slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P\_U01:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P\_U01: - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P\_U01: Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej Z wykorzystaniem danych i wyjaśnień zawartych w Raporcie MSW/KGP o stanie bezpieczeństwa za rok 2012. Pojęcie problemu kryminalnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa P\_U01:' - desma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Problem kryminalny a poczucie bezpieczeństwa

P_U01:

Student potrafi analizować przyczyny problemu kryminalnego występującego w społeczności lokalnej

Z wykorzystaniem danych i wyjaśnień zawartych w Raporcie MSW/KGP o stanie bezpieczeństwa za rok 2012

poj cie problemu kryminalnego
Pojęcie problemu kryminalnego
 • To… „wymagająca odpowiedniej reakcji sytuacja, w której dany podmiot lub grupa podmiotów ponosi szkodę na skutek popełniania czynów przestępnych lub występowania zachowań antyspołecznych”

Cyt. za: K. Łojek…

rodzaje problem w kryminalnych
Rodzaje problemów kryminalnych
 • Problem potoczny: problem który wymaga rozwiązania (ograniczenia, likwidacji) za pomocą instrumentów znanych, stosowanych
 • Problem dydaktyczny: problem, owszem, wymaga rozwiązania, istnieją narzędzia pozwalające go ograniczyć, wyeliminować, ale nie są znane tym, którzy stanęli w jego obliczu
 • Problem badawczy: problem występuje, brakuje natomiast wiedzy o sposobach, narzędziach jego rozwiązania, ograniczenia
slide4
Wykres 2.1.1 Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”)Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide5
Wykres 2.1.2 Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide6
Wykres 2.1.3 Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1018 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide7
Wykres nr 2.1.4 Czy w ostatnich 5 latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %) Źródło: CBOS, kwiecień 2012, N=1192 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide8
Wykres 2.3.1. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku? Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide9
Wykres 2.3.5. Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (w %) (można było wskazać trzy odpowiedzi) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
tekst
Tekst

Jerzy Lovell,

Znaleźć materiał do homilii

slide11
Wykres 2.2.1 Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? Źródło: CBOS, marzec 2013, N=1060 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide12
Wykres 2.2.2. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność:? (dobre oceny w marcu 2013 r.)Źródło: CBOS, marzec 2013, N=1060 (pominięto odp.: „trudno powiedzieć”) Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide13
Wykres 2.3.2. Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: bardzo skuteczna, raczej skuteczna, raczej nieskuteczna czy też bardzo nieskuteczna? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide14
Wykres 2.3.3. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedla)? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide15
Wykres 2.3.4. Jak często widuje Pan (i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (w %) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
slide16
Wykres 2.3.6. Które kwestie związane z pracą Policji są dla Pana(i) osobiście najważniejsze? (w %)(można było udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi) Źródło: KGP (PBP od I 2007 do I 2013). N=17 000 Za: Raport MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r.
przest pstwa z u yciem przemocy r d a jak wy ej zab jstwa przest pstwa stwierdzone w tym usi owania
Przestępstwa z użyciem przemocy (źródła jak wyżej)Zabójstwa – przestępstwa stwierdzone, w tym usiłowania
kategorie miejsc w kt rych najcz ciej dochodzi o do zab jstw
Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do zabójstw
 • W roku 2012 wśród odnotowanych zabójstw:
 • 223 popełniono w budynku wielorodzinnym (38,3%), tj. w mieszkaniu
 • 143 w budynku samodzielnym (24,6%), czyli głównie w domu
 • 57 na ulicy (9,8%),
 • 12 w parku, na skwerze (2,1%),
 • 10 w lesie (1,7%),
 • 8 na polu, łące (1,4%),
 • 7 w barze, restauracji (1,2%),
 • 7 w ogrodzie działkowym, altanie (1,2%),
 • 6 w komórce, piwnicy, strychu (1%),
 • 5 na parkingu (poniżej 1%),
 • 58 w innym miejscu (10%).
kategorie miejsc w kt rych najcz ciej dochodzi o do b jek lub pobi
Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do bójek lub pobić
 • W 2012 r. wśród odnotowanych przestępstw udziału w bójce lub pobiciu:
 • 4660 miało miejsce na ulicy (40,8%),
 • 1533 w szkole podstawowej lub gimnazjum (13,4%),
 • 685 w budynku wielorodzinnym (6%),
 • 543 w barze, restauracji, pubie (4,8%),
 • 292 w budynku samodzielnym (2,6%),
 • 235 na boisku (2%),
 • 202 w parku, na skwerze (1,8%),
 • 183 na parkingu (1,6%),
 • 142 na drodze, autostradzie (1,2%),
 • 125 w domu dziecka (1,1%),
 • 113 na przystanku komunikacyjnym (1%)
 • 105 w internacie, bursie (poniżej 1%),
 • 1493 w innym miejscu (13,1%).
kategorie miejsc w kt rych najcz ciej dochodzi o do przest pstw rozb jniczych
Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do przestępstw rozbójniczych
 • W roku 2012 wśród odnotowanych przestępstw rozbójniczych:
 • 8152 popełniono na ulicy (33,2%),
 • 7024 w szkole podstawowej lub gimnazjum (28,6%),
 • 1766 w budynku wielorodzinnym (7,2%),
 • 948 w sklepie, butiku (3,9%),
 • 655 w budynku samodzielnym (2,7%),
 • 495 w domu dziecka (2%),
 • 369 w parku, na skwerze (1,5%),
 • 339 w internacie, bursie (1,4%),
 • 283 w centrum handlowym (1,2%),
 • 223 na boisku (0,9%),
 • 206 w banku, filii banku (0,8%),
 • 205 na stacji paliw (0,8%),
 • 1715 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (7%).
przest pstwa z u yciem przemocy polska
Przestępstwa z użyciem przemocy - Polska
 • Występują częściej na terenie miast niż wsi (np. rozbój, także udział w bójce lub pobiciu – o dominacji przestępstw „sztachetowych” nad innymi rozbójniczymi trzeba już zapomnieć)
 • Sprawcy i ofiary to często ludzie o podobnych cechach społ.-demogr. (najczęściej – młodzi mężczyźni o niskim statusie społeczno-ekonom.) i podobnym stylu życia (lokale gastronomiczne, rozrywkowe, późna pora, alkohol, narkotyki)
przest pstwa z u yciem przemocy polska1
Przestępstwa z użyciem przemocy - Polska
 • Sprawcę i ofiarę często łączą więzy towarzyskie lub rodzinne, pomiędzy sprawcą a ofiarą istnieją nieraz resentymenty o różnym podłożu;
 • jest to widoczne w przypadku zabójstw, bójek i pobić, uszkodzeń ciała, przemocy w rodzinie, także, choć rzadziej, zabójstw i rozbojów na tle rabunkowym (obserwacja ofiary)...
ad