Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
European Hi gh P ower Laser E nergy R esearch facility PowerPoint Presentation
Download Presentation
European Hi gh P ower Laser E nergy R esearch facility

European Hi gh P ower Laser E nergy R esearch facility

123 Views Download Presentation
Download Presentation

European Hi gh P ower Laser E nergy R esearch facility

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. European High Power Laser Energy Research facility Projekt z ESFRI Roadmap (kapitola Energie), vybrán EK k financování Přípravné fáze v rámci RP7 Koordinátor: Prof. Mike Dunne, Rutherford Appleton Laboratory (Velká Británie) Memorandum of Understanding s projektem ELI, partnerství s projektem HiLASE

  2. Cíl projektu Koncepční a technologický demonstrátor generace fúzní energiepomocí laseru Klíčové technologie Nová generace vysoce účinných repetičních laserů s využitím v průmyslu Časový horizont 2008 - 2011/12Přípravná fáze, prototypy laserových technologií 2012 - 2014 Definiční fáze, prototypy jednotlivých částí HiPERu 2014 - 2020 Konstrukční fáze: stavba + uvedení do provozu Cena 1-1.5 mld Euro

  3. A multi-national partnership • Project partners (at the national agency level): • UK, France, Czech Republic , Spain, Italy , Portugal, Greece, • European Commission (FP7) • Other partners (at the institutional level): • Germany, Poland, Russia • International links: • USA, Canada, Japan, China, South Korea

  4. Commitment to fusion via ITER, NIF (multi-$B investment) Demonstration of energy production from laser fusion within 3 to 5 years(USA) These are fundamental step-changes in our field Huge implications for science and energy programmes A strategic way forward in Europe defined The fusion era is dawning … ITER online 2020 NIF (LLNL, USA) online in 2009

  5. Plentiful fuel (scale = mankind’s long term needs) Energy Security (extraction from seawater + in situ production) Clean (no CO2 emissions, no long-lived radioactivity) Safe Hydrogen production (for local energy) The case for fusion energy (Image courtesy GA)

  6. Industrial technologies related to HiPER Vacuum technologies Laser materials and technologies Diode-pumped solid state lasers (DPSSL) Computer 3D vision X-ray optics, adaptive optics and microoptics Microtechnologies Robotic systems Scintillation and detection systems Driving and power electronics Czech companies interested in HiPER Delong Instruments a.s. (Brno) Crytur s.r.o. (Turnov) Vakuum Praha s.r.o. Neovision s.r.o. (Prague) Rigaku-Reflex Europe (Prague) Foton s.r.o. (Nová Paka) Meopta s.r.o. (Přerov)

  7. Zapojení ČR 1. Subjekty Ústavy AVČR, VŠ, firmy 2. Typ aktivit - vědecké a výzkumné práce - vývoj speciálních technologií - zakázky pro firmy 3. Současná role ČR - podpora MŠMT projektu HiPER (součást české roadmap) - vedoucí role při vývoji nových laserových technologií (HiLASE) 4. Role ČR po roce 2014 - předpokládané členství v E(C)RI provozujícím HiPER