KALİTE İNDİKATÖRLERİ - PowerPoint PPT Presentation

kal te nd kat rler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KALİTE İNDİKATÖRLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KALİTE İNDİKATÖRLERİ

play fullscreen
1 / 37
KALİTE İNDİKATÖRLERİ
618 Views
Download Presentation
dessa
Download Presentation

KALİTE İNDİKATÖRLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KALİTE İNDİKATÖRLERİ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Ekim 2012

 2. SUNUM PLANI • İNDİKATÖR NEDİR TANIMI • NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ • İNDİKATÖRLERİN ÇIKIŞ NOKTALARI • SKS’DE YER ALAN İNDİKATÖRLER • İNDİKATÖR TAKİBİ VE AŞAMALARI • ÖRNEK UYGULAMA SUNUMU • VE RAPORLANDIRMA

 3. İndİkatör?

 4. KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ DESTEK HİZMET YÖNETİMİ İNDİKATÖRYÖNETİMİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

 5. İndİkatör? Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir.

 6. Ölçme; bireylerin, nesnelerin veya sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise sahip oluş derecesinin ve sonuçlarının sembollerle ya da sayılarla ifade edilmesidir. Değerlendirme; ölçme sonucunda elde edilen verilerin kıyaslanması, karşılaştırılması, yargılanmasıdır.

 7. NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ? • Neredeyim? • Nerede olmak istiyorum? • Olmak istediğim yerde olmak için ne yapmalıyım?

 8. NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ? Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlayabilmek için hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflerin neresinde olduğumuzu bilmeliyiz!

 9. YANİ; Hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini arttırmak, sonuçlarını izlemek, karşılaştırmalar ve ileriye dönük planlar yapmak için ölçüm yapmak ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir.

 10. İNDİKATÖRLERİN ÇIKIŞ NOKTALARI • Klinik etkililik • Verimlilik • Etkinlik • Çalışan Güvenliği • Hasta Güvenliği • Hasta Odaklılık • Sorumlu Yönetişim

 11. HKS’de İNDİKATÖRLER • Ameliyat Masası Kullanım Oranı • Yoğun Bakımda Enf. Hızı • Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı • Cerrahi Alan Enf. Hızı • Sitolojik Patolojik Tanı Arasındaki Uyum Oranı • Acil Servise Çağırılan Kons-İcapçı Hekimin Çağırılış Varış Süresi • Acil Servise 24 saatİçinde Tekrar Başvuru Oranı • Müşahedede bekleme Süreleri • Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı • YBÜ Tekrar Yatış Oranı • YBÜ Mortalite Oranı • YBÜ Bası Ülseri Oranı • Sezaryen Oranı • Hekim Başına Düşen Poliklinik Odası Oranı • Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı • Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Oranı • Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı • Düşen Hasta Oranı • Kan ve Vücut Sıvısına Maruz Kalan Çalışanlar Oranı

 12. İNDİKATÖR TAKİBİ 1.Basamak: • İndikatör Kartlarının Hazırlanması 2. Basamak: • Verilerin toplanacağı kaynakların belirlenmesi 3. Basamak • Verilerin Toplanması 4.Basamak • Verilerin Analizi 5. Basamak • Sonuçların Değerlendirilmesi 6. Basamak • İyileştirme

 13. 1. BASAMAKİndikatör Kartlarının Hazırlanması • Kısaca indikatörün kimlik kartıdır. • Tanım ve gerekçe açık, net, herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır. • Her indikatörün sorumlusu belirlenmelidir. • Veriler takip edilip, hedef değer belirlenmelidir. • Kırmızı alanlar her kartta bulunmalıdır. • Ölçülebilen sayısal veriler olmalı, hesaplama yöntemi tek olmalıdır.

 14. 1. BASAMAKİndikatör Kartlarının Hazırlanması • Veri toplama ve analiz periyodik aralıklarla yapılmalıdır. • Alt indikatörler belirlenmelidir. İyileştirme için geriye dönük kök neden analizi yapabilmek ve ek bilgiye, veriye ulaşabilmek için uygun alt indikatörler belirlenmelidir.

 15. 2. BASAMAK Verilerin Toplanacağı Kaynakların Belirlenmesi • Kurumun koşullarına uygun veri toplama yöntemi kullanılmalıdır. • Bildirimler, elektronik kayıtlar kullanılabilir. • Sorumlu kişilerin konunun önemi bilmesi, doğru verileri göndermeleri önemlidir. • Bildirim düzeyi ölçülmelidir. (Bildirim düzeyi anketi vs.)

 16. 3. BASAMAK Verilerin Toplanması • Veri kalitesi çok önemlidir. • Elektronik bilgi sisteminin uyumu ve ilgili personelin uyumu önemlidir. • Veriyi toplayanların gerekli eğitimi almış olmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. • Verilerin sistematik toplanması gerekmektedir.

 17. 4. BASAMAK Verilerin Analizi • Hastane idaresince belirlenen sorumlu kişi ya da birimler analizden sorumludur. • Analiz için kullanılan formül, hesaplama yöntemi güvenilir, açık ve net olmalıdır.

 18. 5. BASAMAK Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi • Sonuçların dilidir. • Üst Yönetim, ilgili Bölüm sorumluları, Kalite Yönetim Birimi, ilgili Komite sorumluları birlikte sonuçların değerlendirir. • Hedefin neresindeyiz? • Neden buradayız? • Geride isek ne yapmalıyız? • Sürdürülebilirliği nasıl sağlamalıyız?

 19. KRİTİK NOKTALAR • Sürekli İzlem • Kaliteli Veri (Yeterli ve doğru bildirim) • Doğru Kayıt • Personel uyumu ve eğitimi • Elektronik bilgi sistemi • Sonuçların paylaşımı

 20. UNUTMAYALIM Kİ!

 21. ÖRNEK FORMLAR

 22. ÖRNEK UYGULAMA

 23. ÖRNEK UYGULAMA

 24. ÖRNEK UYGULAMA

 25. ÖRNEK UYGULAMA

 26. ÖRNEK UYGULAMA

 27. ÖRNEK UYGULAMA

 28. ÖRNEK UYGULAMA

 29. ÖRNEK UYGULAMA

 30. 2011 Temmuz – aralık dönemi

 31. 2012 ocak – Nisan dönemi

 32. 2012 mayıs – Ağustos dönemi

 33. raporlandırma

 34. sonuç = 