viestint korjaushankkeessa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viestintä korjaushankkeessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viestintä korjaushankkeessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Viestintä korjaushankkeessa - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Viestintä korjaushankkeessa. PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA. SISÄLTÖ. VASTUUT. KOHDE. TAPA. HANKESUUNNITTELU. PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA. SISÄLTÖ. VASTUUT. KOHDE. TAPA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viestintä korjaushankkeessa' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint hankesuunnitteluvaiheessa
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

TAPA

HANKESUUNNITTELU

projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint hankesuunnitteluvaiheessa1
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

TAPA

HANKESUUNNITTELU

projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint suunnitteluvaiheessa
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ SUUNNITTELUVAIHEESSA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

TAPA

SUUNNITTELU

projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint urakan kilpailuttamis rakennuttamisvaiheessa
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ URAKAN KILPAILUTTAMIS- / RAKENNUTTAMISVAIHEESSA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

KILPAILUTTAMINEN, RAKENNUTTAMINEN

projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint rakentamisen valmisteluvaiheessa
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHEESSA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

RAKENTAMISEN VALMISTELU (urakoitsija valittu)

projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint korjausty n aikana
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ KORJAUSTYÖN AIKANA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

Ks.Rakenta-misen

valmistelu

Ks.Rakentamisen

valmistelu

ASUKASVIESTINTÄ

projektiorganisaation ja osakkaiden v linen viestint korjausty n aikana1
PROJEKTIORGANISAATION JA OSAKKAIDEN VÄLINEN VIESTINTÄ KORJAUSTYÖN AIKANA

TAPA

SISÄLTÖ

VASTUUT

KOHDE

ASUKASVIESTINTÄ

hankkeeseen valmistautuminen
HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN

Hankkeen

toteutuksen

ja viestinnän

valmistelu-

esitys

Päätös siitä,

perustetaanko

hanketyö-

ryhmä

Esitys

projektin

johtajasta

Esitys

ennakko-

rahastoinnista

Esitys pää-

suunnitteli-

jasta

Yhtiö-

kokous

Hallituksen

kokous

Isännöitsijä

tekee

hallitukselle

tai hallitus

tekee itse

Hallitus

päättää

Isännöitsijä

tekee

hallitukselle

Isännöitsijä

tekee

hallitukselle

Isännöitsijä

tekee

Päätös

esityksistä

hankesuunnittelu
HANKESUUNNITTELU

Korjaus-

vaihtoehtojen

kartoittaminen

Osakkaiden

infotilaisuus

Osakkaiden

lisä- ja

muutostöiden

alustava

kartoitus

Hanke-

selvityksen ja

viestintä-

suunnitelman

laadinta

Päätös

urakka-

muodosta

Hallituksen

Kokous

Yhtiö-

kokous

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

kertoo

korjaus-

vaihto-

ehdoista

Projektin

johtaja

ja hallitus

järjestävät

Projektin

johtaja

tekee

Hallitus

tekee

toteutussuunnittelu ja valvojan valinta
TOTEUTUSSUUNNITTELU JA VALVOJAN VALINTA

Erikois-

suunnittelijoiden

kilpailuttaminen

tai alustava

valinta

Valvojan

kilpailuttaminen

tai alustava

valinta

Hankkeen

alustavan

toteutusaika-

taulun

laadinta

Urakan

tarjouspyyntö-

asiakirjojen

laadinta;

viestintä-

vastuut mukana

Esitys

hankkeen

toteutus-

suunnitelmasta

Hallituksen

kokous

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja ja

hallitus

tekevät

Projektin

johtaja

tekee

Päätös

toteutus-

suunnitel-

masta

urakoitsijan valinta
URAKOITSIJAN VALINTA

Urakoitsijan

kilpailutta-

minen

tai alustava

valinta

Urakka-

sopimus-

neuvottelut;

mukana

viestintä-

vastuut

Esitys

osakkaiden

maksutavoista

Tiedotus

asukkaille

korjaus-

avustuksista

Vaihtoehtova-

lintojen esit-

tely osakkaille

ja lisä- ja

muutostöiden

tarkempi

kartoitus

Hallituksen

kokous

Yhtiö-

kokous

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja,

hallitus ja

urakoitsija

tekevät

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja

tekee

Projektin

johtaja ja

urakoitsija

tekevät

Päätös

esityksistä

urakan toteutus 1 2
URAKAN TOTEUTUS 1/2

Urakoitsija

tekee

Urakoitsija,

osakkaat ja

valvoja

tekevät

Työn

suorittaminen

Hankkeen

taloudellinen

yhteenveto-

suunnitelma

Työmaan

aloitus-

kokous

Infotilaisuus

asukkaille

urakan

alkamisesta

Aloitettavan

työosuuden

aloitus-

katselmus

Viranomaisten

käyttöönotto-

katselmukset

Projektin

johtaja

tekee

Mukana

urakoitsija,

suunnittelijat,

valvoja,

projektin

johtaja

Projektin

johtaja

ja urakoitsija

tekevät

Valvoja,

urakoitsija

ja projektin

johtaja

tekevät

urakan toteutus 2 2
URAKAN TOTEUTUS 2/2

Harjannostajaiset

ja infotilaisuus

urakan

etenemisestä

Reklamaatio-

kyselyt osakkailta

sekä korjausten

suorittaminen

Esitys hankkeen

taloudellisesta

loppu-

selvityksestä

Urakan

vastaanotto-

kokous

Lopullinen

taloudellinen

loppuselvitys

Kaikki

osapuolet

mukana

Urakoitsija

ja projektin

johtaja

tekevät

Projektin

johtaja

tekee

Mukana

projektin

johtaja,

hallitus,

valvoja,

urakoitsija

Projektin

johtaja

tekee

palaute ja j lkitoimet
PALAUTE JA JÄLKITOIMET

Osakkaiden

tyytyväisyys-

kyselyt

Infotilaisuus

asukkaille

urakan

valmistumisesta

Hankkeen

palkkioiden

viimeisten

erien

maksaminen

Tietojen

päivittäminen

huoltokirjaan

ja korjaus-

suunnitelmaan

Sähkön-,

lämmön-

ja veden-

kulutuksen

seuranta

Vuositakuu-

asiat: kyselyt

ja mahdollisten

korjausten

suorittaminen

Projektin

johtaja ja

hallitus

tekevät tai

teettävät

Projektin

johtaja ja

hallitus

tekevät

Hallitus

tekee

Isännöitsijä

ja huolto-

yhtiö

tekevät

Hallitus

teettää

ulkopuolisella

asiantuntijalla

tai isännöitsijä

tekee

Hallitus,

urakoitsija

ja

isännöitsijä

tekevät