slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หัวข้อ และโครงร่างการค้นคว้าแบบ อิสระ หลักสูตร การจัดการความรู้ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต PowerPoint Presentation
Download Presentation
หัวข้อ และโครงร่างการค้นคว้าแบบ อิสระ หลักสูตร การจัดการความรู้ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

หัวข้อ และโครงร่างการค้นคว้าแบบ อิสระ หลักสูตร การจัดการความรู้ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

หัวข้อ และโครงร่างการค้นคว้าแบบ อิสระ หลักสูตร การจัดการความรู้ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 1. ชื่อและนามสกุล. ว่า ที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอ ชัยรัตน์ รหัส 542132031 Acting Sub Lt. Ratchapong Hochairat Code 542132031.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หัวข้อ และโครงร่างการค้นคว้าแบบ อิสระ หลักสูตร การจัดการความรู้ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต' - desirae-molina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

หัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ

หลักสูตรการจัดการความรู้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

slide2

1. ชื่อและนามสกุล

ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รหัส 542132031

Acting Sub Lt. Ratchapong Hochairat Code 542132031

slide3

2. ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

2.1 ภาษาไทย : การพัฒนาระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน

เพื่อการจัดการความรู้ เรื่อง บ้านหลังน้ำลด

ของจังหวัดเชียงใหม่

2.2 ภาษาอังกฤษ : Development of Information Systems Knowledge Community Center for Knowledge Management

after the Flood of Chiangmai Province

slide4

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน

-การเกิดอุทกภัย น้ำท่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยเฉพาะระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม จะเป็นช่วงของฤดูมรสุมที่จะก่อให้เกิดความ

เสียหายข้อมูลศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

-สถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดผลกระทบหลายด้าน

โดยเฉพาะ บ้านเรือนเสียหาย 1,557 หลัง ข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณจังหวัดเชียงใหม่

-หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร จิตอาสา ต่างพยายาม

ที่จะสนับสนุนให้ความรู้ความช่วยเหลือแตกต่างกันไป ตามปัจจัยและความพร้อม

slide5

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน

slide6

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน

-ความรู้หรือการตอบปัญหาอาจจะไม่ครอบคลุม และระบบสารสนเทศความรู้ปัจจุบัน

อาจจะมีข้อมูลที่หลากหลาย ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลเฉพาะเรื่อง และก็ยังไม่ได้มีการจัดการ

ความรู้ที่ดี ทำให้ประชาชนอาจจะได้รับความรู้ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ของแต่บ้าน อย่างแท้จริง

-บ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องการฟื้นฟูซ่อมแซม

-การจัดการความรู้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและระบบสารสนเทศ

มีความสำคัญในการสนับสนุน ในการให้ความรู้แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

slide7

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน

-คลังความรู้ชุมชน มีระบบสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ แต่ไม่สมบูรณ์จำเป็นต้องพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ในการรับความรู้ที่ถูกต้อง

และเหมาะสม

slide8

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน

slide9

3. หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ/หรือสมมติฐาน

slide10

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้
  • -ความหมายความรู้
  • -แหล่งเก็บความรู้ในองค์การ
  • -ประเภทของความรู้
  • -ระดับความรู้
  • -การสร้างความรู้ในองค์การ
  • -ความหมายของการจัดการความรู้
  • -กระบวนการจัดการความรู้
  • -องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้
  • -ปัจจัยเอื้อที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ
slide11

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้
  • จากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ ทำให้เราสามารถรู้ว่าความรู้คืออะไร เราสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งใดบ้าง มีความรู้กี่ประเภท แต่ละประเภทเป็นอย่างไร การสร้างความรู้ทำได้อย่างไร แล้วเราสามารถนำมาจัดการความรู้ได้อย่างไร ซึ่งเราสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 กระบวนการที่จะนำมาศึกษา องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้ แบบจำลองปลาทู ทำให้เราได้ทราบว่า เรื่องที่เราจะทำ ทำ KM ไปทำไมให้เราได้วิเคราะห์ดู และอีกอย่างการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็เป็นหัวใจสำคัญในการทำ KM และสิ่งที่เราได้จัดเก็บและแลกเปลี่ยนความรู้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนได้เช่นกัน ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ
slide12

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  • -ความหมายของระบบสารสนเทศ
  • -ประเภทของระบบสารสนเทศ
  • -ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
  • -ขั้นตอนการจัดทำระบบสารสนเทศ
  • -ประโยชน์ของการจัดทำระบบสารสนเทศ
slide13

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  • จากแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นั้นทำให้เราได้ทราบถึงประเภทของระบบสารสนเทศ ที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องที่เราได้ศึกษานั้น เป็นระบบสารสนเทศประเภทไหน ส่วนประกอบ ๆ ด้วยอะไรบ้าง ถ้าเราจะทำจะต้องเริ่มต้นที่ขั้นตอนอะไรมีกี่ขั้นตอน แล้วสิ่งที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหน
slide14

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • 4.3 แนวคิดเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
  • -ความหมายของอินเตอร์เน็ต
  • -การให้บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต
slide15

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • จากแนวคิดเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่ได้ศึกษามา จะทำให้เราได้รับรู้ว่าอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญในการเผยแพร่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้รวบรวมสังเคราะห์ความรู้ให้ถึงประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และทราบถึงว่ามีการให้บริการบ้างบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเหล่านั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่เราได้ศึกษา มีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์
slide16

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
  • 4.4 ทบทวนวรรณกรรม
  • -การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการความรู้
  • -การจัดการความรู้กับการพัฒนางาน และชุมชน
  • จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า มีผู้ที่ศึกษาได้นำ หลักการของการจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศมาพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในองค์กร หน่วยงาน หรือแม้กระทั้งการพัฒนาชุมชน ด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงได้เห็นประโยชน์จากงานต่างๆ ที่มีผู้ได้ศึกษามาแล้ว จึงได้นำหลักการทฤษฎี ผลงานศึกษานำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการศึกษาวิจัยหัวข้อในครั้งนี้
slide17

5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน สำหรับการจัดการความรู้

เรื่อง บ้านหลังน้ำลด ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน และเป็นศูนย์กลางความรู้ ในการแก้ปัญหา น้ำท่วม

เรื่อง บ้านหลังน้ำลด อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

2. เพื่อประเมินผลของการใช้ระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน ที่พัฒนาขึ้น

slide18

6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์

1. ได้ระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน ที่มีการจัดการความรู้ เรื่อง บ้านหลังน้ำลด

ที่ประชาชน สามารถ นำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น

2. มีศูนย์กลางความรู้ เรื่อง บ้านหลังน้ำลด สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัย

น้ำท่วมหลังน้ำลดแก่ประชาชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปเรียนรู้

และประยุกต์ใช้

slide19

6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์

3. มีระบบการเก็บรักษาองค์ความรู้เดิม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มพูน

องค์ความรู้ใหม่ๆในลักษณะของการร่วมมือทางวิชาการ จากนักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีความรู้ ในความรู้ สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัย

น้ำท่วมหลังน้ำลด

4. สามารถนำแนวคิดและขั้นตอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและกำหนด

แนวทางปฏิบัติการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน

เพื่อการจัดการความรู้ในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

slide20

7. ขอบเขตและวิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ คลังความรู้ชุมชน เพื่อการจัดการความรู้ เรื่อง บ้านหลังน้ำลด ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยการประยุกต์ขั้นตอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ และใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative research) และกระบวนการขั้นตอนตามแนวคิด 7 ขั้นตอน ของการจัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ (KnowledgeCreation and Acquisition) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การเรียนรู้ (Leaning)

slide21

7. ขอบเขตและวิธีการวิจัย

 • 1. การบ่งชี้ความรู้
 • 2. การสร้าง และแสวงหาความรู้
 • 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
 • 4. การประมวล และกลั่นกรองความรู้
 • 5. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
 • 6. การประเมินคุณภาพสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
 • 7. การนำ ISO 12207 มาเป็นกรอบในการดำเนินกระบวนการทำงาน 15 กิจกรรม
slide22

8. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล

ห้องคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

slide23

9. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

เดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2555

slide24

10. เอกสารอ้างอิง

Marquardt,M. (1996), Building the Learning Organization. New York:McGrawHill,

Nonaka,kujiro and Takeuchi,Hirotaka. (2000), Classic work: Theory of Organizational

KnowledgeCreation.In Morey, D., Maybury, M.T. and Thuraisingham, B.M. Knowledge

Management: Classic and Contemporary Work .Mass: The MIT Press.

กรณ์ดนัย วิทยานุการุณ. (2551). การออกแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เรื่องเรือนกาแล

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

คลังความรู้สำนักงานชลประทานที่15. 2554. เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [ระบบออนไลน์]

แหล่งที่มา http://irrigation.rid.go.th/rid15/ (31 ธันวาคม 2554)

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์. ทฤษฎีการจัดการความรู้. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

ธันยพร วณิชฤทธา. (2550). การจัดการความรู้ในชุมชน: กรณีศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชน มีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงครามวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

slide25

10. เอกสารอ้างอิง

บุญดี บุญญากิจ และคณะ. การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2549.

ปณิตา พ้นภัย. การบริหารความรู้ (Knowledge Management) : แนวคิดและกรณีศึกษา.

เอกสารวิจัย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544

ประพนธ์ ผาสุกยืด. การจัดการความรู้. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

บริษัท ใยไหม ครีเอทีฟกรุ๊ฟ จำกัด, 2549.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เรืองรอง. 2550. เรื่อง อินเทอร์เน็ตคืออะไร. [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา

http://www.thaiwbi.com/course/internet/internet.html (31 ธันวาคม 2554)

พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกตใช้. กรุงเทพฯ. ธรรกมลการพิมพ์ ,2547

ภคณัฐฌายีเนตร. (2551). การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการความรู้สำหรับฝ่ายบริหาร

โครงข่ายจังหวัดลำปาง บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

โรงเรียงเม็งรายมหาราชวิทยาคม. 2554. เรื่อง บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องอินเตอร์เน็ต

[ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://tc.mengrai.ac.th (31 ธันวาคม 2554)

วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้กับการบริหารราชการไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้

เพื่อสังคม, 2548

slide26

10. เอกสารอ้างอิง

วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่. 2554. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://elearning.northcm.ac.th (31 ธันวาคม 2554)

ศิริขวัญ ศรีทับทิม. (2552). การพัฒนาระบบการรวบรวมความรู้ ด้านคหกรรมศาสตร์ กรณีศึกษา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี การค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย โรงเรียนบ้านโนนกู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแก่น เขต 1.  2554. เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา

http://school.obec.go.th (31 ธันวาคม 2554)

สุชาดา กีระนันทน์. (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ:ข้อมูลในระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรศักดิ์ สันติสถิตพงศ์ (2551). ระบบจัดการความรูสําหรับโครงการ ศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง

การค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ,2548

สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. คู่มือจัดทำแผนการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ,2548

สำนักงาน ก.พ.ร. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี :

การบริหารความรู้. กรุงเทพฯ ,2548

อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์. (2551). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่

slide27

10. เอกสารอ้างอิง

http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/m2554/