ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Download
1 / 16

????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ. เค้าโครง. กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ. แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน. กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. The Stock Exchange of Thailand (SET) จัดตั้งเมื่อปี 2518 และเริ่มการซื้อขายอย่างเป็นทางการวันที่ 30 เมษายน 2518

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????????????????????' - derry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4680981

ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ


4680981
เค้าโครงระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ

 • แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน


4680981
กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • The Stock Exchange of Thailand (SET)

 • จัดตั้งเมื่อปี 2518 และเริ่มการซื้อขายอย่างเป็นทางการวันที่ 30 เมษายน 2518

 • มีฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร

 • กำลังคนรวมทุกกลุ่มบริษัท950 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)

 • Market for Alternative Investment

 • เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

 • Bond Electronic Exchange (BEX)

 • ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการตลาดรองตราสารหนี้ในประเทศไ ทย


4680981

กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

 • Thailand Futures Exchange Pcl (TFEX)

 • จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 • Thai NVDR Company Limited

 • จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศโดยการออก NVDRs

 • Thailand Securities Depository Co., Ltd (TSD)

 • ทำหน้าที่พัฒนาและให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Back-office system)


4680981

กลุ่มบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อ)

 • Settrade.com Co., Ltd

 • ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เนตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อบริการนักลงทุนรายย่อย

 • Thailand Securities Institute (TSI)

 • ทำหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนสำหรับนักลงทุน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

 • The Family Know-How Co., Ltd. (FKH)

 • เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ


4680981
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

ระบบการซื้อขาย

ระบบ Clearing &

settlement


4680981
วัน - เวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์

T1

T2

T3

9.30

12.30

14.00

16.30

17.00

Pre -Opening I

Trading Session I

Intermission

Pre -Opening II

Afternoon Trading Session

Call Market

Off-hour Trading and Market Runoff Period

T1

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 9.55 – 10.00 น.

T2

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 14.25 – 14.30 น.

T3

เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเพื่อเลือกหาเวลาปิดในช่วง 16.35 – 16.40 น.

วันทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ : 9.30 – 17.00 น.


4680981
กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

T

ASSET

EXECUTION

คำสั่งซื้อ

คำสั่งขาย

BROKER

BROKER

TSD

T+1

รายงานการซื้อขาย

T+3

TSD

ยอดซื้อสุทธิ

BROKER

ยอดขายสุทธิ

BROKER


4680981
การจดทะเบียนหลักทรัพย์การจดทะเบียนหลักทรัพย์

ประเภทหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูล

ตามรอบเวลา

รายงานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การครอบงำกิจการ และเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูล

ตามเหตุการณ์


4680981
เค้าโครงการจดทะเบียนหลักทรัพย์

 • กลุ่มบริษัทในเครือและระบบงานที่สำคัญ

 • แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน


Www settrade com
แหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุนแหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุนwww.settrade.com


4680981

ข้อมูลแหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน: SETSMART


4680981

SET website : www.set.or.thแหล่งข้อมูลเพื่อการลงทุน


Money channel 24 hour daily for economic and investment programs
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Money Channel24-hour daily, for economic and investment programs


Tsi activities
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนTSI activities

University Education

Youth Education


Tsi activities1
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนTSI activities

Professional Education

Investor Education


ad