och information på andra språk och på lätt svenska. Bal: skillnad på psykiskt och fysiskt funktionshinder. Ex kuratorer skatteväxlas inte. Grå- eller svartzoner ska inte finnas – gränsdragningar och vårdkedjor måste fungera. Avgifter: kommer Esther att neka hemsjukvård om den kostar pengar?

Nästa steg är: vårdplaneringen och vårdkedjan måste fungera på samtliga nivåer. Vara medvetna om olika bakgrunder, språkbruk. Ha förståelse för dem och ta tillvara på skillnaderna. Information till Esther och anhöriga tidigt, på lätt svenska och olika språk. Det ska alltid finnas någon som tar över i vårdkedjan. Fall med psykiatriska patienter för att förtydliga.

samordnare f r esther lokal

Dokumentation av grupparbeten

Samordnare för Esther lokal?
 • Vi har diskuterat: en tidig insats av samordnare behövs för Esther. Hur fånga upp patienter som inte är inskrivna i primärvården? Akuta team från kommunen.
 • Nästa steg: samordnad individuell plan. Samordnare någon som känner Esther och som följer upp planen. Dialog om vilken information man vill ha.
coaching

Dokumentation av grupparbeten

Coaching

Vi har diskuterat: Framtiden för coacherna. Fixa café, ställa frågor, utveckla, stödja, större projekt, vardagsförbättringar, attitydförändringar

Nästa steg är: Hur få coacherna mer synliga? Chefsutbildning i Esther-coachutb, knappar, nätverksträffar, spridningstid. Stående punkt på APT. Avsätta 5 procent av arbetstiden.

l rande tavlor

Dokumentation av grupparbeten

Lärande tavlor
 • Vi har diskuterat: utmaningen att hitta delaktighet bland dem som arbetar närmast Esther. Visa resultat på enhetsnivå. Varför mäter vi? Hur vet vi att vi arbetar på bästa sätt? Kommunen ta del av landstingets åtgärder.
 • Nästa steg: få mätresultat in i vardagen, fånga idéer, visa resultat på kreativa sätt, kunskap om varför vi mäter, dela med oss till varandra och till Esther.
viktiga datum 2013
Viktiga datum 2013
 • 6 mars Coachens dag
 • 22 mars Tänk om Åldrandet
 • 24/25 april Släktträff i Vadstena
 • 15/16 maj Utvecklingskraft, examen Esther coacher
 • 19 september SPIRA nationell konferens
 • 17 oktober Esther strategidag
lokaler f r grupparbeten
Lokaler för grupparbeten

Aulan KomHem

Almen Esthers lokala samordnare ?

AskenEsther coaching och framtiden

FuranLärande tavlor

HörsalenÄr Esther verkligen delaktig?

GranenAptit för livet

esther p rla
Esther Pärla

Nomineringar:

 • Kajsa Radonich, Geriatriska kliniken
 • Annika Östh, Tranås kommun
 • Gunilla Lindberg, Medicin kliniken
 • Ingrid Lindberg, Medicinkliniken
 • Inge Werner, Senior
 • Bertil Carlfors, Senior
 • Maria Johansson, Tranås VC
 • Henrik Nilsson, Tranås VC
 • Ingela Bengtsson, Tranås kommun
 • Lillemor Runn, Tranås kommun
 • Helena Dovier

……and the winner is…………………