Rhifau arbennig
Download
1 / 12

Rhifau Arbennig - PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on

Rhifau Arbennig. Lluosrifau, ffactorau, eilrifau, odrifau, rhifau sgwâr, rhifau ciwb, rhifau cysefin, israddau. Odrifau ac Eilrifau. Odrifau yw rhifau na ellir rhannu â 2 heb adael gweddill, e.e. 1, 3, 5, 7, 21, 57, 109, 251 ayb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rhifau Arbennig' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rhifau arbennig

Rhifau Arbennig

Lluosrifau, ffactorau, eilrifau, odrifau, rhifau sgwâr, rhifau ciwb, rhifau cysefin, israddau


Odrifau ac eilrifau
Odrifau ac Eilrifau

Odrifau yw rhifau na ellir rhannu â 2 heb adael gweddill, e.e. 1, 3, 5, 7, 21, 57, 109, 251 ayb

Eilrifau yw rhifau y gellir rhannu â 2 heb adael gweddill, e.e. 2, 4, 6, 8, 22, 58, 110, 252 ayb

Nodwch 5 odrif ac eilrif arall:

Odrifau ................................................

Eilrifau ................................................


Lluosrifau
Lluosrifau

Ystyr lluosrif yw rhif y gellir rhannu â rhif llawn arall gan beidio â gadael gweddill.

e.e. Lluosrifau 6 yw 6, 12, 30 neu 66 ayb.

Mae hyn oherwydd y gellir lluosi 6 ag 1, 2, 5 neu 11 gan roi rhif llawn.

Lluosrifau 18 yw 18, 36, 54, 90, 180.

Mae hyn oherwydd y gellir lluosi 18 ag 1, 2, 3, 5 neu 10 gan roi rhif llawn.


Ffactorau
Ffactorau

Ystyr ffactor yw unrhyw rif y gellir rhannu rhif ag ef gan beidio â gadael gweddill

e.e. Ffactorau 6 yw 1, 2, 3, 6.

Mae hyn oherwydd y gellir rhannu 6 ag 1, 2, 3 neu 6 gan roi rhif llawn a dim gweddill.

Ffactorau 18 yw 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Mae hyn oherwydd y gellir rhannu 18 ag 1, 2, 3, 6, 9, 18 gan roi rhif llawn a dim gweddill.


Rhifau cysefin
Rhifau Cysefin

Ceir rhif cysefin pan fo 2 a dim ond 2 ffactor gan rif, sef 1 a’r rhif ei hun.

Er enghraifft, mae 2 yn rhif cysefin gan mai dim ond 1 a 2 yw ei ffactorau.

Mae 7 yn rhif cysefin gan mai dim ond 1 a 7 yw ei ffactorau.

Nid yw 9 yn rhif cysefin gan fod 1,3 a 9 yn ffactorau iddo.

Nodwch 6 rhif cysefin arall: .............................................................................


Ffactorau cyffredin
Ffactorau Cyffredin

Ystyr ffactor cyffredin yw rhif sy’n ffactor i fwy nag un rhif.

Er enghraifft, mae 2 yn ffactor cyffredin 6 a 10 gan fod 2 yn un o ffactorau 6 a 10.

Mae 3 yn ffactor cyffredin 12 a 21 gan fod 3 yn un o ffactorau 12 a 21.

Nid yw 5 yn ffactor cyffredin 10 a 21 gan nad yw 5 yn un o ffactorau 10 a 21.

Nodwch ffactorau cyffredin 27 a 42:.......................................................................


Ffactor cyffredin mwyaf
Ffactor Cyffredin Mwyaf

Ystyr ffactor cyffredinmwyaf yw’r rhif mwyaf sy’n ffactor o ddau rif.

Er enghraifft,

Ffactorau 12 yw 1, 2, 3, 6 a 12.

Ffactorau 30 yw 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 a 30.

Mae gan 12 a 30 y ffactorau cyffredin 1, 2, 3 a 6.

Felly ffactor cyffredin mwyaf 12 a 30 yw 6.

Nodwch ffactor cyffredin mwyaf 22 a 48:.....................................................................


Rhifau sgw r
Rhifau Sgwâr

Ystyr rhif sgwâr yw’r ateb a geir pan rydym yn lluosi rhif llawn â’i hun.

E.e. Mae 1 yn rhif sgwâr oherwydd mae 1x1=1

Mae 9 a 64 yn rhifau sgwâr, oherwydd mae 3x3=9 ac 8x8=64

Nid yw 8 yn rhif sgwâr oherwydd ni allwn luosi rhif llawn â’i hun a chael ateb o 8.

Nodwch 5 rhif sgŵar arall: ............................................................................


Rhifau ciwb
Rhifau Ciwb

Ystyr rhif ciwb yw’r ateb a geir pan rydym yn lluosi rhif llawn â’i hun ddwywaith.

E.e. Mae 1 yn rhif sgwâr oherwydd mae 1x1x1=1

Mae 8 a 64 yn rhifau ciwb, oherwydd mae 2x2x2=8 ac 4x4x4=64

Nid yw 20 yn rhif ciwb oherwydd ni allwn luosi rhif llawn â’i hun ddwywaith a chael ateb o 20.

Nodwch 5 rhif ciwb arall: ............................................................................


Israddau
Israddau

Ystyr isradd yw rhif pan rydym yn ei luosi â’i hun nifer arbennig o weithiau sy’n rhoi ateb penodol.

E.e. Mae 3 yn ail-isradd 9 oherwydd mae 3x3=9.

Mae 5 yn trydydd-isradd 125 oherwydd mae 5x5x5=125.

Nid oes rhaid i israddau fod yn rhifau llawn, er enghraifft mae 2.7 yn ail-isradd 7.89, ac mae 6.31 yn drydydd-isradd 251.239591.


C o r l a t
C O R L A T

Cromfachau

O pwerau

Rhannu

Lluosi

Adio

Tynnu


C o r l a t1

4 x (6 ÷ 3) + 42 – 1

4 x 2 + 42 – 1

4 x 2 + 16 – 1

8 + 16 – 1

24 – 1

23

C O R L A T

 • (8 – 4)3 ÷ 8 + 2 x 5

  43÷ 8 + 2 x 5

  64 ÷ 8 + 2 x 5

  8 + 2 x 5

  8 + 10

  18