kki psfa1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KKI/PSFA1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KKI/PSFA1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

KKI/PSFA1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

KKI/PSFA1. Téma : myšlení, paměť, pozornost, inteligence, tvořivost; učení 26.10.09. Učení a související pojmy. myšlení paměť pozornost inteligence tvořivost učení. Myšlení. Poznávací (kognitivní) proces Poznávání skutečnosti a jejích podstatných znaků

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KKI/PSFA1' - desirae-fowler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kki psfa1

KKI/PSFA1

Téma: myšlení, paměť, pozornost, inteligence, tvořivost; učení

26.10.09

u en a souvisej c pojmy
Učení a související pojmy

myšlení

paměť

pozornost

inteligence

tvořivost

učení

my len
Myšlení
 • Poznávací (kognitivní) proces
 • Poznávání skutečnosti a jejích podstatných znaků
 • Řešení problémů v teorii a praxi
 • Proces zpracovávání a využívání informací
 • Souvisí s inteligencí (i.=určuje kvalitu myšlení jedince)
probl m esti z palek
Problém šesti zápalek
 • Jak uspořádáte 6 zápalek tak, aby vznikly 4 rovnostranné trojúhelníky?
probl m esti z palek1
Problém šesti zápalek
 • Řešení problému šesti zápalek
my len1
Myšlení

Rozlušti:

S E P L O I O C H Y G

k emu slou my len
K čemu slouží myšlení:
 • Formování pojmů
 • Rozpoznávání a nacházení vztahů
 • Vyvozování závěrů z výchozích předpokladů (usuzování)
 • Řešení problémů
 • Vytváření něčeho nového
3 z kladn druhy my len
3 základní druhy myšlení
 • KONKRÉTNÍ – manipuluje s vjemy (opravy, vaření, praní, přestavování nábytku, puzzle)
 • NÁZORNÉ –operujeme s představami, nejčastěji vizuálními (plánování, jak zařídit byt; řešení geometrických příkladů, řešení neverbálních úloh v testu inteligence; hudební skladatel – sluchové představy)
 • ABSTRAKTNÍ – operace se znaky (symboly) verbálními, matematickými, logickými; nejběžnější druh myšlení pojmové, při kterém manipulujeme s verbálními znaky (pojmy).
pozornost
Pozornost
 • Mentální proces
 • Funkce= vpouštět do vědomí omezený počet informací
 • Umožňuje monitorovat vnější i vnitřní prostředí a vybíratz něj ty podněty, které si přejeme nebo potřebujeme uvědomit a ostatní ignorovat
 • Základní vlastnost pozornosti: selektivita – výběrovost
 • Pozornost

bezděčná

záměrná

koncentrace
KONCENTRACE

KONCENTRACE ZAHRNUJE 3 ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI:

 • Výběrsprávného podnětu a soustředěníse na něj.
 • Schopnost přesouvat pozornost podle měnících se podmínek.
 • Schopnost udržet pozornost a soustředit se na důležité.

PŘÍČINY ROZPTÝLENÍ POZORNOSTI:

 • Soustředění se na minulé nebo budoucí (X teď a tady)
 • Věnování pozornosti příliš velkému počtu věcínajednou (očekávání, negativní myšlenky, naučil jsem se všechno? co když si vytáhnu špatnou otázku? co tomu řeknou rodiče?)
slide11
Paměť
 • soubor psychických procesů a vlastností
 • umožňuje osvojení zkušeností; zapamatování, uchování a vybavení
 • schopnost zaznamenávat životní zkušenost
 • základní předpoklad pro schopnost učit se
slide12

Klasifikace paměti dle trvání

1) krátkodobá

 • sekundy - minuty
 • omezená kapacita (7 +-2), starší informace vytěsňovány novými
 • informace do střednědobé paměti nebo zapomenuta

2) střednědobá

 • minuty - hodiny
 • významné informace do dlouhodobé paměti, ostatní zapomenuty

3) dlouhodobá

 • hodiny, dny, roky, trvale
charakteristika pojmu inteligence
Charakteristika pojmu INTELIGENCE
 • schopnost efektivně zpracovávat informace, úspěšně se adaptovat v životě
 • vrozená vlastnost
 • můžeme rozvíjet získáváním zkušeností a prováděním modelových situací
testov n inteligence
Testování inteligence
 • Skupinové (tužka-papír) a individuální zkoušky (administrovány indiv., pomůcky - kostky, lístky, u menších dětí)
 • Wechslerova inteligenční škála pro děti (WISC)
 • Dospělá verze WAIS
 • SAT test školních schopností
 • Raven (culture fair)
uk zka ot zek testu iq
Ukázka otázek testu IQ
 • Doplňte vhodné číslo do řady: 1, 2, 3, 5, 8, ?
 • 2
 • 3
 • 12
 • 13
 • Doplňte vhodné číslo do řady: 17, 56, 66, 72, 18, ?
 • 13
 • 63
 • 72
 • 94
 • Které slovo má podobný význam jako ORAT?
 • kypřit
 • vozit
 • tahat
 • čeřit
 • Doplňte druhou dvojici dle vzoru: HRAD, PŘÍKOP - RŮŽE, ?
 • květ
 • listy
 • trny
 • vůně
popisn ozna en inteligence
Popisná označení inteligence

Normální rozložení inteligence v populaci:

Skór IQ popisný název

 • 130 a více vysoce vynikající (2,5% populace)
 • 120-129 vynikající
 • 110-119 lepší průměr
 • 90 – 109 průměr (50% populace)
 • 80-89 horší průměr
 • 70 – 79 hraniční (MR)
 • 55 – 69 lehce zaostávající
 • 40 – 54 středně zaostávající
 • 25 – 39 těžce zaostávající
 • 0 – 24 hluboce zaostávající
struktura inteligence
Struktura inteligence
 • Psychologické teorie: inteligence jako komplexní schopnost X inteligence jako souboru dílčích složek.
model inteligence r b cattela
Model inteligence R. B. Cattela

R. Cattel:

 • Fluidní - vrozená inteligence:
 • vliv biologických činitelů na rozumový vývoj
 • Krystalická - socio-kulturně ovlivněná:výsledek působení prostředím poskytované zkušenosti.
 • Fluidní inteligence po dosažení 15 let už příliš nevzrůstá, úroveň krystalické inteligence se může rozvíjet po celý život.
 • Úroveň fluidní inteligence ve stáří klesá.
sternbergova triarchick teorie inteligence
Sternbergova triarchická teorie inteligence

Analytická inteligence

Mentální kroky či složky používané k řešení

problémů

Tvořivá inteligence

Využití zkušeností způsobem , který podporuje

získání vhledu

Praktická inteligence

Schopnost poznávat každodenní souvislosti a

přizpůsobovat se jim

tvo ivost1
Tvořivost
 • Kreativita z latinského creatio = tvorba.
 • Schopnost člověka vytvářet jakékoli nové a původní myšlenky,
 • Každý člověk má jistý stupeň tvořivosti
 • Tvořivost lze do značné míry rozvíjet
 • Tvořivost se vyskytuje v každé lidské aktivitě (organizační, poznávací, produkční, umělecké, výchovné, zdravotnické, při poskytovaní služeb, sportu, ...).
rozv jen tvo ivosti k a student
Rozvíjení tvořivosti žáků a studentů
 • Podporovat volnou hru dětí
 • Začleňovat děti do organizace práce
 • Vést děti k přímému vyjadřování pocitů
 • Povzbuzovat děti, aby trávili čas samy
 • Povzbuzovat děti, aby se vyjadřovali mnoha různými způsoby
 • Povzbuzovat děti, aby vyjadřovali své nápady
 • Respektovat, jak se dítě vyjadřuje
 • Hodnotit s ohledem na individuální zlepšení, snahu
 • Podporovat divergentní (nabízející více řešení) myšlení
principy kreativn orientovan ho vyu ov n v tv
Principy kreativně orientovaného vyučování v TV
 • Princip samostatnosti při pohybové činnosti
 • Princip vlastního tempa při pohybové činnosti
 • Princip postupu při problémově orientovaných situacích
 • Princip fantazie, plynulosti, flexibility, originality při pohybové činnosti
 • Princip divergentního (více než jedno možné řešení) myšlení při pohybové činnosti
 • Princip svobody rozhodování žáka při pohybové činnosti
 • Princip radostnosti, prožitkovosti, emocionality při pohybové činnosti
 • Princip dominující role žáka ve vyučovacím procesu
p klad kreativn v uka ly ov n
Příklad-kreativní výuka lyžování
 • Slalom – dáme žákům kolíky nebo kužely, aby si samy vytyčili slalom. Žáci vymýšlí různé varianty obtížnosti, aby jej byli schopni projet řezanými oblouky
 • Škola pocitů

Snaže se jezdit: aktivně – pasivně; vesele – smutně, křečovitě – uvolněně; hlasitě- tiše

Jezdit podle nálady: arogantně, nudně, báječně, nafoukaně, stydlivě, zuřivě

Jezdit podle hudby: zpívat, představovat si, poslouchat písničky

Využití pomůcek: kolečka, ringo kroužky,

míče, provázek, tyče, chrastítka (Valenta, 2005)

slide33
UČENÍ =
 • PROCES ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ŽIVOTA
 • UMOŽŇUJE ORGANISMU PŘIZPŮSOBIT SE PODMÍNKÁM PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJE
 • UMOŽŇUJE PŘIZPŮSOBIT SE I ZMĚNÁM PODMÍNEK – U ČLOVĚKA PŘÍRODNÍM A SPOLEČENSKÝM
slide34
Lidi nemůžeme naučit ničemu, dá se jim pouze pomoci, aby všechno objevili ve svém nitru

Galileo Galilei

co si osvojujeme u en m
CO SI OSVOJUJEME UČENÍM?
 • VĚDOMOSTI
 • DOVEDNOSTI
 • NÁVYKY
druhy u en
DRUHY UČENÍ
 • ZÁMĚRNÉ
 • BEZDĚČNÉ (PODNĚTNÉ A NEPODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ)
vlastnosti u c ho se
Vlastnosti učícího se
 • Inteligence, zpracování informace, tvořivost
 • Afektivní činitele (úzkost, sebepojetí, intro-extraverze)
 • Motivace
 • Zrání
 • Věk
 • Pohlaví
 • Sociální prostředí
 • Studijní návyky
 • Paměť (Fontana 1997, 151)
jak u ivo vjemy si nejl pe zapamatujeme
JAKÉ UČIVO (VJEMY) SI NEJLÉPE ZAPAMATUJEME?
 • Vizuálně zajímavé
 • Neobvyklé
 • Emocinálně zabarvené
u ebn styly
Učební styly
 • Vizuální styl – nejvíce se naučí pozorováním, sledováním
 • Auditivní styl - poslechem
 • Kinestetický styl – nejvíce věcí se naučí, když do učení zapojí svoje tělo
jak p ipravit mozek na u en
Jak připravit mozek na učení ?

Přísun

krve

Přísun

krve

as pro studium
Čas pro studium
 • Vytvořte si časový plán
   • Domácí příprava
   • Studium ve škole
   • Opakování
 • Udělejte si čas na odpočinek
   • Volnočasové aktivity
   • Tělesná cvičení
 • Osvojte si pozitivní přístup
jak zefektivnit u en aneb 2 p lky mozku pracuj l pe ne jedna
Jak zefektivnit učení aneb 2 půlky mozku pracují lépe než jedna…

logika

jazyky

matematika

učení zpaměti

poslech

psaní

čtení

intuice

prostorová

orientace

rytmus

hudba

obraz

barva

tvořivost

L

P

jak zapojit do u en cel mozek
Jak zapojit do učení celý mozek?

Konverzní činnosti:

Popište slovy (L)

Nakreslete si obrázek nebo diagram (P)

Představte si daný jev (P)

Napište jeho popis (L)

Identifikujte klíčová slova(L)

Přepište si je různými

barvami (P)

Corpus Callosum

dob e se p ipravte a u te se efektivn
Dobře se připravte a učte se efektivně
 • Připravte mysl na učení
   • Rozvrhněte si čas pro studium a věnujte čas odpočinku
   • Relaxujte pro správné krevní zásobení mozkových center důležitých pro proces učení
 • Využívejte techniky pro zlepšení paměti
   • Vizuální
   • Neobvyklé
   • Emocionálně zabarvené

3.Používejte konverzní techniky pro zapojení obou mozkových hemisfér

slide48
UČENÍ PODMIŇOVÁNÍM

SENZOMOTORICKÉ UČENÍ

učení se systematickým poznatkům a pojmům = VERBÁLNÍ, POJMOVÉ

učení se jak řešit problémy = PROBLÉMOVÉ

SOCIÁLNÍ UČENÍ

UČENÍ ZÁŽITKEM

Druhy učení

klasick podmi ov n
Klasické podmiňování
 • nepodmíněný podnět – nepodmíněná reakce (např. jídlo – slinění)
 • původně neutrální podnět, např. zvonek– žádná reakce
 • podmíněný podnět podnět na nějž byla „napodmiňována“ nepodmíněná reakce
klasick podmi ov n v u en lid
Klasické podmiňování v učení lidí
 • podmíněná emocionální reakce

(+ terapeutický postup systematické desenzibilizace)

 • tolerance vůči droze, předávkování - podmíněná kompenzační reakce organismu při užití dávky v obvyklém prostředí
 • reklama
operant n podmi ov n
Edward LeeThorndike

zákon účinku:

pravděpodobnost opakování akce je zvýšena, pokud je tato akce následována příjemným nebo uspokojujícím podnětem

Operantní podmiňování
operant n podmi ov n z kladn principy
Primární zpevnění: obvykle uspokojuje základní vrozené potřeby (např. jídlo)

Sekundární zpevnění: naučené odměny (např. peníze, chvála)

Operantní podmiňování – základní principy
operantn podmi ov n u en se pokusem omylem v u en lid
Operantní podmiňování (učení se pokusem-omylem) v učení lidí
 • Tvarování chování:

zpevňování řady postupně se zlepšujících reakcí, až je dosaženo žádoucí výsledné reakce

u en se pozorov n m
Bandurova slavná Bobo Doll studie:

4 fáze: 1.pozorování, 2. zapamatování, 3. reprodukce, 4. motivační procesy

Učení se pozorováním
motorick u en
MOTORICKÉ UČENÍ
 • Učení se manuálním zručnostem, návykům, dovednostem a motorickým operacím
 • Řízení motorového vozidla, zvládání různých druhů sportu, nácviku psaní, chůze, tance
 • Opakováním se zvětšuje kapacita vodivého kanálu a snižuje se možnost chyb v přenosu a provedení.
 • Klíčové postavení v poznávacím procesu má zpětná aferentace (zpětná vazba, posilování)
3 f ze u en
3 fáze učení

Dle Fittse a Posnera, 1995

Kognitivní

Asociační

Autonomní

Začátečník,

nováček

Mírně pokročilý

nácvik

Pokročilý

Zdokonalování

kognitivn f ze
Velké množství chyb

Zaměřuje pozornost na každý detail pohybu

Není schopen vyselektovat nepotřebné informace

Nepravidelný výkon

Pomalý, nekoordinovaný

Zvyšte korektivní zpětnou vazbu

Používejte krátké slovní pokyny

Používejte ukázku, video atd.

Poskytněte možnost pochopit dovednost

Kognitivní fáze

Učitel

Učící se

slide59

Asociační fáze

Učící se

Učitel

 • Méně chyb
 • Dovednost se rozvíjí
 • Cvičící si osvojuje základní prvky dovednosti
 • Rozvíjí se předvídavost
 • Učí se monitorovat svůj výkon, vytváří si vlastní
 • zpětnou vazbu
 • Korektivní zpětnou vazbu používejte v menší míře
 • Soustřeďte se na správné hrubé provedení prvku
 • Zdůrazněte zlepšení a pokrok
 • Poskytněte velké množství času na procvičení
slide60

Autonomní fáze

Učící se

Učitel

 • Tréninkové jednotky zaměřené na upevnění dovednosti
 • Menší nároky na pozornost
 • Upevnění sebedůvěry,

vnitřní řeč zaměřena na strategii

 • Malá míra zlepšení

výkonnosti

 • Zaměření na strategii
 • Práce na mentální stránce výkonu
 • Zdůrazňujte samostatnost v učení a hodnocení vlastních výkonů
 • Povzbuzujte, motivujte, podporujte
zm ny v konnosti b hem f z u en
Změny výkonnosti během fází učení

Změny v tempu zdokonalování dovednosti

Změny a zlepšení nemusí probíhat plynule,ale v

krocích, nejrychlejší změny během kognitivní fáze

transfer interference
Transfer, interference
 • Při osvojování nové senzomotorické dovednosti využíváme podobné dovednosti osvojené dřív

= transfer. Při zvládání např. nových druhů sportovních činností výhoda – minulá bohatá zkušenost s pohybovými aktivitami různého druhu

Interference -při učení dovednosti podobné  dříve osvojeným – chyby

 • Příklad jízda na lyžích a na snowboardu

(některé prvky, které jsou žádoucí při

lyžování, mohou na snowboardu vést

k chybám; hokej-golf; tenis-stolní tenis)

probl mov u en
Problémové učení

= pokládáno za nejsložitější druh učení

 • VYŘEŠENÍ PROBLÉMU NOVÁ FORMA CHOVÁNÍ

(uplatnění v dalších podobných situacích)

 • samostatné odhalení principu nebo pravidla
 • pozitivní vliv na další chování
 • získané poznatky mají velkou trvalost.
chara kteristick znaky pu
Charakteristické znaky PU
 • Změření na problémy při tvorbě kurikula
 • Otevřené problémy
 • Studenti jsou řešiteli problémů
 • Studenti mají k dispozici pouze stručný návod
 • Autentickéhodnocení zaměřené na výkon
role u itele
Role učitele
 • Učitel je koučem a tutorem
 • Posuzuje výsledky, poskytuje prostředí pro zkoumání a nápady, diskutuje se studenty o jejich názorech
 • Povzbuzuje studenty v přejímání vlastní zodpovědnosti za své učení
 • Musí být připraven zčásti se vzdát své autority – nelektoruje, neřídí, nenabízí jednoduchá řešení
6 krok pu
6 kroků PU

Co je třeba udělat?

Jaké zdroje mohu

použít?

 • Definování úkolu– zásadní otázka
 • Strategie získávání informací
 • Lokalizace a přístup k info
 • Použití informace
 • Syntéza

6. Hodnocení

Knihovna?

Web?

Email?

Rozhovor?

Data?

Co z těchto

zdrojů

můžu použít?

6 hodnocen
6. Hodnocení

Naučili se žáci

danou věc?

Post test?

Byli motivovaní?

Jak si ověřím,

zda jsem odvedl

dobrou práci ?

probl mov u en p klady
Problémové učení - příklady
 • Opičí dráha: pohybová jednotka pro děti s využitím nářadí (lavičky, žebřiny, skluzavky, švédské bedny, odrazový můstek, žíněnky, balanční destičky)- rozvoj koordinace, rovnováhy, zlepšování tělesné zdatnosti)
 • Létající koberec – kooperace, koordinace
 • Zeměpis: mapa Evropy (puzzle)
 • 5 dní v indické džungli (fotografie, obrázky z kalendářů, barvené látky; tělocvičné nářadí, dřevěné kostky na prolézání) (metodický portál)
motorick u en1
Motorické učení
 • Problémově orientovaný trénink
 • Motorické učení je podněcováno, pokud se děti aktivně zapojí do řešení pohybového problému (př. lezecká stěna)
 • Příklad: dovednost se nedá nalít do hlavy – autonomie
 • Bernstein: koncepce opakování bez opakování
 • Dobrý trénink je nezapojovat stále stejné prostředky řešení motorického problému, důležitý je proces řešení stále stejného

problému znova a znova.

probl mov orientovan tr nink
Problémově orientovaný trénink
 • Podmínka 1: Zaměření na cíl pohybové akce, kterého chceme dosáhnout (dávat instrukce tak, aby bylo jasné, co je cílem akce, zaměření pozornosti na proces učení) příklad komix
 • Podmínka 2: Učení objevováním
 • Dítě zná cíl akce
 • Má pouze základní informace,jak pohyb provést
 • Musí samo najít způsob, jak pohybový úkol
 • řešit (př. lezení na umělé stěně; lanové
 • centrum)
probl mov orientovan tr nink1
Problémově orientovaný trénink
 • Podmínka 3:Variabilita tréninku

Co se může měnit:

 • Dovednost, která bude používána v podmínkách zápasu
 • Fyzické podmínky
 • Situace, ve kterých bude dovednost prováděna

Pozn. Větší variabilita tréninku může přinášet

více chyb při tréninku, ale následně méně chyb

v situaci zápasu

feed back zp tn vazba
Feed back - zpětná vazba
 • Informace o provedeném výkonu, kterou sportovec obdrží z okolních zdrojů

Principy:

 • Lidé, děti zvláště, si mohou najednou zapamatovat jen velmi malé množství informací
 • Zaměřte zpětnou vazbu jen na 1-2 věci (na to nejdůležitější)
 • Lidé zaměří pozornost na ty pohyby, které mají podle zpětné vazby změnit
 • Zpětná vazba po každém pokusu není optimální pro učení – vede k závislosti na zpětné vazbě

Důležitá je podpora samostatnosti – autonomie (situace zápasu)

u en z itkem hrou
UČENÍ ZÁŽITKEM, HROU

„Výchova zážitkem je proces, ve kterém si žák buduje znalosti, dovednosti a hodnoty na základě přímé zkušenosti.“

(Luckman, 1996, str. 7)

u en z itkem
Učení zážitkem

Co slyším, to zapomenu.Co vidím, si zapamatuji.Co si vyzkouším, tomu rozumím.cyklus učení - např. podle Kolba:

u en z itkem a hrou
Učení zážitkem a hrou

Vzdělávání zážitkem:

 • Snaha o osobní rozvoj
 • Prvek dobrodružství (nejen fyzická zátěž)
 • Určitá míra nejistoty a přijímání rizik
 • Výzva
 • Reflexe
 • Zasazení do neobvyklého prostředí
 • Přítomnost hry
 • Využití metafor
 • Rozbor proběhlých aktivit (review)
 • (Franc D., Zounková, D., Martin A., 2007)
z itkov vzd l v n v r
Zážitkové vzdělávání v ČR
 • Historické kořeny: Komenský (1592-1670)
 • Celostní rozvoj osobnosti:“Je třeba vzdělávat ducha, jazyk, srdce i ruku.“
 • Nejdůležitější zkušenost člověk získává pomocí vlastních smyslů
 • Cestování, hry, hraní při výuce
 • „Vzdělávání začíná a končí u opravdové zkušenosti, učení musí být spojeno s pobytem v přírodě, musí připravovat na život.“

Velká didaktika:

 • Propojení teorie a praxe
 • Propojení jednotlivých vyučovacích předmětů
 • Podpora samostatného vzdělávání a řešení problémů, motivovaného vlastním zájmem
z itkov vzd l v n v r1
Zážitkové vzdělávání v ČR
 • 20. léta 20. stol. Junácké hnutí –výchova v přírodě (outdoor education)
 • Ovlivňování sebe sama a vztahů k ostatním lidem
 • Schopnost sebekontroly
 • Nezávislé přijímání rozhodnutí