Водородът
Download
1 / 49

- PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Водородът – новото гориво. Александър Попов ( Българска академия на науките ) и Цвети Цветков ( Химикотехнологичен и металургичен университет). Общ преглед:. Въведение – защо водород ? Приложение на водородната енергия Двигатели с вътрешно горене

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - deva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5257799

Водородът – новото гориво

Александър Попов (Българска академия на науките) и

Цвети Цветков (Химикотехнологичен и металургичен университет)


5257799
Общ преглед:

 • Въведение – защо водород?

 • Приложение на водородната енергия

  • Двигатели с вътрешно горене

  • Горивни елементи и видове горивни елементи

 • Производство на водород

 • Инфраструктура на водородната енергетика5257799
Един от критериите за развитието на едно общество еколичеството консумирана енергия

BG H2 Society

Европа – 573 млрд.W,

с тенденция за повишаване с 1,8% на година.


5257799
Ръст на потреблението на електроенергия (в милиона барела на ден в нефтен еквивалент)


C 2 2 q

От къде идва тя? електроенергия

C + О2 СО2 + Q


5257799
Парников ефект електроенергия

VISible – видим Infra red – инфрачервен


5257799
Тенденция на отделяне на СО електроенергия 2 в Европа,в млрд. тона


5257799

електроенергия Глобално повишаване на температурата за последните 70 год.– около 1,8 ºС; Повишаване на морското равнище с 22 cm при тези темпове на повишаване на температурата на въздуха с 1,8 ºС;Глобално повишаване на температурата на морската вода от 1995г.с 0,06 ºС;


5257799
Други емисии: електроенергия

(NxOy, SO2, SO3) + H2O  киселинаCO + Hb  карбокси Hbсажди – смог


5257799
Ръст на потреблението на горива в последно време (млн. t)

BG H2 Society


5257799
Темпове на консумация на природни ресурси% от общите запаси на Земята


8 81 6 70 8 89
природни ресурси8 държави – 81% течните горива6 държави – 70% природен газ8 държави – 89% въглища


5257799

АЕЦ – в далечна перспектива природни ресурсисуровините са проблем, а продуктите са проблем и в момента; ВЕЦ – вече няма голяма възможност за развитие.

BG H2 Society


5257799
Възобновяеми източници на ток природни ресурси

 • Вятър, слънце, океани (вълни, приливи/ отливи)

  • Технически не достатъчно разработени;

  • Непостоянни във времето.

 • ТЕЦ (отпадъци) – не решава проблема с въздуха.


5257799
Новата формула на горене природни ресурси

BG H2 Society

Н2 + ½О2 Н2О + Q


5257799
Къде има водород? природни ресурси

1/2 от масата на Слънцето и звездите


5257799
основна съставна част на природни ресурсимеждузвездното пространство “радиационен слой”


5257799
2/ природни ресурси3 от земната повърхност е вода


5257799
Водородната икономика природни ресурси

 • Производство

 • Съхранение

 • Доставка

 • Приложение
5257799
България природни ресурси

 • Ограничени залежи на въглеродни горива

 • Задължение да затвори 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ “Колзодуй”

 • Българско Водородно Общество


5257799
Приложение - ДВГ: природни ресурси

 • Водородът – 3 пъти по-калорично гориво

 • Незамърсяващ околната среда

 • Очаква се да достигне ефективността на най-добрите дизелови двигатели5257799
Приложение - ГЕ природни ресурси

1 mol водород + 0.5 mol кислород = 53 Ah


5257799
ГЕ - предимства природни ресурси

BG H2 Society

 • Коефициент на полезно действие:

  • Конвенционални: (КПД = 10 – 40%)

  • Горивни елементи: (КПД > 90%)

 • Безшумни и безотпадни;

 • Не изразходват гориво на празен ход.

Мех. Движ.

Хим. Проц.

Топлина

Електричество

Хим. Проц.

Електричество


5257799
Кратка история природни ресурси

 • Iво съобщение за Н2-О2 ГК батерия –

  Гроув, 1842г.

 • Iва реализация на Н2-О2 ГК батерия –

  Бейкън, 120 години по-късно.

 • Iви Н2-тръбопровод, пуснат в експлоатация

  Европа, 1938г.

 • Iви малък автобус на горивни елементи –

  САЩ, 1993г.


5257799
ГЕ – направление на развитие природни ресурси

 • Нови катализатори

 • Кислородния електрод (катод)

 • Водородния електрод (анод)

 • Електролитна среда


5257799
ГЕ - видове природни ресурси

 • Алкални ГЕ (AFC)

 • ГЕ с протоннообменна мембрана (PEMFC)

 • Директни метанолови ГЕ (DMFC)

 • Фосфорнокисели ГЕ (PAFC)

 • ГЕ със стопен карбонат (MCFC)

 • Твърдооксидни ГЕ (SOFC)5257799

Стек от ГЕ в пакет (батерия) природни ресурси

Резервоар

Помпа

Компресор

Овлажнител

Топлообменник

Алтернатор (пост/пром. ток)

Електропроводници

Електромотор/консуматор

Контролни устройства и др.

ГЕ - системи


5257799
ГЕ - приложение природни ресурси

 • Генератори и батерии

 • Аварийни ситеми и непрекъсваеми устройства

 • Мобилни устройства

 • Автомобилостроене и транспорт


5257799
Приложения - генератори природни ресурси

 • Батерии и генератори на основа ГЕ

 • Аварийно захранване и непрекъсваеми устройства

 • Захранване на подемници и електромобили5257799
Градско минибусче природни ресурси

 • дължина: 5m

 • вместимост: 22човека

 • пробег: 200km

 • max скорост: 33 km/h

 • мощност: 25kW

 • съхранение: под налягане


5257799

Нисан природни ресурси


5257799
Водород - съхранение природни ресурси

 • Под налягане (до 70MP)

 • Течно състояние (криогенни резервоари)

 • Хидриди

 • Абсорбенти

 • Реформинг5257799
Водород - производство състояние

 • Реформинг

 • Електролиза

 • Биомаса5257799

състояние

О2

H2О

H2О

Производство - електролиза

H2


5257799
Производство - състояниеPEM

PEM горивни елементи се използват за евтино и ефективно генериране на водород (твърдофазен електролит)


5257799
Производство – биомаса състояние

 • Термохимично разлагане

 • Фотосинтез от микроорганизми и ензими


5257799
Инфраструктура състояние

 • Инсталации за получаване на водород

 • Съхранение

 • Използване

 • Разпределение и транспорт

 • Консумация
5257799
Норвегия състояниепрограма за прокарване на водородни газопроводи в Северна Европа


5257799
Благодаря състояниеза вниманието!


ad