eschatol gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESCHATOLÓGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESCHATOLÓGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ESCHATOLÓGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

ESCHATOLÓGIA. 2.ročník 4-ročné gymnázium. Eschatos ( gr .) = posledný. Smrť Osobný súd Stav večného šťastia Stav očisťovania Stav dobrovoľného odvrátenia sa od Božej lásky Posledný súd Parúzia. Náuka o VEČNOM ŽIVOTE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ESCHATOLÓGIA' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eschatol gia

ESCHATOLÓGIA

2.ročník 4-ročné gymnázium

eschatos gr posledn
Eschatos(gr.) = posledný
 • Smrť
 • Osobný súd
 • Stav večného šťastia
 • Stav očisťovania
 • Stav dobrovoľného odvrátenia sa od Božej lásky
 • Posledný súd
 • Parúzia
n uka o ve nom ivote
Náuka o VEČNOM ŽIVOTE
 • Pevne veríme...že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť so vzkrieseným Kristom a že ON ich vzkriesi v posledný deň.“

KKC 989

kres ansk eschatol gia
Kresťanská eschatológia
 • Nie je len o „potom“ ale je hlavne o „teraz“
 • Naša budúcnosť je závislá na prežívaní prítomnosti
 • Zákonom Božieho kráľovstva je láska
 • Naša na zemi uskutočňovaná láska, bude mierou našej účasti na Božej sláve...
prechod zo ivota do ivota po k otcovi
PRECHOD ZO ŽIVOTA DO ŽIVOTA„POĎ K OTCOVI!“

Analógia smrti a narodenia

Zakončenie pozemského života → oddelenie tela od duše, stretnutie s milujúcim a zároveň súdiacim Bohom, stretnutie so zosnulými

Máme možnosť žiť iba raz a teraz sa musíme rozhodovať

Reinkarnácia –nezlučiteľná s kresťanstvom

osobitn s d
Osobitný súd

Hodina pravdy

Jasne uvidíme - dobré ovocie svojho života

- ale i následky svojich vín...

„na konci života budeme súdení podľa lásky“

nebo stretnutie sa s miluj cim otcom
NEBO – STRETNUTIE SA S MILUJÚCIM OTCOM

Stav nekonečného šťastia...

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo...“ 1 Kor 2

Obrazy v NZ: život, svetlo, pokoj, svadobná hostina, dom Otca, raj, nebeské kráľovstvo...

Nebo začína už tu...

purgatorium
PURGATORIUM

„Proces“ dokonalého očisťovania pred stretnutím sa s Bohom

2.11 – spoločenstvo všetkých veriacich je v mimoriadnej akcii : modlíme sa a pomáhame si navzájom...v tento deň špeciálne za zosnulých, ktorým môžeme pomôcť!

„Verím v spoločenstvo svätých“

sv terezka z lisieux
Sv. Terezka z Lisieux

„Budem prežívať svoje nebo tak, že budem robiť dobro na zemi“

slobodn nie bohu
SLOBODNÉ NIE BOHU

Potvrdené smrťou v „smrteľnom hriechu“

Obrazy v NZ: plač a škrípanie zubov, neuhasiteľný oheň... → stav nezmeniteľného zúfalstva a prázdnoty, ktorý sa už nedá zmeniť

ver m vo vzkriesenie tela a v ivot ve n a o ak vam vzkriesenie m tvych a ivot bud ceho veku
VERÍM ...VO VZKRIESENIE TELA A V ŽIVOT VEČNÝ... A OČAKÁVAM VZKRIESENIE MŔTVYCH A ŽIVOT BUDÚCEHO VEKU.
 • Posledný (všeobecný súd)
 • Nové nebo a nová zem
 • Boh bude „všetko vo všetkom“ 1Kor
sv august n
Sv. AUGUSTÍN

„Čo všetko nespravíme, aby sme si život predĺžili o pár rokov a hoci len o pár dní. A potom úplne zanedbáme to, pre čo môžeme žiť večne, navždy.

Áno, o pár zlomkov času naviac, odhadzujeme to, pre čo by sme mohli žiť blažene navždy.

slide13
Odhadzujeme vieru, milosť.

Snáď len preto, aby sme si o trochu viac užili v tomto živote.

Ach, úbohé ľudské pokolenie“

slide14
„A tak nás Pane, nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.“

Ž 90,12

„Preto bdejte, lebo neviete ani dňa , ani hodiny.“ Mt 25,13

reinkarn cia
REINKARNÁCIA
 • Jednota duše a tela...
 • Uskutočnenie spásy človeka nie je výsledok nášho úsilia ale dar Božej milosti
 • Prevteľovanie duší nepočíta ani so sviatosťami, s odpustením hriechov, s nebom, peklom... s večným životom v oslávenom tele...
pou it literat ra
Použitá literatúra:
 • Benedikt XVI.- Ratzinger Joseph, Zasiahnutí neviditeľným, Dobrá kniha Trnava 2006
 • YOUCAT, Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava 2011-11-03 Cantalamessa Raniero, Setra smrť, Serafín 2003
 • Hodnoty a rozhodnutia. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 2. Ročník stredných škôl, 2008
 • Krenzer Ferdinand, Zajtra sa bude opäť veriť. Základy katolíckej vierouky, Alfa Bratislava 1991
slide17

J.CH.Korec: Na ceste do večnosti,

 • BA Lúč 1991
 • http://www.upc.uniba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=653%3A25-nebo&catid=25%3Auvahy-o-laske-2006-2007&Itemid=121
 • http://www.boziemilosrdenstvo.sk/ocistec/uvod_maria_simma.html

Spracovala : Mária Lišková

Spojená škola Sv. Rodiny

Gymnázium

Bratislava 2011