SEHER GÜREL - PowerPoint PPT Presentation

seher g rel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEHER GÜREL PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEHER GÜREL

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
SEHER GÜREL
279 Views
Download Presentation

SEHER GÜREL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SEHER GÜREL

 2. *BİLGİ PARADİGMASI *BİLGİ YÖNETİMİ VİZYONUNU OLUŞTURMAK *ORGANİZASYONEL KÜLTÜRÜN ADIMLARI VE UNSURLARI UYGULAMADA BİLGİ YÖNETİMİ

 3. BİLGİ PARADİGMASI • Bilgi paylaşımın müşteriye daha yüksek değer yaratma amacının bir parçası olarak bilgi sürecinde yer almaktadır.

 4. Bilgi yönetimi sürecinde dört adım;

 5. Bilgi paylaşımı kendi başına çok önemli bir ilkedir. • Her bilgi kırıntısını olabildiğince hızlı paylaşılmasıdır. • Müşterinin olabildiğince erken katılımın sağlanması bilgi paylaşımının anahtarıdır. • Bilgi süreci, müşteri için giderek daha yüksek değer ifade etmektedir.

 6. Sonuç olarak, bilgi organizasyonlarında bilgi paylaşımına uygun bir çalışma ortamının yaratılması, gelişme döngüsünü pekiştirecek ve daha fazla güven oluşturacak, iletişim kanallarını daha fazla açacak, organizasyonel öğrenmeyi daha da hızlandıracak ve giderek daha yüksek kalitede bilgi paylaşımını gerçekleştirecektir.

 7. BİLGİ YÖNETİMİNDE VİZYONU OLŞTURMAK güven paylaşma İletişim Öğrenme

 8. 5. Adım: Yeni Yapılar, Sistemler, Süreçler ve Teknolojilerin yaratılması Bilgi gönderme ve almanın ötesinde geçen organizasyonlarda grup tartışmaları ve toplantılar gündeme gelmekte, işbirliği ve ortak çalışma boyutunda gelişme sağlamaktadır. Bu adımda proje gruplarının yaratılması ve takım. Organizasyonlar arası düzeylerde planlama ve ARGE ortaklarının oluşturulması gündeme gelmektedir.

 9. 6.ADIM: Organizasyonel Kültürün Oluşturulması Kültür, organizasyonu bir arada tutan, birleştirip bütünleştiren ve diğerlerinden ayırt eden özellikler dizisidir. Organizasyonda ortak kabul edilen amaçlar, inançlar ve değerler sisteminin bütünüdür.

 10. Bir organizasyonel kültürün değişik boyutlarından söz edilebilir. Bunlar arasından bazıları bilgi yönetimi açısında özellikle önemlidir. Destek Yapı Bireysel özgürlük düzeyi Çalışma yönetimi Taktir ve ödül anlayışı Risk almaya karşı tutum

 11. Organizasyonel kültür, bir açıdan çalışanların organizasyonla ilgili duygu ve düşüncelerin yansıtır, kendi kurumlarını nasıl algıladıklarını açıklar. Bu algılama biçimine göre çalışanlar yeni bilgi edinmeye, paylaşmaya, yeni bilgileri korkusuzca kullanmaya daha açık olurlar ya da çekingen ve isteksiz davranırlar.

 12. ORGANİZASYONEL KÜLTÜRÜN ADIMLARI VE UNSURLAR • Liderler ve yöneticiler çalışanlara güven duymalı ve bunu onlar belli etmelidirler. • Çalışanların girişkenliklerini kullanmalarına ve kendileri ile ilgili konularda karar almalarına izin verilmelidir. • Hata yapmalarına (belirli sınırlar içerisinde) hoşgörü ile yaklaşılmalı, hatalardan ders alınmasını sağlamalıdır. Hata yapma korkusuna izin verilmemelidir.

 13. İletişim her yönde açılmalı, iletişimi engelleyen tüm nedenler ortadan kaldırılmalıdır. • Yönetim, çalışanları dinlemeli, istek ve beklentilerini çok iyi anlamalı ve getirdikleri öneriler değer vermelidir. • İlginç yararlı yararlı fikirler desteklenmeli, bu fikirlerin sahipleri takdir edilmeli ve ödüllendirilmeleridir. • Değişik gruplar ve takımlar arasındaki iletişim ve iş birliği desteklenmelidir. • Arzulanan kültürün oluşması için uygun unsurlar geliştirilmeli ve kullanılmalıdır

 14. KAYNAKÇA: BİLGİ YÖNETİMİ DERS KİTABI