Cyfweliad - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cyfweliad PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Cyfweliad
157 Views
Download Presentation
dessa
Download Presentation

Cyfweliad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cyfweliad Mae cyfweliad yn fwy na rhywun yn holi cwestiynau. Mae angen sgiliau siarad a gwrando da er mwyn rhoi sylw i atebion y person sy’n cael ei gyfweld ac ymateb iddyn nhw mewn ffordd effeithiol.

  2. Cyfweliad Dyma ystyr ‘cyfweliad’ yng Ngeiriadur Gomer:- ‘Cyfarfod ffurfiol i holi person ar lafar (ar gyfer swydd, neu ar y radio neu’r teledu)’

  3. Mae cyfwelydd da yn :- • paratoi cwestiynau • gwneud ymchwil am y person • penderfynu beth mae eisiau ei wybod

  4. Dewis Cwestiynau Mae cwestiynau yn gallu bod yn rhai agored neu rai caeëdig. Gallwch ateb cwestiwn caeëdig gyda gair yn unig, neu gyda chymal byr. e.e. Beth gest ti i ginio? Wyt ti’n hoffi pêl-droed? Ble rwyt ti’n byw? Oes chwaer gyda ti?

  5. Dewis Cwestiynau Mae angen ateb cwestiynau agored yn llawer mwy manwl. e.e. Beth ydy dy farn am felinau gwynt? Beth rwyt ti’n ei wneud ddydd Sadwrn? Sut rwyt ti’n gwneud cacen? Pam dylet ti gerdded i’r ysgol?

  6. Holi Hwn A’r Llall Nawr ewch ati i baratoi’r cyfweliad. Pob hwyl wrth holi!