slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klo 14.30-17 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klo 14.30-17

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Klo 14.30-17 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Työryhmä 3 Selonteosta käytäntöön. Maaseutupoliittisen periaatepäätöksen/toimenpideohjelman valmistelu: linjauksista toimenpiteisiin. Klo 14.30-17. 1 Minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan maaseudun elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittämiseksi?. Keskustelun pohjaksi esim.:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klo 14.30-17' - deron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Työryhmä 3Selonteosta käytäntöön. Maaseutupoliittisen periaatepäätöksen/toimenpideohjelman valmistelu: linjauksista toimenpiteisiin

Klo 14.30-17

1 mink laisia toimenpiteit tarvitaan maaseudun elinkeinojen ja yritt jyyden kehitt miseksi
1 Minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan maaseudun elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittämiseksi?

Keskustelun pohjaksi esim.:

 • Millaista osaamispääomaa maaseudulla on ja miten sitä voisi hyödyntää paremmin alueen kehittämisessä?
 • Miten maaseudun elinkeinoja ja yrittäjyyttä monipuolistetaan kestävällä tavalla?
 • Miten edistetään uutta innovatiivista yritystoimintaa?
 • Miten yrityspalveluja tulisi kehittää?
yritt jyys toimenpide ehdotuksia
Yrittäjyys: toimenpide-ehdotuksia
 • Palveluyrittäjyys vahvemmin esille, tällä on potentiaalia monenlaisiin yrityksiin
 • Tuotava esiin yrittäjät, ovat alueen draivereita

 maaseudun yrittäjäpankki?

  • Hallitustyöskentelyssä on potentiaalia
  • ”Toimitusjohtajapalvelu”
  • Monikulttuurisuustörmäytys
  • Yrittäjyyden ja työttömyyden yhdistäminen, hallinnollisten esteiden poistaminen, osa-aikayrittäjyys, Starttiraha myös kausiyrittäjille
 • Miten syöttötariffit muuttaisivat elinkeinotoimintaa?
 • Markkinoiden luominen, maaseudulla piilossa olevaa kysyntää, tarvitaan apu käynnistymiseen, syötetään markkinoille
 • Sisältöpalvelujen tuottaminen/luovat alat, maaseudulla voidaan tuottaa suoraan maailmalle
 • Kotimarkkinat haaste – palvelut tulisi tuottaa suoraan ulkomaalaisille ja ohittaa kotimarkkinat
 • Rohkeus strategisiin valintoihin
 • Maatilasidonnainen yritystoiminta: jos maatilat häviävät, myös yrittäjyyden infra häviää
yrityspalvelut toimenpide ehdotuksia
Yrityspalvelut: toimenpide-ehdotuksia
 • Maaseudun yrityspalvelujärjestelmä – ei ole/ajetaan alas tai resursseja ja osaamista kohdennetaan kaupunkiseutujen tarpeisiin
 • Järjestelmä ei löydä kaikkia potentiaalisia yrittäjiä, miten voidaan generoida uutta?
 • Nivominen innovaatiojärjestelmään: On skannattava kenttää ja oltava nostamassa yrityksiä mm. Tekesin tuen piiriin
 • ”innovaatioasiamies” kulkee yrityksiä läpi, tuntee verkostot ja osaa linkittää toimijat
 • Yrityspalvelut on hajautettu, ei tiedetä, mistä haetaan apua  Ketjutus
 • Neuvojien jalkautuminen
 • Tarvitaan tulostavoitteet
 • Onko kestävää, että yritysneuvonta on kuntien tehtävä? (Ei ole lakisäänteinen, vaan tekevät, koska haluaa kehittää elinkeinotoimintaa)
2 mink laisia toimenpiteit tarvitaan maaseudun innovaatioymp rist jen kehitt miseksi
2) Minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan maaseudun innovaatioympäristöjen kehittämiseksi?
 • Miten maaseudulla voidaan edistää pienten osaamiskeskittymien syntymistä ja kiinnittymistä isompiin osaamiskeskittymiin?
  • ”Markkinadraiverit” – Mikä on maaseudulle erityinen markkinadraiveri?
  • Sektorien ylittäminen – Onko maaseudulla helpompaa?
  • Koulutusjärjestelmän kytkeytyminen?
  • Yritykset mukana järjestöissä (esim. toimialajärjestelmät)
  • Uudet innovaatiot syntyvät positiivisessa ilmapiirissä
  • Maaseudun keskittymät (esim. turkistarhat, mattokutomot)
 • Miten maaseudun innovaatioympäristöjä voidaan kehittää?
  • ”Positiivisen ajattelun kurssi”
  • Ison yrityksen sijoittuminen maaseudulle → Kuinka sen ympärille luodaan ”ekosysteemi”?
 • Miten maaseudun innovaatiojärjestelmät voidaan kytkeä osaksi alueellisia ja kansallisia innovaatioverkostoja?
  • Maaseudun yrityksiä ei saa eristää omaksi rodukseen, eikä niille pidä luoda omaa, eristävää järjestelmää
 • Pitäisikö ympäristöjen kehittämisen sijasta keskittyä yritysten kehittämiseen?
  • Mikroyritysten innovaatiopalvelut
  • Elinkeinoasiamiehistä innovaatioasiamiehiä?
toimenpide ehdotuksia
Toimenpide-ehdotuksia
 • Maaseudun yritykset täytyy saattaa osaksi kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ↔ Ei erillistä ”maaseudun innovaatiojärjestelmää”
  • Toimialajärjestöt ja muut yritysten yhteenliittymät
  • Politiikkavetoiset instrumentit (esim. oske:t)
 • Maaseutumaisissa ympäristöissä yhtäkään ”markkinadraiveria” ei saa jättää hyödyntämättä, esim.
  • Ison toimijan (esim. yritys) mahdollistamat liiketoimintapotentiaalit hyötykäyttöön → paikallisten ”ekosysteemien” synnyttäminen
  • Maaseutumaisten alueiden kyky ylittää sektoreita; Kuinka ottaa hyötykäyttöön maaseudun tiiviit sosiaaliset kontaktit?
 • Maaseudun kehittämiseen liittyvien hyvien käytäntöjen jatkaminen ja siirtäminen myös innovaatiopuolelle
  • Elinkeinoasiamiehet, teknologia-asiamiehet, innovaatioaktivaattorit → lähelle yrityksiä, yritysten sisään, jalkatyö
 • Uusien mallien luominen myös oppilaitosten toimintaan sekä niiden legitimiteetin vahvistaminen
  • Maaseudun oppilaitokset ”kehittämiskeskuksina” (esim. ammatillinen 2. asteen oppilaitos)
3 miten alueellisen maaseutupolitiikan valmistelua ja suunnittelua vahvistetaan
3) Miten alueellisen maaseutupolitiikan valmistelua ja suunnittelua vahvistetaan?

Keskustelun pohjaksi esim.:

 • Miten kansalaistoiminnan ja kansalaisjärjestöjen osallistumista ja roolia alueen kehittämisessä vahvistetaan?
 • Miten maaseudun erityispiirteet voidaan ottaa paremmin huomioon alueen päätöksenteossa?
toimenpide ehdotuksia1
Toimenpide-ehdotuksia
 • ”Yhden asian” yhdistyksiin matalin kynnys osallistua (matalampi kynnys kuin poliittiseen toimintaan), myös niiden kautta virtautuu kehittämisideoita; hyödyntäminen vahvemmaksi
 • Onko osallistuminen suunnitteluun itseisarvo; spontaani, konkreettinen tekeminen voi olla tärkeämpää
 • Kunnallisvaalien yhteydessä maaseutupoliittiset kysymykset selvemmin esiin; kuntataso on keskeinen päätöksentekotaso
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen ja sitominen päätöksentekoon, välineet kansalaisten kuulemiseen
 • Alueellisten strategioiden valmisteluun laajat foorumit
 • Maakuntaohjelman lisäksi on maaseutuohjelmia, mutta eriytetäänkö maaseutu näin pois makosta ja strategiasta?
 • Maakuntaohjelman maaseutuvaikutusten arviointi
 • Elyjen ja maakunnanliittojen strategioiden suhde? Keskustelevatko riittävästi?  pohdittava totsu/tujo –neuvottelut marraskuussa
 • MYRiin mukaan toimintaryhmän edustus
 • Toimintaryhmien alueellisten kehittämisstrategioiden suhde maakuntasuunnitelmiin  kehitettävä